Årbogen for 2022:

Forsidebilledet: Slotskirken set fra Skanderborg sø. Bemærk monumentet til venstre, som er nærmere beskrevet i Østjysk Hjemstavn 2022. Foto: Søren Koefoed Nielsen, 2022.


Bogen kan købes for 130 kr.

Send en mail til kassereren Peter Poulsen -kassereren@ostjysk-hjemstavn.dkIndholdsfortegnelse for årbogen

Østjysk Hjemstavnsforening har også udgivet:

Ristrup – en østjysk herregård


Livet på Rodsteenseje

kr. 100,00

Kend din by I

Kr. 50,00

Kend din by II

Kr. 50,00

Kend din by III

Udsolgt

Constantinsborg – fortalt i billeder

Kr. 50,00

Vestermølle – dit væsens rod – din fremtid

Kr. 50,00

Har du interesse i tidligere årbøger udgivet af foreningen ?


Følgende årbøger kan erhverves for kr. 20,00 pr. stk.

1950, 1954, 1956, 1957-2017

2018-2022

Kan erhverves for 130,00 pr.  stk.

OBS: Priserne er eksklusiv porto, og bøgerne kan afhentes ved henvendelse til formanden:

Thøger Opstrup

4275 7036


Ved forsendelse er prisen + porto 60,- kr. (2022 takst)

INDHOLD


Oversigtskort


Østjysk Hjemstavnsforenings bestyrelse


Forfatterbiografier


Torben Arboe og Peter Poulsen
Ve do it ha et andet kop kaffe?


Jens-Erik Sinnbech
Da Midtjylland rykkede mod øst.


Niels Henrik Petersen
Monumentet på Skanderborg Slotsbanke.


Niels Henrik Petersen
Dronning Dagmars Dreng.


Åge Iversen
Bevaringsværdige gravsten fortæller historie fra en svunden tid


Peter Poulsen
Overtro foran alteret


Peter Poulsen
Et ualmindelig dumt svin?


Inge Astrup
De grønne bussers 100-års jubilæum


Kurt Boch Andersen
Marselisborg gods og slot.


Martin Mauritzen
Margrethe Westergaard


Jens Erik Mehlsen
Blakbjerg- en rituel samlingsplads


Peder Meyhoff
Har Hinge haft en skvatmølle?


Werner Bjerge og Poul Anton Sørensen
Stilling Teglværk


Birger Sandholm Poulsen
Teater for levende billeder


Niels Jørgen Andreasen
Fra ungkarl til ægtemand


Hans-Ole Mørk
Den retsindige herredsfoged i Brædstrup


Herman Rasmussen
Fra forældreløs til magister


C.M. Poulsen og Frank Lauridsen
Dreng i Silkeborg 1918


Beretning.