Årbogen for 2023:

Forsidebilledet: Taffeldækkerhuset ved Frijsenborg, opført ca. 1910 af lensgreve Mogens Frijs.


Bogen kan købes for 150 kr.

Send en mail til kassereren Peter Poulsen -kassereren@ostjysk-hjemstavn.dk


Eller benyt Østjysk Hjemstavnsforenings nye webshop, der er oprettet i samarbejde med Werks Grafiske Hus. Link er her:


WerkshopIndholdsfortegnelse for årbogen

Østjysk Hjemstavnsforening har også udgivet:


Du kan benytte Østjysk Hjemstavnsforenings nye webshop, der er oprettet i samarbejde med Werks Grafiske Hus. Link er her:


Werkshop


Peter Poulsen: Bogen om Borum

Bogen beskriver alle sider af landsbysamfundet. Den slutter i 2023, men rækker helt tilbage til naturgrundlaget, som istiden efterlod, og til de allerførste mennesker.


Undervejs kommer vi omkring landbruget, bronzealderen, foreningslivet, kirken, kroen, forsamlingshuset, fattigforsorgen, møllerne, modstandsbevægelsen, skovene, trafikken, musikken og de mange håndværkere og handlende, der markant formede nutidens landsby. Så det er virkelig hele historien.


Den nye bog er på 616 sider og indeholder flere end 400 billeder foruden masser af fortælling og dokumentation. Østjysk Hjemstavnsforenings Forlag udgiver den i samarbejde med støtteforeningen for det lokalhistoriske arkiv.

Kr. 250,00

Kirsten Eriknauer: Livet på Rodsteenseje

I Østjylland er Hads Herreds landskabslinjer stærke og jorden frugtbart ydende. På den fede muld 20 km. syd for Aarhus og lige uden for Odders bygrænse mod syd ligger herregården Rodsteenseje, opført for godt 300 år siden.

En herregård, der ligger som en del af vores kulturarv og viser gennem arkitektur, anlæg og landskabspræg træk af vores historie. Den er et spejl af tiden, som vidner om tidliger etidens livsformer og samfundsopfattelse og fremviser samtidig en moderne landbrugsvirksomhed. Som andre danske herregårde er Rodsteenseje blevet forvaltet på samtidens vilkår af skiftende familiere, ejere og ledere, som har skulleet finde sammenhængen og balancen mellem historiens og den aktuelle hverdags betingelser.

Kirsten Eriknauer drev og administrerede i 20 år Rodsteenseje, som hendes far, direktør A. W. Nielsen købte i 1954. Hun gennemgår her både den lange historie og hendes egen samtid.

Bogen blev udgivet i samarbejde mellem Odder Museum og Østjysk Hjemstavnsforening.


kr. 100,00

Mogens Weinreich: Kend din by. Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu

Det begyndte med en serie artikler om de gamle gader og torve – fra Skidenstræde til Bispetorv – i JP Århus i 1999.

Den skulle egentlig kun have strakt sig over nogle måneder. Men den lokalhistoriske gennemgang i Kend din by affødte en mængde læser-reaktioner, og da den indfødte århusianer, journalist Mogens Weinreich, havde stof nok, blev den populære serie ved i årevis.

Bind 1, 2 og 3 (sidstnævnte udsolgt) blev til i et samarbejde mellem Jyllands-Posten og Østjysk Hjemstavnsforening.
Kr. 100,00

Kend din by II

Kr. 100,00

Kend din by III


Udsolgt

Jørgen Pontoppidan: Constantinsborg - Familien Pontoppidan i 132 år.

Constantinsborgs historie følges cirka 600 år tilbage.

Constantinsborg ejes i dag af familien Holch Povlsen (Bestseller m.v.). Men af ejere huskes nok bedstConstantin Marselis, der har lagt navn til stedet, og Hendrik Pontoppidan, der blev stamfar til den slægt, der ejede stedet i 132 år.
Bogen indeholder mange billeder af blandt andet Alfred Pontoppidan der fra et tidligt tidspunkt var en ivrig fotograf.

Jørgen og Bente Pontoppidan blev de sidste godsejere i familien, der drev jordene ved den senere Årslev Engsø med land- og skovbrug. Forfatterens oldefar blev tituleret »Generalkonsulen og Konsulinden«. Hans farfar og farmor var »Herren og Fruen (Herskabet)«. Hans far og mor blev »Godsejeren og Fruen«. Selv var de slet og ret: »Jørgen og Bente«.


Kr. 100,00

Jørgen Lund Christiansen (red): Vestermølle – dit væsens rod – din fremtid

Vestermølle ved bredden af Skanderborg Sø har været vandmølle, landbrug, kulturcenter og festplads.

Bogen fortæller 500 års historie. Helt naturligt berettes mest detaljeret om begivenheder tættest på udgivelsen og – især – om de markante ændringer siden 2001.

De ni forfattere bidrager med hver sin vinkel på det fantastiske sted, der nu som før summer af aktivitet.

Kr. 100,00


Poul Verner Christiansen: Ristrup – en østjysk herregård

Ristrup ligger i Sabro midt i en østjysk egn, der emmer af danmarkshistorie. Således var Ristrups nærmeste nabo Norringris, Niels Ebbesens gård.

Ristrups ejere og beboere gennem 600 år spænder vidt. Deres veje til den eftertragtede, smukt beliggende herregård i Sabro var undertiden kringlede og altid fascinerende.

Bogen fortæller om, hvordan de hver især bidrog til at præge stedets ånd, og hvordan herregården spillede sammen med befolkningen omkring den. Der tegner sig et billede af en særlig herregårdskultur, hvor forholdet mellem herremanden og omegnens bønder var mere jævnbyrdigt end andre steder i landet.

Poul Verner Christiansen, der var rektor for Langkær Gymnasium, har også skrevet bogen Geding – en østjysk landsbys rødder.


Kr. 100,00

Har du interesse i tidligere årbøger udgivet af foreningen ?


Følgende årbøger kan erhverves for kr. 20,00 pr. stk.

1950, 1954, 1956, 1957-2017

2018-2022

Kan erhverves for 130,00 pr.  stk.

OBS: Priserne er eksklusiv porto, og bøgerne kan afhentes ved henvendelse til formanden:

Ole Trøst Rasmussen

ole@4tr.dkVed forsendelse er prisen + porto 60,- kr. (2022 takst)

INDHOLD


Oversigtskort


Østjysk Hjemstavnsforenings bestyrelse.


Forfatterbiografier


Den interessante grev Frijs

Thøger Opstrup


Maleriet af golfbold-drenge

Jens OIe Ravn-Nielsen


Folk og korn ved Borum Møllebæk

Peter Poulsen


Sygdom og sygehuse i Silkeborg.

Frank Lauridsen


Et hundrede år gammelt barnelig i Linå Kirkes tårn

Lars Christiansen


Præstens prøvelser

Ole Stig Johannesen


De østjyske løvefonte

Åge Iversen


Mindet for eftertiden

Lisbeth Bonde


Med det lidt de havde

Marianne Hansen


Et husmandsliv i Kolt

Ove Jensen


Molskongen

Jens Erik Mehlsen


Adelgade og præstegården

Niels Henrik Pedersen


Barndomsminder fra Tebstrup i 195O'erne.

Lidy Jensen


En hattemager i RøgenIndbrud i Mesing Brugs.

Erna Bachmann


Da vi underviste børnene

Peter Poulsen


Beretning