Kommende arrangementer:

Lyngbygård Gods


Torsdag d. 11. maj kl. 14 besøger vi Lyngbygård Gods vest for Aarhus, p-plads
ved golfbanen, Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand.


Lyngbygård driver samlet cirka 500 ha agerjord. Dertil er yderligere arealer med
skov og natur.

Vi skal høre om godsets historie tilbage til middelalderen og frem til det
moderne landbrug med 100 ha golfbane. Fortæller og guide er Niels Jørgen
Bønløkke. Han ejer godset sammen med sønnen Poul Jakob Bønløkke.

Rundvisningen varer ca. 1,5 time. Derefter drikker vi kaffe og måske bliver der tid
til at se Labing Mølle og Lyngby Kirke.

Tilmelding til Søren Sørensen senest d. 07.05.23 tlf. 61347896 eller mail
aaland@kabelmail.dk. Prisen 130 kr. inkl. guide og kaffe indbetales på konto
9070 2O75162599 ved tilmeldingen.

Hjarnø - Guidet tur rundt på øen og frokost


Torsdag d. 31. august mødes vi kl. 9.45 på havnen i Snaptun for sammen at tage
færgen kl. 10.05.


Vi bliver hentet af traktor med passagervogn og guide, der tager os rundt på øen,
hvor vi blandt andet ser kirke og skøn natur og hører om øens historie. Efter
turen er der frokost i Den Gamle Smedje. Man kan vælge mellem stjerneskud og
frokostplatte, oplys venligst ved tilmelding, hvad du ønsker.

Efter frokosten er det retur til færgen enten i traktor eller ved en lille gåtur på
800 meter.

Parkering i Snaptun: Enten ved færgen eller på en stor p-plads 800 meter fra
færgen. Max. deltager antal: 35.

Tilmelding til Søren Sørensen senest d. 11.08.23 til. 61347896 eller mail
aaland@kabelmail.dk Prisen 350 kr. inkl. færge, frokost med 1 genstand og guide
indbetales på konto 9070 2075162599.

Generalforsamling og foredrag
Reserver allerede nu lørdag d. 25.november 2023 kl. 14 og glæd dig til at
høre museumsinspektør Anneken Appel Laursen fortælle om Aarhus Havns
historie. Mere om generalforsamlingen og foredraget følger til efteråret.

Afholdte arrangementer


2023

Bevaringsværdige gravminder ved Skovby Kirke


Torsdag d. 27. april kl. 18.30 Skovby Kirkegård, Ringvejen 10, Skovby


Ca. 50 personer var mødt op på kirkegården, hvor graver og ringer Aage Iversen fortalte om regler og baggrund for lapidariet på Skovby Kirkegård. Gennemgangen af mange af de udvalgte gravsten blev krydret af små anekdoter og historiske betragtninger.

En rigtig spændende aften, som sluttede med kaffe i samarbejde med menighedsrådet.


Aarhus Ådal og Brabrand Sø


Onsdag d. 22. februar  kl. 19 i Viby Sognegård Grundtvigsvej 4, Viby Jylland


Ca. 35 fremmødte blev ført gennem Aarhus Ådal af Jørgen Terp Laursen der fortalte om naturen, kulturen og historien ved ådalen og Brabrand Sø.

Hans store lokalkendskab og viden om naturen gav et spændende indblik i ådalen gennem tiderne.
Jørgen Terp Laursen er uddannet folkeskolelærer og har skrevet en bog om Aarhus Ådal til Brabrand Sø, samt flere artikler.
2022

Generalforsamlig 26. november2022


Formanden Thøger Opstrup aflægger beretningen

Kassereren Peter Poulsen aflægger regnskab

Museumsinspektør Anna Wowk Vestergård i et veloplagt foredrag om julens traditioner.

De mange fremmødte havde en god generalforsamling med et godt foredrag

Brunkulslejerne i Søby


Af Søren Sørensen


Det sidste tur-arrangement i 2022 var en busudflugt d. 25 august til brunkulslejerne i Søby.

23 medlemmer havde tilmeldt sig turen, og vi havde en god dag, hvor vi erhvervede os meget viden om brunkulseventyret i Danmark med en utrolig spændende lokal guide, som var barnefødt i området. Dagen blev afsluttet med en god middag på Pejsegården i Brædstrup.

Vi drog samlet afsted i en bus fra Aarhus og Harlev. I Søby viste en guide os rundt i brunkuls-Søby og museet. Der blev brudt brunkul i ca. 30 år fra 1939 – 1970. I de første 10 år under krigen foregik det meste med håndkraft. I 1950erne og 60erne blev udvindingen moderniseret med el- og maskinkraft.

Kullene blev hovedsagelig brugt i danske el- og varmeværker, men en del blev også solgt til opvarmning i private husstande.

Omkring Søby opstod et stort nybygger-samfund. Først kom mange enlige mænd til området for at tjene hurtige penge. Senere opførtes en del småhuse bygget af træ, hvor familier med mange børn boede tæt.

Arbejdet var hårdt, og mange kom til skade. Der er opført en mindelund over arbejdere, som mistede livet i lejerne.

Vi kørte en tur i området og så de kæmpestore udgravninger, der var lavet. I området var der også anlagt en del jernbanelinjer, sådan at kullene kunne køres bort.

Vi fik en spændende fortælling fra guiden om hasardspil, sortbørshandel og hvordan ordensmagten var til stede, men måtte agere smidigt i forhold til det meget specielle samfund.

Efter rundvisningen i Søby skulle vi køre til Ejstrupholm kro for at spise middag, Grundet sygdom på kroen blev dette aflyst få dage før turen. I stedet overtog Pejsegården i Brædstrup på flotteste måde vore spisning.

Hjemad kørte vi en smuk tur gennem Midtjylland. Vi så og hørte bl.a.om Den genfundne bro ved Vestbirk, papirværket ved Klostermølle og GL. Rye flyveplads.

Kør-selv-tur: Høje Stene m.m.Onsdag den 25. maj 2022 kl. 16.30 mødtes cirka 30 medlemmer på P-pladsen ved Kongensbro kro. Vejret var bygevejr, men der var tørvejr der sidst på dagen. Vi vandrer ca. 1,5 km ad trækstien/pramdragerstien til Høje Stene – som er et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalderen, muligvis en begravelsesplads for en konge eller dronning, der på det tidspunkt regerede det centrale Jylland.

Rasmus Birch Iversen fra Moesgaard Museum fortalte veloplagt om genopførelsen af skibssætningen efter de optegnelser der findes. Han gav os også et bud på hvilke undersøgelserne og opdagelser arkæologerne har gjort på stedet.


Derefter tilbage til Kongenshus kro hvor der ventede en bøf på deltagerne.

Efter middagen og kaffe var der mulighed for at se mindested for danske faldne på tysk side under 2. verdenskrig.

Tre byvandringer i bydelen Frederiksbjerg i Aarhus igennem en postkortsamling fra år 1900 til i dag.


Mandag den 21. marts kl. 19.00 i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, Viby blev der afholdt et spændende og velbesøgt arrangement med ca. 50 deltagere. Bjørn Eriksen, tidligere postmester i Aarhus, førte os igennem mere end 100 års spændende Aarhus-historie.

Under foredraget var der lidt diskussion om et par unøjagtigheder. Vi har senere modtaget følgende fra Bjørn Eriksen:

 

Til Østjysk Hjemstavn!

Korrektioner på Foredraget i Viby Sognegård den 21.3.2021

I mit foredrag 3 Spadsereture på Frederiksbjerg fremkom jeg med 2 unøjagtigheder.

Jeg fik sagt, at Hallsti var opkaldt efter Hall, der var byrådsmedlem i Aarhus i 1800-tallet. Det er forkert. Gaden eller Stien er opkaldt efter daværende minister C.C. Hall. Hall havde i 1800-tallet flere ministerposter, bl.a. var han statsminister (konsejlpræsident) i 2 perioder.

Jeg fik også blandet nogle tal frygtelig sammen omkring Ringgadebroen i Aarhus. Jeg fik sagt, at det lykkedes det daværende Aarhus Byråd at få 300 mio. kroner fra Staten til beskæftigelsesarbejder, og at de skulle bruges på bygning af Ringgadebroen. Det er forkert. Udgifterne til broen blev delt mellem Aarhus Byråd og DSB. Broen kostede et sted mellem 1 og 2 mio. kroner.  Tallet 300 burde have været brugt på Broens længde. Den blev ca. 300 meter og var den dengang længste landbro i Danmark.

Godt, der var tilhørere, som kunne korrigere fejltagelserne. Jeg beklager.

Bjørn Eriksen