Kommende arrangementer:

  

Erik Glippings jagthytte og Grønbæk kirke.

Tirsdag d 11. juni 2024 kl 13.30 mødes vi på P-pladsen bag Grønbæk kirke.

Vi besøger ruinen af Erik Glippings jagthytte i Grønbæk ved Ans. Åge Iversen fortæller om jagthytten, mordet i Finderuplade 1286. teorierne om mordet og Erik Glipping.

Grønbæk kirke rummer en af Danmarks største døbefonte, altid med vand i kummen. Som den eneste kirke i landet har den fritstående søjler på den udvendige side af apsissen. Det skal vi se og høre om. Vi slutter med kaffe og fortælling på Svostrup kro.

Pris 100 kr..

 

Byvandring i Skanderborg.

Torsdag d 29 august 2024 kl. 14.

Vi mødes på torvet foran Det gamle Rådhus, Adelgade 38.

Vi skal høre om byens oprindelse og vigtige personer og begivenheder i byen og borgens historie.

Om Valdemar Sejr, Niels Ebbesen og slaget ved Skanderborg. Frederik  d. 2. og renæssanceslottet.

Fra rådhuset går vi sydpå ad Adelgade og gør holdt og hører om mennesker og huse bl.a. amtsgården, den fredede præstegård og C.F.Møllers barndomshjem.

Vi passerer Dagmarbroen og får en rundvisning i slotskirken, der er den sidste rest af Skanderborg slot.

Pris incl. guider og et glas vin, en øl eller vand 75 kr.

 

Borum sogns historie.

Tirsdag den 10. september kl. 19..30-21.30.

Vi mødes ved Borum forsamlingshus, hvor Peter Poulsen levende og engageret fortæller om Borum bys historie fra gammel tid til i dag. Han er journalist og lokomotivfører og mangeårig Borumborger. Han har i 2023 udgivet ”Bogen om Borum”.

Foruden foredraget på ca. 45 min. Tilbydes en byvandring på ca. en kilometer.

Der serveres kaffe og kage i Borum forsamlingshus. Pris for deltagelse 50 kr..

 

Generalforsamling og foredrag

Lørdag 23. november 2024 kl. 14 i Viby sognegård.

Reserver allerede nu lørdag d 23 november 2024 kl. 14.00. Du kan glæde dig til at høre tidligere borgmester i Rønde kommune og forfatter Vilfred Friborg Hansen fortælle om Kalø slot og gods gennem 700 år. Mere om generalforsamlingen og foredraget følger til efteråret.


Tilmelding og betaling:

Flyvepladsen ved Gl. Rye’s historie fra 1935 – 1948.

Sidste tilmelding: Tirsdag 20. februar 2024

 

Busrundtur på Samsø.

Sidste tilmelding: Tirsdag 23. april 2024

Opgiv venligst email og tlf ved tilmelding samt ønsket påstigningssted

 

Erik Glippings jagthytte og Grønbæk kirke.

Sidste tilmelding: Fredag 7. juni 2024

 

Byvandring i Skanderborg.

Sidst tilmelding: Tirsdag 27. august 2024

 

Borum sogns historie.

Sidste tilmelding: Fredag 6. september

 

Tilmelding til Søren Sørensen på email: aaland03@gmail.com eller tlf.: 61347896.Indbetaling til konto: 9070 2075162599Afholdte arrangementer

Læs evt. mere på foreningens facebookside

2024

Flyvepladsen ved Gl. Rye’s historie fra 1935 – 1948.


Torsdag 22. februar 2024 kl. 19-21 i Viby sognegård


Knap 70 hørte Annette Jacobsen forfatter og foredragsholder fortælle om, hvordan en lokal erhvervsmand og 2. Verdenskrig tilsammen forvandlede en mark ved Gammel Rye først til privat flyveplads dernæst civil flyveplads med afgange blandt andet til Hamborg, og sidst en tysk militær flyveplads primært til brug for besættelsen af Norge og endelig en af Danmarks største flygtningelejre i efterkrigsårene. En aften hvor Annettes mangeårige arbejde med emnet, gav tilhørerne et godt indblik i et spændende stykke egnshistorie.

Busrundtur på Samsø.


Tirsdag 7. maj 2024 steg 55 medlemmer af Østjysk Hjemstavnsforening på bussen forskellige steder efter en stram tidsplan. Vi nåede færgen.


Vejret og Prinsesse Isabella sørgede for en dejlig sejltur fra Hou til Sælvig.


Vel i land på Samsø gik turen til Tranebjerg, hvor øens borgmester Marcel Meyer sluttede sig til selskabet. Han ville guide os gennem den sydlige del af Samsø.


Efter mange input om øens bestræbelser på at blive selvforsynende med vedvarende energi, erhvervslivet, hvoraf turismen er en stor del, samt godset Brattingsborgs store jordbesiddelsers indflydelse på øen, vendte vi tilbage til Tranebjerg, hvor vi ”afsatte” borgmesteren, og turen fortsatte op langs Samsøs østkyst til Rockhotellet i Brundby, hvor vi indtog en dejlig buffet, imens værten fortalte om hotellets historie og dets mange celebre gæster.


På vejen nordover gik turen blandt andet til Ballen med den nye færgehavn med forbindelse til Sjælland.


Den gamle vikingekanal Kanhave, anlagt i germansk jernalder, blev passeret, inden vi efter turen over heden nåede Nordby.


Den gamle Købmandsgård i Nordby blev udfordret på sin kapacitet, men fik serveret kaffe med ”påtår” og et stykke kage.


Da kaffen var indtaget var der mulighed for en lille byvandring i den smukke gamle by, inden bussen satte kursen tilbage til Sælvig med et lille stop ved Nordby kirke.

En dejlig tur begunstiget af godt vejr og fin guidning og fortællinger undervejs.


2023

Generalforsamling og foredrag


Lørdag d. 25.november 2023 kl. 14 afholdt foreningen generalforsamling i Viby Sognegård.


Efter den formelle del kunne vi høre museumsinspektør Anneken Appel Laursen fortælle om Aarhus Havns historie.


”De fem søstre”, der var et moderne kornsilopakhus i 1927, indledte en æra med modernisering af Aarhus havn, hvor store industrier og ikke mindst energiforsyningen kom til at præge Sydhavnen. Det der begyndte som en å-havn blev til en dynamisk industrihavn lige ved Aarhus by. I dag er der næsten kun spor tilbage, den egentlige havn ligger ude i bugten – fjernt fra byen.

Hjarnø - Guidet tur rundt på øen og frokost


Torsdag d. 31. august mødtes vi på havnen i Snaptun for sammen at tage
færgen over til Hjarnø.


Den korte sejltur blev afløst af to traktorer med vogne, som sammen med vores guide førte os rundt på Hjarnø.

Vi blev indført i øens historie fra den ældste fortid og den vigtige placering midt i Danmark og til nutiden

Første stop var ved kirken og kirkegården efterfulgt af blandt andet efterskolen, nordkysten og østkysten med udsigt til fuglelivet og til både Alrø, Æbelø og mange andre “nabokyster”, som der kunne fortælles røverhistorier om.

Afslutningsvis fik vi serveret en dejlig frokost i Den Gamle Smedje.Derefter vandrede vi til havnen og gik ombord på færgen tilbage til Snaptun.

Lyngbygård Gods


Torsdag d. 11. maj besøgte vi Lyngbygård Gods vest for Aarhus.

Lyngbygård driver samlet cirka 500 ha agerjord. Dertil er yderligere arealer med
skov og natur.

Niels Jørgen Bønløkke som ejer godset sammen med sønnen Poul Jakob Bønløkke,

fortalte om godsets historie tilbage til middelalderen og frem til det moderne landbrug med 100 ha golfbane. 

Rundvisningen som indbefattede et besøg i de private gemakker og hovedhusets kælder blev krydret med fortællinger af de to ejere Derefter drak vi kaffe i golfbanens restaurant.

Valget stod derefter mellem en rundvisning i driftsbygningerne og Labing Mølle eller Lyngby Kirke.

Bevaringsværdige gravminder ved Skovby Kirke


Torsdag d. 27. april kl. 18.30 Skovby Kirkegård, Ringvejen 10, Skovby


Ca. 50 personer var mødt op på kirkegården, hvor graver og ringer Aage Iversen fortalte om regler og baggrund for lapidariet på Skovby Kirkegård. Gennemgangen af mange af de udvalgte gravsten blev krydret af små anekdoter og historiske betragtninger.

En rigtig spændende aften, som sluttede med kaffe i samarbejde med menighedsrådet.


Aarhus Ådal og Brabrand Sø


Onsdag d. 22. februar  kl. 19 i Viby Sognegård Grundtvigsvej 4, Viby Jylland


Ca. 35 fremmødte blev ført gennem Aarhus Ådal af Jørgen Terp Laursen der fortalte om naturen, kulturen og historien ved ådalen og Brabrand Sø.

Hans store lokalkendskab og viden om naturen gav et spændende indblik i ådalen gennem tiderne.
Jørgen Terp Laursen er uddannet folkeskolelærer og har skrevet en bog om Aarhus Ådal til Brabrand Sø, samt flere artikler.
2022

Generalforsamlig 26. november2022


Formanden Thøger Opstrup aflægger beretningen

Kassereren Peter Poulsen aflægger regnskab

Museumsinspektør Anna Wowk Vestergård i et veloplagt foredrag om julens traditioner.

De mange fremmødte havde en god generalforsamling med et godt foredrag

Brunkulslejerne i Søby


Af Søren Sørensen


Det sidste tur-arrangement i 2022 var en busudflugt d. 25 august til brunkulslejerne i Søby.

23 medlemmer havde tilmeldt sig turen, og vi havde en god dag, hvor vi erhvervede os meget viden om brunkulseventyret i Danmark med en utrolig spændende lokal guide, som var barnefødt i området. Dagen blev afsluttet med en god middag på Pejsegården i Brædstrup.

Vi drog samlet afsted i en bus fra Aarhus og Harlev. I Søby viste en guide os rundt i brunkuls-Søby og museet. Der blev brudt brunkul i ca. 30 år fra 1939 – 1970. I de første 10 år under krigen foregik det meste med håndkraft. I 1950erne og 60erne blev udvindingen moderniseret med el- og maskinkraft.

Kullene blev hovedsagelig brugt i danske el- og varmeværker, men en del blev også solgt til opvarmning i private husstande.

Omkring Søby opstod et stort nybygger-samfund. Først kom mange enlige mænd til området for at tjene hurtige penge. Senere opførtes en del småhuse bygget af træ, hvor familier med mange børn boede tæt.

Arbejdet var hårdt, og mange kom til skade. Der er opført en mindelund over arbejdere, som mistede livet i lejerne.

Vi kørte en tur i området og så de kæmpestore udgravninger, der var lavet. I området var der også anlagt en del jernbanelinjer, sådan at kullene kunne køres bort.

Vi fik en spændende fortælling fra guiden om hasardspil, sortbørshandel og hvordan ordensmagten var til stede, men måtte agere smidigt i forhold til det meget specielle samfund.

Efter rundvisningen i Søby skulle vi køre til Ejstrupholm kro for at spise middag, Grundet sygdom på kroen blev dette aflyst få dage før turen. I stedet overtog Pejsegården i Brædstrup på flotteste måde vore spisning.

Hjemad kørte vi en smuk tur gennem Midtjylland. Vi så og hørte bl.a.om Den genfundne bro ved Vestbirk, papirværket ved Klostermølle og GL. Rye flyveplads.

Kør-selv-tur: Høje Stene m.m.Onsdag den 25. maj 2022 kl. 16.30 mødtes cirka 30 medlemmer på P-pladsen ved Kongensbro kro. Vejret var bygevejr, men der var tørvejr der sidst på dagen. Vi vandrer ca. 1,5 km ad trækstien/pramdragerstien til Høje Stene – som er et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalderen, muligvis en begravelsesplads for en konge eller dronning, der på det tidspunkt regerede det centrale Jylland.

Rasmus Birch Iversen fra Moesgaard Museum fortalte veloplagt om genopførelsen af skibssætningen efter de optegnelser der findes. Han gav os også et bud på hvilke undersøgelserne og opdagelser arkæologerne har gjort på stedet.


Derefter tilbage til Kongenshus kro hvor der ventede en bøf på deltagerne.

Efter middagen og kaffe var der mulighed for at se mindested for danske faldne på tysk side under 2. verdenskrig.

Tre byvandringer i bydelen Frederiksbjerg i Aarhus igennem en postkortsamling fra år 1900 til i dag.


Mandag den 21. marts kl. 19.00 i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, Viby blev der afholdt et spændende og velbesøgt arrangement med ca. 50 deltagere. Bjørn Eriksen, tidligere postmester i Aarhus, førte os igennem mere end 100 års spændende Aarhus-historie.

Under foredraget var der lidt diskussion om et par unøjagtigheder. Vi har senere modtaget følgende fra Bjørn Eriksen:

 

Til Østjysk Hjemstavn!

Korrektioner på Foredraget i Viby Sognegård den 21.3.2021

I mit foredrag 3 Spadsereture på Frederiksbjerg fremkom jeg med 2 unøjagtigheder.

Jeg fik sagt, at Hallsti var opkaldt efter Hall, der var byrådsmedlem i Aarhus i 1800-tallet. Det er forkert. Gaden eller Stien er opkaldt efter daværende minister C.C. Hall. Hall havde i 1800-tallet flere ministerposter, bl.a. var han statsminister (konsejlpræsident) i 2 perioder.

Jeg fik også blandet nogle tal frygtelig sammen omkring Ringgadebroen i Aarhus. Jeg fik sagt, at det lykkedes det daværende Aarhus Byråd at få 300 mio. kroner fra Staten til beskæftigelsesarbejder, og at de skulle bruges på bygning af Ringgadebroen. Det er forkert. Udgifterne til broen blev delt mellem Aarhus Byråd og DSB. Broen kostede et sted mellem 1 og 2 mio. kroner.  Tallet 300 burde have været brugt på Broens længde. Den blev ca. 300 meter og var den dengang længste landbro i Danmark.

Godt, der var tilhørere, som kunne korrigere fejltagelserne. Jeg beklager.

Bjørn Eriksen