Den foreliggende indholdsfortegnelse omfatter
 årbøgerne fra årene 1936 – 2015,
 opdelt i en alfabetisk ordnet forfatterfortegnelse.

 

   Abild Nielsen, Jonna:

   Gårdhistorie fra Vejlby 1775-1830. 1988 s. 93-107.

   Agger, Åge:

   Et sogn - tre sogne (Viby). 1981 s. 65-89.

   Albrektsen, Alfred:

   Krigens hverdag i Søften. 2004 s. 106-111.

   Albrektsen, Alfred:

   Livets gang på Hørkjærgård. 2002 s. 61-66.

   Ammitzbøl, Lars og Nicolaisen,

   Søren Vilstrup. 2012 s. 28-35.

   Ammitzbøll, Carl:

   Landvæsenselev i 1870-erne. 1957 s. 89-98.

   Ammitzbøll, Carl:

   Nogle erindringer om kammerherre Reedtz til Bisgård. 1940 s. 19-29.

   Ammitzbøll, Carl:

   Klak Mølle i 1860-erne. 1939 s. 21-23.

   Ammitzbøll, Carl:

   Høstarbejde i tidligere tid. 1944 s. 17-20.

   Ammitzbøll, Carl:

   Barndomserindringer fra Horsensegnen i 1860-erne. 1941 s. 36-48.

   Ammitzbøll, Carl:

   Plejltærskning og kornets rensning. Fra tiden omkring 1880. 1943 s. 23-24.

   Ammitzbøll, Lars:

   Hans Heinrich von Plötz. 2009 s. 168-171.

   Ammitzbøll, Lars:

   Slægten Ammitzbøll. 2008 s. 31-35.

   Ammitzbøll, Lars:

   Breve fra urolige tider i forrige århundrede. 1961 s. 88-94

   Andersen, Albert:

   Mossø. 1947 s. 119-120

   Andersen, Henning:

   Napoleons tapre soldat fra Trige. 2003 s. 63-66.

   Andersen, J. K.:

   Mossø - dens flora og fauna og fiskeriet i gamle dage. 1947 s. 126-131.

   Andersen, Karen:

   Om mennesker i Ås, der sluttede en valgmenighedskreds. 1989 s. 57-62.

   Andersen, Karen:

   En præstefamilie i Elbæk præstegård. 1983 s.  90-100.

   Andersen, Karen:

   Friskolen i Ås. 1979 s.  42-47.

   Andersen, Olaf:

   Vej og sti. 1944 s. 125-31.

   Andersen, Olaf:

   Ved det store vandskel. 1943 s. 5-9.

   Andersen, Olaf:

   Hjemstavnsrøgt. 1936 s. 5-12.

   Andersen, Olaf:

   Hjemstavnsrøgt - i dag og i morgen. 1957 s. 5-8.

   Andersen, Olaf:

   Østjylland. 1946 s. 5-6.

   Andersen, Olaf:

   Elev højskole 1895-1912. 1949 s. 110-120.

   Andersen, Olaf:

   Hjemstavn. 1941 s. 5-7.

   Andersen, Olaf:

   Stenene i landskabet. 1945 s. 54-56.

   Andersen, Olaf:

   Træer i landskabet og ved hjemmene. 1938 s. 5-12

   Andersen, S. A.:

   Gudenå og den østjyske israndslinie. 1955 s. 107-119.

   Andersen, S. A.:

   Østjylland geologisk set. 1940 s. 72-80.

   Andersen, S. A.:

   En tur omkring Kalø Vig nu og for 15.000 år siden. 1941 s. 50-54.

   Andersen, S. A.:

   Et undergrundsproblem ved Låsby. 1942 s. 95-102.

   Andersen, Sune Fredslund:

   Tåning Forsamlingshus gennem 100 år. 1996 s. 52-72.

   Andersen, Sune Fredslund:

   Tåning Jagtforening. 2006 s. 93-110.

   Andersen, Thorkild:

   Af Odder postkontorshistorie. 1972 s.  129-132.

   Andersen, Vald.:

   Af Holms Mølles historie. 1960 s. 93-95.

   Andersen, Vald.:

   Ridefogendes pligter og beføjelser. Instruktion for ridefoged Casper Møller på Mattrup 1779. 1955.

   Andersen, Vald.:

   En papirmølle planlagt i Løgager, Them sogn. 1968 s. 95-101.

   Andersen, Vald.:

   Ridefogeder på Silkeborg 1660-1720. 1957 s. 129-135.

   Andersen, Vald.:

   Primitive forhold i Århus arrest 1838. 1956 s. 40-41.

   Andersen, Valdemar:

   Brovogter Thomas Sørensen ved Resenbro. 1983 s. 40-43.

   Andersen, Aage:

   Hans Stygge - en landmandsskæbne på reformationstiden (Holbækgård). 1979 s. 9-18.

   Andreasen, Niels Jørgen:

   6 mænd stenet ud af Gjedved. 1990 s. 23-29.

   Andreasen, Niels Jørgen:

   Niels Pedersen Mols´ alterbillede i Kattrup kirke. 1982 s. 70-84.

   Andreasen, Preben:

   Hovedgård som stationsby. 1981 s. 99-105.

   Arentoft, John:

   Forsvaret i Århus – dengang og nu. 1988 s. 57-68.

   Arrevad, Kirstine Schaarup:

   Barndom i Tvingstrup. 1971 s. 38-48.

   Asschenfeldt Frederiksen, C.:

   Lidt om oldtidslivet på højdedraget omkring Ejer Bavnehøj, belyst ved de sidste fund og

   udgravninger. 1953. S. 157-158.

   Asschenfeldt Frederiksen, C.:

   Jernalderfundet ved Ris-Tebstrup skole i Ovsted sogn. 1952 s. 39-46.

   Asschenfeldt Frederiksen, C.:

   Oversigt over arkæologiske fund i Ovsted-Tåning kommune i årene 1950-52. 1952 s. 47-49.

   Bach, Margrethe:

   Lidt om en soldat fra 64. 1964 s. 44-52.

   Bach, Robert:

   Hesteomgangen (Sall).1975 s. 19-22.

   Bach, Søren:

   Odysseen til Hjelm den 7. september 1974. 1975 s. 88-93.

   Bach, Søren:

   Skovlovringer, træskomænd og træskomuseum (Rye). 1985 s. 35-39.

   Bach, Søren:

   Kræn Hwoll (Kresten Hull), manden bag Gudenåmuseet. 1989 s. 63-69.

   Bachmann,  Erna

   Jordemoder i en anden tid. 2009 s. 113-119.

   Bachmann, Erna

   Historiens Spor i Veng og Mesing Sogne. 2009 s. 131-132.

   Bachmann, Erna, Hårby:

   Tater-Kristiane fra Mesing fik en livstidsdom. 2011 s. 99-103.

   Bachmann, Erna, Hårby:

   Congo-kriger fra Mesing. 2013 s. 119-126.

   Backhausen, Sophus:

   Bogtrykkerliv 1875-1905. Efterladte optegnelser. 1958 s. 67-70.

   Backhausen, Sophus:

   Bogtrykkerliv i 1860erne og 70erne. Efterladte optegnelser. 1945 s. 137-150.

   Baden, R. B. T.:

   Hvilsted. 1959 s. 98-102.

   Baden, R. B. T.:

   Fulden - en gammeldags by. 1947 s. 59-72.

   Baden, R. B. T.:

   Af Bispelunds historie. Overfaldet på Fulden 1735 og den dødsdømtes bønskrift. 1947 s. 73-76.

   Baden, R. B. T.:

   Forfatteren R. Baden. 1953 s. 162-165.

   Bahnson, Henner:

   Djursland. Spredte træk af landskabets dannelseshistorie. 1978 s.  31-42.

   Bajer, Frederik:

   På observation i Horsensegnen 1864. 2010. s. 143-149.

   Bak, Margrethe:

   Overholt Plantage ved Skannerup. 1944 s. 137-139.

   Balling, P. L.:

   Glimt af ungdom i 1870erne. 1946 s. 85-91.

   Ballisager, A.:

   Jens Busk. Nogle personlige erindringer. 1942 s. 128-130.

   Balslev, Chr.:

   Tiset sogn og Tiset præstegård i tiden omkring århundredskiftet. 1968 s. 102-111.

   Balslev, Ulrik:

   Oldtidsploven fra Hvorslev Mose. 1944 s. 135-137.

   Balslev, Ulrik:

   Nye østjyske mosefund. 1940 s. 3-8.

   Balslev, Ulrik:

   Den hellige kilde ved Skellerup. 1949 s. 189.

   Baltzersen, Jan:

   Fortidsminder omkring Lime og Mygind. 2009 s. 25-34.

   Baltzersen, Jan:

   Genforeningsmonumenterne i Lime, Lemmer og Syvveje. 2008 s. 72-79.

   Baltzersen, Jan:

   Limes gamle dyrlæge. 2010. s. 150-165.

   Baltzersen, Jan:

   Politifolk under jorden i Haarup og Todbjerg. 2013. s. 160-162.

   Bang, A.:

   Ved Rosenholm Å og i Bendstrup Bakker. Slet og høst sidst i firserne. 1937 s. 162-164.

   Barlach, Margrethe:

   En stræbsom degn i Viby 1781. 1947 s. 97-105.

   Barløse, Børge L.:

   Et dødsfald i Århus Mølle. 2000 s. 31-36.

   Barløse, Børge L.:

   Det grundtvigske netværk på Århusegnen - belyst gennem en sølvbryllupshilsen fra 1883. 1997.

   Barløse, Børge L.:

   Guldsmed Høegh og hans slægt. 2004 s. 79-82

   Baunsgaard, EsterBæklund:

   Fattigvæsenet i Rye.1989 s. 91-98.

   Beltoft, Vibeke Meister:

   Farfars opførelse af nyt stuehus på Flensted mark. 2012 s.168-172.

   Bendixen, Rasmus:

   Præster i Hasle, Skejby og Lisbjerg fra reformationen (forts.). 1961 s. 109-115.

   Bendixen, Rasmus:

   Begravelsesskikke i Ølsted omkring århundredskiftet. 1976 s. 50-52.

   Bendixen, Rasmus:

   Kraft og energi i landbrugets tjeneste gennem 75 år. 1975 s. 39-43.

   Bendixen, Rasmus:

   Lisbjerg skole gennem 200 år. 1972 s. 9-48.

   Bendixen, Rasmus:

   Degn i Søften1859-1895. 1981 s. 90-98.

   Bendixsen, Rasmus:

   Præster i Hasle, Skejby og Lisbjerg fra reformationen. 1957 s. 144-49. 1958 s. 118-23. 1959 s. 120-

   125. 1960. S. 118-125.

   Bergild, Merete & Jensen, Jens:

   Rasmus Christensen, en århusiansk billedhugger fra sidste halvdel af 1600-tallet og hans arbejder i

   østjyske kirker. 1987 s.9-21.

   Bergild, Merete & Jensen, Jens:

   Peder Clausen, billedhugger i Århus 1634-1657. 1990 s. 30-47.

   Bergild, Merete & Jensen, Jens:

   Jacob Hansen, billedsnider i Ans i sidste halv-del af 1600-tallet. 1989 s.  9-25.

   Bergild, Merete & Jensen, Jens:

   Portrætmaleren Wilrich i Vivild. 2003 s. 97-104.

   Bergild, Merete:

   Ulrik Mathiasen og Mathias Ulriksen Sartz - en billedhuggerfamilie i Århus i 16-1700-tallet. 1993.

   Berthelsen, 0. V.:

   Hovedgård private realskole. 1966 s. 36-43.

   Berthelsen, H. P.:

   Væver Laust Thomsens optegnelser. Barndom og ungdom på Horsensegnen i 1840erne og 1850erne.

    Deltagelse i krigen 1864. 1947 s. 33-47.

   Biilmann, H. H.:

   Frijsenborgs skove. 1952 s. 9-32.

   Birch Andersen. H.:

   Astrup præstegård og præstegårdshave samt lidt om kirken og præsterne. 1946 s. 9-30.

   Birk, Jens:

   Ungdom i 1880erne. Skyttebevægelsen i den sydlige del af Randers amt. 1939 s. 103-115.

   Birkelund, Peter:

   Uddrag af "Barndomsminder fra Jeksen Dale". 1992, 78-81.

   Bitsch, Jørgen Møller:

   Så længe har jeg været medlem. 2011 s. 39-40.

   Bitsch, Jørgen Møller:

   Asta Grundtvig - liv og virke - slægt og venner. 2013 s. 184-184.

   Bjerre, Andreas:

   Gamle kvindelige håndarbejder. Udstillingen på Gammel Estrup herregårdsmuseum. 1956 s. 143-

   147.

   Blichert, G.:

   Gravskrifter over fornemme folk i Hads herred og andre steder i det 17. og 18. Århundrede. 1946.

   Blichert, G.:

   Åkær som familiegods i 100 år. 1956 s. 104-107.

   Blinkenberg, Andr.:

   Borgerskabsbreve gennem tre slægtsled.1946 s. 41-42.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Addit skole - en landsbyskole 1860-1864. 2010. s. 31-42.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Boesslægten i Addit-Sdr. Vissing Sogn. 2009 s. 41-52.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Dørup Skole. 2012 s. 55-66.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Mennesket spår om en foregangsmand Aners Boes. 2013 s. 22-32.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Dørup Skole - Hvad gamle skoleprotokoller kan fortælle. 2014 s. 82-91.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Dørup Skole - en provisorisk bestemmelse for Voerladegård Sogn 1824. 2015 s. 30-33.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Hem - en lille landsby syd for Mossø. 2015 s. 34-46.

   Boes, Jens Peter Randløv:

   Landsbylærernes guldalder. 2011 s. 109-119.

   Boes, Jensen Peter Randløv:

   Slægtsgården "Hem Skovgaard" syd for Mossø. 2008 s. 22-30.

   Bording, Rasmus:

   Præsten Niels Bak. En jysk præstehistorie. 1936 s. 94-107.

   Bording, Rasmus:

   Peter Bojsen. 1937 s. 133-143.

   Boye-Nielsen, N. P.:

   Et væsentligt Hinneruphus (Søndergade 27, Hinnerup). 1988 s. 20-30.

   Boye-Nielsen, N. P.:

   Noget om "Hinnerup domkirke". 1989 s. 23-25.

   Boye-Nielsen, N. P.:

   En folkeligbevægelse efter 1864 (Hinnerup og omegns våbenbroderforening). 1979 s.  52-61.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Tørv og tørvefolk. 2001 s. 61-69.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Genforenings- og Rillestenen i Grundfør. 2010. s. 50-52.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   En tur langs Lilleåen. 2005. s. 97-103.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Hinnerup Realskole - set 50 år efter. 1994 s. 9-18.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Husdyrene og os i Gl. Hinnerup for 50 år siden. 1998 s. 52-62.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Et landsby-sølvbryllup i Grundfør 1941. s. 123-129.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   I daw ska´ vi tæsk´. 2000 s. 44-51.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Hver by har sin egen sang. 2003 s. 43-48.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Konfirmation for 56 år siden. 2004 s. 58-69

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Juel dengaang. 1996 s. 104-112.

   Boye-Nielsen, Niels Peter:

   Drenge der blev til fastelavnssoldater. 2003 s. 36-42.

   Bredsted, Åge:

   Johannes Grønborg. En østjysk kulturpersonlighed. 1967 s. 23-25.

   Bredsted, Åge:

   Thorvald Madsen, Odder. 1970 s. 147-149.

   Bredsted, Åge:

   Johannes Grosen (Skæring). 1971 s. 148-149.

   Bredsted, Åge:

   Lokalhistoriske arkiver i Østjylland, 1969 s. 134-138.

   Bredsted, Åge:

   Fhv. gårdejer H .R. Mahler. 1968 s. 152.

   Bredsted, Åge:

   Viggo Leth (Blegind). 1975 s.  86-87.

   Bredsted, Åge:

   Stationsforstander E. Kaster, Odder. 1967 s. 153-154.

   Bredsted, Åge:

   Olaf Andersen.1966 s. 107.

   Bredsted, Åge:

   J.C. Pedersen (Århus). 1972 s. 149-152.

   Breiner, Bente Helgren:

   Det er ganske vist... To danske kvinders skæbne (Sørine Malechowski og Andrea Wærum). 1986. 

   Broholm. H. C.:

   Gravene i Borum Eshøj. 1949 s. 78-83.

   Bruhn, Vilh.:

   Et besøg på Frisenborgegnen 1871. Ved F. Elle Jensen. 1946 s. 92-95.

   Brunsbjerg, Ole:

   Vartovbogen 2006. 2007. s. 127-137.

   Buhl, Bettinae:

   Lægen og museumsmanden fra Gylling. 2003 s. 49-57.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Hylke sognekald og skolevæsen omkring år 1800. 1939 s. 34-40.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Forfatteren "Sigurd Lind" - lærer Anders Jensen Meldgaard i Emborg 1867-73 og i Bjedstrup 1873-

   93. 1979 s. 34-41.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste 1. 1970 s. 5-13.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste I. 1970 s. 5-13.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste II. 1971 s.  38-102.

   Bundgaard Lassen, T.:

   Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste III. 1972 s.  63-128.

   Bundgaard, Jens Jensen:

   En ny sang. 1994 s. 85.

   Bæklund Pedersen, Ester:

   En episode fra slavekrigen 1848. 1970 s. 125-128.

   Bødker, Jens:

   Voldby fattiggård1870-1940. 1984 s.  76-83.

   Bøggild, Johanne:

   En skol få Ohs Landbouforeneng den 24de mas 1992. 1944 s. 142.

   Bøjstrup, Erik:

   Munke og adel i grænsestrid. 2003 s. 88-96.

   Carlsen, Olaf:

   Digterpræsten Jens Schjørring og Skanderborg. 1943 s. 82-88.

   Carlsen, Olaf:

   Til Weiersøes skrift om slavekrigen. 1942 s. 131-133.

   Carlsen, Søren Sloth:

   Barndomsindtryk fra Spørring. 1992 s. 9-18.

   Christensen, Børge:

   Hylke sogn i ældre tid. 1942 s. 26-35.

   Christensen, Børge:

   Hylke sogn under treårskrigen. 1945 s. 102-08.

   Christensen, Maarssø, J.:

   Forstander Jens Kristensen og Ask højskole. 1949 s. 73-77.

   Christensen, N. Chr.:

   Læge, forsker og frygtløs modstandsmand (overlæge K.F.B. Busch, Horsens). 1976 s.  74-76.

   Christensen-Dalsgaard, C.:

   En børneflok vokser op. Minder fra en skoleslægts barndomshjem. 1948 s. 97-127.

   Christiansen, Chr.B.:

   To middelalderlige gravsten i Malling. 1983 s. 9-12.

   Christiansen, Christian:

   Uddrag af bedstefarserindringer ca. år 1864-1900 i Danmark og Amerika. 1989 s.  70-75.

   Christiansen, Henning R.:

   Da Hinnerup, Trige og Hadsten kommuner blev skabt i 1967. 1999 s. 61-69.

   Christiansen, Jørgen Lund:

   Landbrugets og andelsbevægelsens bygherre, arkitekt og entreprenør. 2009 s. 17-24.

   Christiansen, Poul Verner:

   Et maleri af Ristrup 1773. 1997 s. 64-73.

   Christiansen, Poul Verner:

   Hilsen til en tresårig (Østjysk Hjemstavnsforening). 1996 s. 11-13.

   Christiansen, Poul Verner:

   Lokalhistorie i fugleperspektiv (Tilst). 1993 s. 30-38.

   Christiansen, Svend-Erik:

   Hva´ nøt´er ´te´?. 2013 s. 150-152.

   Clausen, Jens (karetmager):

   Den store bøg ved Skyggelund. Og lidt om den 300-årige kæmpes sidste dage. 1951 s. 156-157.

   Clausen, Jens:

   Hans Raaes gård. 1940 s. 95-98.

   Clausen, Jens:

   Gamle gader i Århus. 1938 s. 142-151.

   Clausen, Jens:

   Tobaksfabrikør Th. P. Funder. 1939 s. 41-55.

   Clausen, Jens:

   Jens Stougaard. 1937 s. 94-106.

   Clausen, Jens:

   Guldsmed Piil. 1994 s. 71-76.

   Clemmensen, M. P.:

   Stensballe og Horsens i tresserne og halvfjerdserne. 1940 s. 106-109.

   Clemmensen, M. P.:

   Udflugtsstedet Løvhøj. 1958 s. 81-84.

   Clemmensen, M. P.:

   Pibemarkedet i Horsens. 1937 s. 114-115.

   Crone, Carl Gerhard de

   Slavekrigen. 2006 s. 21-28.

   Crone, Carl Gerhard

   Skomagermesterens hus. 2004 s. 119-126

   Dahl, Peter:

   Fra Hasle omkring århundredskiftet. 1977 s.  43-49.

   Dahl, Aage:

   Skygger og lys fra Skanderborg amts præstehistorie. 1943 s. 10-23.

   Dalsgaard, Gunner:

   I og omkring en smedie (Låsby mark). 1984 s. 94-106.

   Dalsgaard, Gunner:

   Elleve år blandt molboer. 1994 s. 45-63.

   Damgaard Andersen, Peter &

   Nogle møller i Ning herred. 1975 s. 34-38.

   Damgaard Andersen, Peter:

   Et par gilder i Hørret. 1976 s. 65-68.

   Daugaard, Poul:

   En usædvanlig skæbne (J. A. Wippert). 1996 s. 97-103.

   Daugaard, Poul:

   Tre tipoldemødre. 1999 s. 47-52.

   Daugaard, Poul:

   På Testrup højskolevinteren 1882/83. Karl Jørgensens breve til hjemmet fra november 1882 til

   marts 1883. 1989 s. 39-48.

   Denman, A. M. & Denman,

   En fæster bliver selvejer. 1983 s.  44-54.

   Didriksen, J.:

   Bjørnkær. 1941 s. 55-67.

   Didriksen, J.:

   Om ligstenene i Alrø kirke. 1937 s. 19-20.

   Didriksen, J.:

   Kærsgård voldsted. 1950 s. 125-132.

   Ditlevsen, Peter:

   Historieundervisningensrolle. 1977 s. 101-109.

   Dollerup, Preben:

   Kogger og snekker i læ bag Kalø Røn. 2001 s. 19-41

   Dollerup, Preben:

   Puslespillet om borgene på Kalø. 2002 s. 23-44

   Dollerup, Preben:

   "Borgen Kalø med hele fogediet, som herr Klaus af Limbæk har det". 1999 s. 22-38.

   Domino, Aage:

   Det talte de om i 1935. 1985 s.  99-107.

   Domino, Aage:

   En maler, hans mor og hans muse. 2007. s. 63-72.

   Domino, Aage:

   Jernbanen Århus-Randers i 125 år. 1987 s. 37-57.

   Domino, Aage:

   Mellem Halds katedraler. 2010. s. 82-90.

   Domino, Aage:

   I spidsen for titusinder af bønder - den gale vej. 2011 s. 137-148.

   Domino, Aage:

   Bondeslægt uden bønder. Efterkommere af Ulstrups hovbønder er i dag uden jord, men slægtskabet mærkes på kroppen. 2015 s. 134-139.

   Dyhr, Karen Ingrid:

   Voel Kirke. 2013 s. 101-106.

   Dyrkjøb, Aage:

   Uth Hospital. 1969 s. 70-72.

   Dyrkjøb, Aage:

   De rige møllere og de fattige fiskere (Fakkegrav). 1974 s. 23-29.

   Ebbesen, Klaus:

   En stendysse i Veng. 2006 s. 153-158.

   Egeberg, Edv.:

   Ulve og ulvejagter. 1947 s. 21-23.

   Egeberg, Edv.:

   Et lærerhjem. Barndomserindringer. 1939 s. 5-17.

   Egeberg, Edv.:

   Per og Sisselmarie. Lidt hjemstavnshistorie. 1938 s. 158-165.

   Egeberg, Edv.:

   To portrætter. 1937 s. 126-132.

   Elkjær Sigurd:

   Mundtligtradition og skriftlige kilder. 1969 s. 74-79.

   Elkjær, Kjeld:

   Fra Hvirring præstegård i 1864. 1957 s. 69-83.

   Elkjær, Kjeld:

   En østjysk herremand i det 18. Århundrede. Iver Rosenkrantz´s brev til Hans Gram. 1956 s. 35-38.

   Elkjær, Kjeld:

   Lidt om Østerby Pigeskole. 1967 s. 124-127.

   Elkjær, Kjeld:

   Sigurd Elkjær.1969 s. 73.

   Elkjær, Lauge:

   Dreng i Argentina.1977 s.  63-78.

   Elkjær, Sigurd:

   Lidt om en bondeslægt og den sidste "Herre" til Rask. 1960 s. 16-28.

   Elkjær, Sigurd:

   Af skolevæsenets historie i Hvirring-Hornborg sogne fra 1739 til omkring 1850. 1959 s. 32-45.

   Elkjær, Sigurd:

   Minder fra Honum og hovedgården Rask. 1958 s. 5-14.

   Elkjær, Sigurd:

   Fra Vinten skolehus for 200 år siden. 1957 s. 33-34.

   Elkjær, Sigurd:

   Degnen Herlov Dalhoff. 1963 s. 38-49.

   Elkjær, Sigurd:

   Fra Honum skole i1890erne. 1961 s. 34-46.

   Elkjær, Sigurd:

   Latinskoleliv i Horsens ved midten af 1800erne. 1965 s. 54-66.

   Elkjær,Sigurd:

   Fem retssager fra Horsensegnens fortid. 1962 s. 66-76.

   Elle Jensen, F.:

   Den døve præst i Ødum. 1947 s. 83-91.

   Elle Jensen, F.:

   Pastor Seidelin i Ørum og skolelærer Bøttger. 1960 s. 47-54.

   Elle Jensen, F.:

   Kirkelige tilstande i Østjylland omkring år 1800. 1948 s. 130-37. 1949 s. 101-107.

   Elle Jensen, F.:

   Skolelærer Lundager i Sattrup. 1956 s. 98-102.

   Elle Jensen, F.:

   Et besøg på Frisenborgegnen 1871. Af proprietær Vilh. Bruhns erindringer. 1946 s. 92-95.

   Elle Jensen, F.:

   En præsteskæbne.1963 s. 66-73.

   Elling, H.:

   Ved Mossøs bredder og lidt om knuden og ålen. 1947 s. 132-138.

   Engberg, J. F.:

   Om Hundslund sogns præster efter reformationen. II: H. L. Engberg. 1950 s. 108-112.

   Engel, Bodil:

   Et tidsbillede fra Århus ca. 1889-1918 (Elvine Madsen). 1977 s. 9-17.

   Enggaard, Anna:

   Tingskov kro og købmandshandel. Bearbejdet af Gerda Reppke. 1974 s. 37-45.

   Errboe, Anders:

   En sandfærdig beretning om en grufuld postulykke og Sidsel Maries symaskine. 2005. s. 51-66.

   Errboe, Anders:

   Livet som erhvervsfisker ved Mossø. 2003 s. 15-35

   Esben-Petersen, P.:

   Lidt om "hærormen" og dens forekomst i Silkeborgegnen. 1939 s. 92-96.

   Fabricius, Knud:

   En århusiansk adjunkts oplevelser for hundrede år siden. 1961 s. 5-19.

   Fabricius, Knud:

   Et trekantdrama på Stabrand Mark. 2005. s. 111-120.

   Fensholt, H. Mertz:

   En Horsens-café1895-912. 1974 s. 76-79.

   Fiil Sørensen, Chr.:

   Handelslærling for ca. 60 år siden (Thorsø). 1974 s. 80-83.

   Findal, J. Kr.:

   Alrøs natur. 1937 s. 45-52.

   Findal, J. Kr.:

   Århus Å. 1936 s. 133-143.

   Fogh, Gunnar:

   Bering valgmenighed og dens præster. 1965 s. 104-112.

   Fogh, Marie:

   Forårs hovedrengøring. 2003 s. 75-77.

   Franck, Tage:

   Et liv med landbrugsmaskiner. 2010. s. 68-76.

   Franck, Tage:

   Østjyske kommunevåben. 2007. s. 52-62.

   Franck, Tage:

   Breve til Soldaten. 2009 s. 70-85.

   Franck, Tage:

   Ornecentraler. 2012 s. 137-144.

   Franck, Tage:

   Arbejde bag tremmer. 2013 s. 178-178.

   Franck, Tage:

   Folkeskolen fylder 200 år. 2014 s. 154-162.

   Franck, Tage:

   Et helt liv i Glarbo. 2015 s. 154-160.

   Franck, Tage:

   Landsbydegn - og kunstner. 2011 s. 31-35.

   Frandsen, Dorte:

   Ellen Rasmusdatter - en tragisk kvindeskæbne. 2008 s. 52-57.

   Frandsen, Jens Mandrup og

   Voldstedet Hagested i Haurum sogn. 2007. s. 24-28.

   Frank, Leon:

   Tidligere fag og forretninger på Randersvej. 2010 s. 137-142.

   Frederiksen, Erik:

   Århus vandværks historie. 1949 s. 175-186.

   Fredriksen, Bodil:

   Trige-Ølsted Sygekasse. 2010 s. 17-19.

   Friis Sørensen, Ole:

   Rougsø herred i slutningen af det 18. århundrede. 1985 s. 55-67.

   Friis, Søren:

   Jul og kjørmes i Hylke i 1880´erne. 1947 s. 108-10.

   Fritz, Nicoline:

   Fra Hvirring præstegård i 1864. Ved Kjeld Elkjær, 1957 s. 69-83.

   Fritz, S.:

   Nogle kirkelige genstande fra Hasle herred i Nationalmuseet. 1946 s. 153-156.

   Fritz, S.:

   Guldsmed Stallknechts sølvkop i Sneptrup præstegård. 1965 s. 119-122.

   Fritz, Sven:

   En sølvbrødskål som bryllupsgave (Århus). 1976 s.  23-25.

   Fritz, Sven:

   Guldsmede-dynastiet Brandt i Horsens 1737-1818. 1974 s. 9-22.

   Froberg, Jørn:

   "Brandstifteren" fra Voel. 2005. s. 67-84.

   Froberg, Jørn:

   "Faderen mergler - sønnen sulter". 2013. s. 127-136.

   Gammelgaard, Arne:

   Også en slags østjyder. Samtaler med Josepha Sczerkovsky (Søbygård) og Serif Zeybek. 1974. 

   Gammelgaard, Arne:

   En husmandskoloni bliver til (Frijsendal). 1971 s. 123-133.

   Gammelgaard, Arne:

    Et hjem i ly af frihedens træ (Fremskridtsforeningen og Forsamlingsbygningen i Hammel). 1979. 

   Gejlager, A. J.:

   Min hjemstavn. 1952 s. 5-6.

   Gejlager, A. J.:

   Stensballe - en gammeldags by. 1950 s. 5-32.

   Gejlager, A. J.:

   Vær kirke og nogle af dens præster. 1951 s. 104-112.

   Gejlager, A. J.:

   Pastor Niels Blicher i Randlev og Evangelisk-kristelig Salmebog. 1953 s. 25-34.

   Gejlager, Sv. E.:

   Spredte træk om min far. 1956 s. 11-25.

   Ginge, Sven Erik:

   Hadstens samlingspunkt gennem 102 år er ikke mere. 213 s. 153-159.

   Gjødertsen, M.:

   Skolegang på Alrø for 60 år siden. 1939 s. 169-170.

   Gjødertsen, M.:

   Træk og billeder fra livet på Alrø i mands minde. 1937 s. 21-38.

   Glarman, Rud.:

   Hvad en kirkebog fortæller. 1944 s. 88-93.

   Glarman, Rud.:

   Fra gamle papirer. 1947 s. 24-32.

   Glarman, Rud.:

   Af Skødstrup og Elsted sognes præsterække. 1942 s. 111-118.

   Glarman, Rud.:

   En 300-årig kirkebog med tegninger. Et kig i gamle kirkebøger fra Mols. 1953 s. 147-156.

   Glarman, Rud.:

   Den ældste kirkebog i Randers amt. 1943 s. 95-105.

   Graversen, Harry Bjørndahl:

   Blade af en landsbydegns Dagbog. 2006 s. 29-38.

   Gravholt, Hans:

   Herskinds historie og udvikling. 2007. s. 147-153.

   Gravsholt, Mette Marie:

   Ungdomsår i Østjylland i 1920´erne. 2000 s. 103-122.

   Green, Jonna Ebba:

   En degn og hans viv i Klovborg 1886-1823. Deres liv og virke, til dels belyst af uddrag af samtidige breve. 1990 s. 66-80.

   Greve, Niels:

   Vejlby Højskole. 2008 s. 90-109.

   Greve, Niels:

   Fra boplads til forstad - glimt fra en landsbys 1000 årige historie. 2008 s. 152-162.

   Grosen, Knud:

   Livet på en østjysk bondegård i tiden 1853-1870. 1966 s. 44-51.

   Grønborg, Johannes:

   Optegnelser om mit liv og levned. 1967 s. 26-53.

   Grønnegaard, Aage:

   N. P. Mols og Henrik Pontoppidan. 1956 s. 147-148.

   Gørup Laursen, Peter:

   »Polak, polak,pak-pak-pak!« Polske sæsonarbejdere i Hads herred før første verdenskrig.1987.  

   Hagemann, Otto:

   Barneår på Ristrup.1978 s. 59-68.

   Hald, Helga Bech:

   De tre kongeriger (Kristen Isager). 1999 s. 39-46.

   Hald, Kristian:

   Træk fra Århusegnens bebyggelse. 1946 s. 121-134.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Sabro herred. 1940 s. 48-51.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Ning herred. 1948 s. 42-49.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Gjern herred. 1943 s. 89-94.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Hasle og Vester-Lisbjerg herreder. 1938 s. 13-18.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Øster-Lisbjerg herred. 1936 s. 159-164.

   Hald, Kristian:

   Stednavne i Framlev herred. 1945 s. 79-84.

   Hall, Henning:

   Fra swing-dillensdystre dage (Århus). 1980 s. 80-89.

   Hall, Henning:

   En hjemstavnvansires (Gylling Næs). 1974 s. 131-135.

   Hall, Henning:

   Min barndoms lysevej (Århus). 1977 s.  85-91.

    Hammer, Vagn:

   En giftig sag. 2013 s. 180-180.

   Hansen, Arne:

   Rosenholm ådal. 1978 s. 69-72.

   Hansen, Arne:

   Mens græsset gror, svinder fortidens spor (Krogsbæk kirke). 1978 s. 73-74.

   Hansen, Arnold:

   Overtro vedrørende fiskeri. 1938 s. 156-57.

   Hansen, Arnold:

   Folkeminder fra Tvingstrup. Efter Jeppe Jensens optegnelser. 1969 s. 130-133.

   Hansen, Einar:

   Beretning fra en mælke-dreng. 1994 s. 74-81.

   Hansen, Henry:

   Slægtsgården Thorupgård i Voel. 1988 s. 84-92.

   Hansen, Holger:

   Oldtidsfund i Voel sogn. 1956 s. 33-34.

   Hansen, P. Bildsø:

   Banebørster. 2007. s. 97-101.

   Hansen, Paul Erik:

   Kysing Fjord inddæmning. 2015. s. 161-168.

   Hansen, Peder:

   Kristen Poulsen i Hvorslev. 1958 s. 98-104.

   Hansen, Steen Ivan:

   Det »gotiske« Århus. Et blik på nygotikken og dens forudsætninger. 1984 s. 59-69.

   Hansen, Sv. Nørregaard:

   Kgl. Majestæts gæstegård i Nim. 1991 s. 17-36.

   Hansen, Svend:

   En mølle midt i skoven (Skovmøllen). 1974 s. 30-36.

   Hansen, Vilfred Friborg:

   De åndelige brydninger på Djursland. 1996 s. 14-38.

   Hansen, Vilfred Friborg:

   Kalø-udsigten – og billeder af den. 2000 s. 52-60.

   Hansen, Vilfred Friborg:

   Hvad udad tabes må indad vindes. 2006 s. 127-147.

   Harder, Keld Esmark:

   Hjemstavn - hvad er det? 2011 s. 36-38.

   Harder, Keld Esmark og Grethe Russel Harder:

   Om besættelsestiden. 2014 s. 92-99.

   Harder, Keld Esmark:

   Radiomekanikerlærling i Aarhus i 1950 ´erne. 2014 s. 103-108.

   Hasselbach, Chr.:

   Christoffer Bågø. 1943 s. 25-43.

   Hauberg Lund, E. og Henrik

   Træk af Vedslet sogns historie indtil fællesskabets ophævelse. 1946 s. 65-84.

   Hauberg Lund, E.:

   Af Vedslet sogns historie. 1947 s. 92-96. 1948 s. 166-171.

   Hauberg Lund, E.:

   Fra en kunstmalers hjemegn. Nogle træk fra N. P. Mols´s barndom og ungdom. 1955 s. 142-146.

   Hauberg Lund, E.:

   Folkesagn og Folkeoverleveringer fra Vedslet sogn og nabosogne. Indledning af Hans Ellekilde. 1952.

    110-14. 1954 s. 103-105.

   Haurum, Niels:

   Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Røgen. 1976 s. 9-15.

   Hede, Christen Jacobsen:

   Af en hedebondes liv. Ved Tage Kaarsted. 1959 s. 63-80.

   Hedin, Henrik Stamer:

   Glaskunstens skæbne ved Gl. Rye. 2005 s. 17-21.

   Heilskov, Chr.:

   Fra gamle kirkebøger. 1952 s. 38.

   Heilskov, Chr.:

   Den gamle Rye-Randers landevej. 1946 s. 96-102. 1949 s. 188.

   Heilskov, Chr.:

   "Herregården" i Sorring. 1945 s. 23-27. 1946 s. 176.

   Heilskov, Chr.:

   Den rige og fattige møller. En beretning fra 1761. 1946 s. 40-41.

   Heilskov, Chr.:

   Røvere i Rye skov. 1949 s. 72.

   Heilskov, Chr.:

   Gamle veje og vejspor på Silkeborgegnen. 1954 s. 125-28.

   Heilskov, Chr.:

   Den gamle Horsens-Rye landevej. 1945 s. 122-127.

   Heilskov, Chr.:

   De 17 søers sogn. Sønder-Vissing sogn landskabeligt og historisk skildret. 1951 s. 5-52.

   Heilskov, Chr.:

   Vandreinger i Vrads herred. 1938 s. 103-24.

   Heilskov, Chr.:

   En gammel herredfogedslægt fra Borum. 1944 s. 109-116.

   Hejgaard, Jens L.:

   Årets gang i en bondegård på Helgenæs omkring 1870. Ved Chr. Heigaard. 1954 s. 88-97.

   Hejgaard, Jens L.:

   Livet i fest og glæde på Helgenæs omkring år 1870. Ved Chr. Heigaard. 1956 s. 93-97.

   Hejgaard, Jens Laursen:

   Træk af Helgenæs´ ældre historie. Ved J. E. Laursen Hejgaard. 1982 s. 36-41.

   Hejlsvig, Jørgen Søes:

   Da klinger i muld det gamle guld. 2004 s. 83-88

   Henriksen, H.:

   Erindringer fra min læretid. 1959 s. 46-50.

   Henriksen, H.:

   Fra min barndomstid i 1880erne. 1958 s. 15-21.

   Henriksen, Ole Bernt:

   Hvidekirken i Århus. 1993 s. 9-17.

   Hinrup, Hans Jørgen:

   Farvel til Danmark. 2012 s. 103-106.

   Holbek, Bengt:

   Landskabsvitser i Danmark (Århus-historier). 1975 s. 66-75.

   Holm Jensen, P.:

   Lisbjerg mejeri.1987 s. 72-87.

   Holm Rasmussen, Agnes:

   Min barndom (Krogsgårde). 1985 s. 94-98.

   Holm, Anna Dorthea:

   Fruering præstegård 1912-35. 1958 s. 71-76.

   Holm, Erling:

   Da krigen kom til Tiset sogn. Et tidsbillede fra Treårskrigen. 1987 s. 26-36.

   Holm, Petra Julie:

   En spådukke eller ordsprogsdukke. 1968 s. 113-116.

   Holm, Poul:

   Barndoms og ungdomserindringer fra Århusegnen. 1953 s. 75-93. 1954 s. 39-50.

   Holmfeld, Chr. D.:

   Om hulerne i Sønder-Lindskov ved Horsens. 1951 s. 150-152.

   Holmgaard, Jens:

   Østjyske godsejeres syn på fællesskab og udskiftning i 1759. 1965 s. 26-38.

   Holmgaard, Niels Aage:

   Falskmøntneren slap for dødsstraf. 2004 s. 31-38

   Holtet, Chr.:

   Rye galge. En udgravning. 1953 s. 64-68.

   Holtet, Chr.:

   Nørre-Vissing. Af sognets og byens historie. 1940 s. 85-98.

   Holtet, Chr.:

   Endnu lidt om Skævt Mølle. 1939 s. 77-78.

   Holtet, Chr.:

   Den hellige kilde ved Skvæt Mølle. 1939 s. 72-77.

   Holtet, Chr.:

   Skanderborg i 1660. 1949 s. 130-134.

   Holtet, Chr.:

   Af Skvæt Mølles historie. 1938 s. 183-199.

   Holtet, Chr.:

   Kunstmaler J. Th. Jensen. En Skanderborgkunstner. 1948 s. 85-96.

   Holtet, Chr.:

   Fabrikant A. Blom, Skanderborg. 1951 s. 53-64.

   Horn, Victor:

   Et gensyn medbarndomsegnen (Mesing). 1979 s. 48-51.

   Hougaard, Christine:

   Hjelm I. 1970 s. 78-105.

   Hougaard, Christine:

   Hjelm II. 1973 s. 49-78.

   Hougaard, Christine:

   Hjelm 1. 1970 s. 78-105.

   Hvelplund, Frede K.:

   Energi uden brug af brændsel. 1975 s. 76-85.

   Hvidtfeldt, Johan:

   Erik Eriksen Banner, lensmand på Kalø. En dansk adelsmand på reformationstiden. 1946 s. 103-

   111.

   Høy, Thorkild:

   Stilling-Solbjerg Sø. 2006 s. 87-92.

   Ingvordsen, Jens:

   En farende svends dagbog 1905-06 (Otto Reppien). 1998 s. 63-90.

   Ingvordsen, Jens:

   Gensyn med Skanderborg-skeerne. 2001 s. 83-104.

   Ingvordsen, Jens:

   Herre, jeg har ingen til at bringe mig ned i dammen (Skvæt mølle). 1994 s. 64-73.

   Ingvordsen, Jens:

   Regelbunden der at være (Ring kloster) 1990 s. 9-22.

   Ingvordsen, Jens:

   Altertavlen i Østbirk kirke. 1991 s. 37-57.

   Israelsen, N. J.:

   En undersøgelse af nogle storstensgraves bevaringstilstand omkring Kalø Vig. 1960 s. 5-15.

   Israelsen, N.J.:

   Murermester Johan Friederich Colwitz, 1964 s. 62-73.

   Israelsen, N.J.:

   Århus gamle rådhus.1963 s. 50-58.

   Israelsen. N.J.:

   Herskinds gård og andre empirehuse i Århus. 1962 s. 92-117.

   Jelsbak, A.:

   Redaktør N. P. Østergaard, Brabrand. 1964 s. 5-8.

   Jenen, Thørger:

   Følle for en menneskealder siden. 1949 s. 147-150.

   Jensdatter, Ane:

   Erindringer, Fortalt af hendes søn Johannes Vinther. 1938 s. 83-97.

   Jensen, Anders:

   Min livserindring (Ørting og Alrø). 1988 s. 108-115.

   Jensen, Birgit:

   Konfirmation i Østjylland. En foreløbig rapport. 1982 s. 85-94.

   Jensen, Bruno:

   Restaureringen af Tåning kirke 1957-59. 1961 s. 116-119

   Jensen, Børge:

   Fra det gamle Vinterslev. 1987 s.  58-65.

   Jensen, Egon:

   Opfinderen Johan Poul Sørensen. 2010, s. 20-27.

   Jensen, Herluf Nydam:

   Hadsten og Omegns Svineslagteri. 2014, s. 10-19.

   Jensen, H. E.:

   Chr. Heilskov in memoriam. 1955 s. 157.

   Jensen, H. E.:

   Vandring i østjyske egne. 1956 s. 5-10.

   Jensen, H. E.:

   En vej rettes ud. 1958 s. 77-80.

   Jensen, H. E.:

   Ad østjyske veje. 1953 s. 5-9.

   Jensen, H. E.:

   En landsby i forvandlingens tegn. 1944 s. 5-15.

   Jensen, H. E.:

   De gamle stenkister. 1955 s. 72-74.

   Jensen, H. E.:

   Ad markstier og fortidsveje. 1954 s. 5-8.

    Jensen, Herluf Nydam:

   Hadstenegnens Andelsmejeri. 2015 s. 103-104.

   Jensen, Jens:

   Ulrik Mathiasen og Marthias Ulriksen Sartz- en billedhuggerfamilie i Århus i 16-1700-tallet. 1993.

   Jensen, Jørgen Hauge:

   Gosmer Hospital. 1992 s. 28-39.

   Jensen, Keld Møller:

   Skolegang i et par østjyske landsbyer. 2002 s. 107-110.

   Jensen, Kirstine:

   Et kært og festligt minde (Falling og Alrø). 1988 s.116-122.

   Jensen, Kjeld:

   Odderkredsen og Gert Winther. 1939 s. 166.

   Jensen, Kjeld:

   Brædstrup folketingskreds 1848-1918. 1945 s. 61-76. 1946 s. 43-56.

   Jensen, Kjeld:

   Amtsrådsvalg og amtsrådsmedlemmer i Århus amtsrådskreds gennem 100 år. 1941 s. 8-32. 1942.

   Jensen, Kjeld:

   Amtsrådsvalg og amtsrådsmedlemmer i Skanderborg amtsrådskreds gennem 100 år. 1938 s. 19-59.

   Jensen, Kjeld:

   Århuskredsen.1953 s. 103-13. 1954 s. 51-60.

   Jensen, Kjeld:

   Skanderborg amts 2. Valgkreds. 1936 s. 25-50. 1937 s. 63-87.

   Jensen, Kjeld:

   Hørningskredsen. Randers amts 3. Valgkreds. 1943 s. 44-58. 1944 s. 77-87.

   Jensen, Kjeld:

   Skjoldelevkredsen. 1948 s. 61-76, 1949 s. 89-100. 1950 s. 86-92. 1951 s. 113-121.

   Jensen, Kjeld:

   Poul Jensen fra Todbjerg. 1942 s. 118-119.

   Jensen, Kristjan:

   Fortidsliv. 1965 s. 41-53.

   Jensen, Lillian Hedegaard:

   Erindringer fra Mellerup Færgested. 2008 s. 43-51.

   Jensen, Morten:

   Gentofteulykken. 2012 s. 41-46.

   Jensen, N. A.:

   En mand og hans samtid. 1944 s. 21-40.

   Jensen, Ove:

   En fortælling om et mord. 2010. s. 53-62.

   Jensen, Ove:

   Fra Enslev uddrog en flok spillemænd. 2012 s. 78-86.

   Jensen, Ove:

   Karen Fogh. 2013 s. 51-59.

   Jensen, Ove:

   1864 - i et østjysk landsogn. 2014 s. 69-81.

   Jensen, Ove:

   Niels Henriksen mejeribestyrer, skuespiller og ildsjæl. 2014 s. 116-124.

   Jensen, Ove:

   Mikkel Jensen af Stautrup Skov - murermester og salmedigter samt meget andet. 2015 s. 144-153.

   Jensen, Ove:

   Da der var høj sø i Ormslev og Kolt sogne. 2011 s. 152-173.

   Jensen, Victor:

   Et lille trip til øen i Århusbugten. 1958 s. 22-28.

   Jensen, Victor:

   Originaler i Århus omkring århundredeskiftet. 1960 s. 84-89.

   Jensen, Victor:

   Vandringer på Mols. 1948 s. 5-14.

   Jensen, Victor:

   En torvedag i Århus for længe siden. 1950 s. 57-62.

   Jensen, Victor:

   Lidt om Marselisborggården. 1949 s. 63-66.

   Jensen, Victor:

   Skoleliv i Århus i halvfemserne. 1959 s. 103-107.

   Jensen, Victor:

   Rebslagerbanen - min barndoms legeplads. 1953 s. 69-72.

   Jensen, Victor:

   Mælkedreng i Århus i halvfemserne. 1955 s. 88-91.

   Jensen, Victor:

   Omkring den gamle banegård. 1956 s. 140-42.

   Jensen, Victor:

   En udflugt til Skovmøllen 1893. 1952 s. 81-84.

   Jensen, Victor:

   Bladdreng i Århus i halvfemserne. 1954 s. 98-102.

   Jensen, Victor:

   Reginehøj for 50 år siden. 1951 s. 70-73.

   Jensen, Villy:

   Anna Sophie - Danmarks og Norges Dronning - kom fra Voldum sogn. 2009 s. 11-16.

   Jensen, Villy:

   En litterær rundtur i Favrskov Kommune. 2006 s. 72-78.

   Jensen, Villy:

   Hadsten i krig. 2007. s. 29-37.

   Jensen, Villy:

   Mortensens studier af storke. 2008 s. 110-114.

   Jensen, Wagner:

   Kan mænd holde op med at ville? (Grundtvig og Østjylland). 1983. s. 66-74.

   Jeppesen, Jens:

   "Sørøverne" fra Saksild. 2002 s. 81-90.

   Jeppesen, Jens:

   Randlevs vikinger. 2000 s. 9-20.

   Jeppesen, Jens:

   Kildevandsledningen fra Stavtrup til Århus.1998 s. 91-98.

   Jeppesen, Jens:

   Stenaldergravhøje ved Hinnerup. 1995, s. 47-53.

   Jessen, Peter Neergaard:

   Silkeborg Hovedgaard og Jessen-slægten.1997 s. 31-41.

   Johansen, J. A.:

   Fra Silkeborg omkring århundredskiftet. 1993 s. 91-106.

   Johansen, Thomas:

   Fra min skoletid i Silkeborg 1930-38. 1998 s. 21-33.

   Johansen, Thomas:

   Strejftog på Djursland. 2006 s. 43-50.

   Johansen, Thomas:

   Erindringer fra Silkeborg. 1987 s. 66-71.

   Johansen, Thomas:

   Silkeborg Vesterskov og Thorsø Bakker, vandringer og erindringer. 1986 s.  53-63.

   Justesen, Iris:

   Historien om et hængeskab fra 1756 i Enggården, Studshoved. 1960 s. 70.

   Juul, Jens:

   Lidt historie om Viby som forstad til Århus. 1959 s. 90-97.

   Juul, Jens:

   Erindringer fra Kolt friskole og fortsættelseskole 1889-98. 1962 s. 85-91.

   Jørgensen, Anne Bloch:

   Udgravning af Grundfør vandmølle. 1991 s. 9-16.

   Jørgensen, Anton:

   Fra halvfemserne og begyndelsen af århundredet. Efterladte erindringer. 1937 s. 116-124.

   Jørgensen, Anton:

   Fra halvfjerdserne og firserne. Efterladte erindringer. 1936 s. 67-93.

   Jørgensen, Ejnar:

   Glimt af fattigvæsenets historie. 1967 s. 116-123.

   Jørgensen, Ejnar:

   Fra samlet til spredt bebyggelse. Træk af Snærilds historie. 1946 s. 164-168.

   Jørgensen, Ejnar:

   Glimt af Cannegårds (Rantzausgaves) historie. 1955 s. 152-153.

   Jørgensen, Ejnar:

   Dagligliv i Hads herred i slutningen af det forrige århundrede. 1949 s. 69-71.

   Jørgensen, Ejnar:

   Uddrag af befordringsprotokol fra Fillerup fogderi, Odder sogn, 1809-64. 1969 s. 98-104.

   Jørgensen, Ejnar:

   Landsbylæreren, der blev komponist. 1965 s. 72-77.

   Jørgensen, Ejnar:

   Rathlousdals seværdigheder ved århundredskiftet. 1970 s. 64-77.

   Jørgensen, Ejnar:

   Fester og festskikke i Hads herred i slutningen af forrige århundrede, 1951 s. 65-69.

   Jørgensen, H.:

   Markedsdal. Enerosionskløft ved Svejbæk. 1963 s. 80-85.

   Jørgensen, H.:

   Hostrup i Linå. Af en lærerkones erindringer. 1962 s. 136-137.

   Jørgensen, H:

   Lidt om floraen på Paradisøerne. 1949 s. 60-62.

   Jørgensen, Jørg. J.:

   Minder omkring et forsamlingshus. 1945 s. 109-117.

   Jørgensen, Jørg. J.:

   Landevejen. 1942 s. 38-43.

   Jørgensen, Poul:

   Skanderup kirke.1968 s, 136-48.

   Jørgensen, Vagn:

   Tilst kirkes restaurering 1959-60. 1961 s. 119-122.

   Kelstrup, Peter:

   4 store gamle ligsten fra samme slægt på Vejerslev Kirkegaard. 2013 s. 63-74.

   Kirkegaard, Marie:

   Johanne Cathrine Bøggild. En jysk forfatterinde. Nogle personlige erindringer. 1944 s. 58-61.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   En historisk rejse ad den gamle Randers-Ebeltoft landevej. 1978 s.  43-58.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   En spillemandsdagbog (Frederik Pedersen, Stensballe). 1980 s.  19-29.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   En gammel spillemandsslægt. 1956 s. 130-133.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   Omkring en præstegård. 1967 s. 141-146.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   En lærerfamilie i Vellev. 1947 s. 111-117.

   Kjær Jensen, Wilh.:

   En skovfogedfamilie fra forrige århundrede. 1963 s. 74-79.

   Kjær, Anna Meta og Søren

   Aarhusegnens selskabelige Forening. 1999 s. 56-60.

   Kjær, Erik:

   Herregårdsliv for 50 år siden. 1994 s. 19-29.

   Kjær, Henry:

   Albert Stabell til Grauballegård, Allingskovgård og Ø. Kejlstrup. 1995 s. 54-72.

   Kjær, Ove:

   Søren Rasmussen Mikkelsen. 2006 s. 63-71.

   Kjær, Ove:

   For 100 år siden. 2002 s. 111-116.

   Kjærholm, Poul:

   Ebeltoft Vig - Brabrand Sø tur-retur. 1962 s. 24-35.

   Kjærholm, Poul:

   Jernbanemanden og krigen. 1965 s. 142-147.

   Klausen, K. P.:

   En aftægtskontrakt. 1953 s. 36-38.

   Knie-Andersen,  Erna:

   Guldsmedene og deres Laug. 2009 s. 120-122.

   Knie-Andersen, Bent:

   Horsens kirker. 2004. s. 26-30

   Knie-Andersen, Bent:

   De hollandske Kedelførere - om monopol på udførelse af håndværk. 2009 s. 133-136.

   Knie-Andersen, Bent:

   Guldsmedelaugene i Østjylland. 2008 s. 58-66.

   Knie-Andersen, Bent:

   Sølvsmed Wilhelm Andersen i Horsens 1868-1905. 1982 s. 48-59.

   Knie-Andersen, Bent:

   Horsens rådhuse. 2006 s. 159-162.

   Knie-Andersen, Bent:

   En håndværkerfamilie i Horsens (malermester Lauritz Sørensen). 1977 s.  26-34.

   Knie-Andersen, Bent:

   Realkreditten i Østjylland. 1986 s.  69-77.

   Knie-Andersen, Bent:

   Studenten fra Horsen. 2007 s. 119-112.

   Knudsen, Anne-Marie:

   Det sidste Hvilested. 2009 s. 101-107.

   Knudsen, Anne-Mette:

   Horsens Kvindeseminarium. 2010 s. 11-16.

   Knudsen, Anne-Mette:

   Badeliv i Horsens, badeanstalternes betydning for det offentlige badeliv. 2011 s. 87-92.

   Knudsen, Anne-Mette:

   Tvangsarbejds- og Forsøgelsesanstalten i Horsens 1864-1973. 2010. s. 104-111.

   Knudsen, Elise Marie:

   Et 10-12 års barns møde med »Statsradiofonien« for 50 år siden (Vorre). 1975 s.  44-45.

   Knudsen, Knudåge:

   Min barndomsdal. 2004 s. 70-78

   Knudsen, Meta:

   Mine børn på Samsø (Toftebjerg). 1977 s.  79-84.

   Knudsen, Niels Sehested:

   Hvasgård. 1967 s. 128-133.

   Knudsen, Peter:

   Folkeliv i Grædstrup sogn. Ved August F. Schmidt. 1950 s. 93-100. 1951 s. 140-48. 1952 s. 104-

   108.

   Knudsen, Regnar:

   Åkær og Bilsbæk. Tillæg og rettelser til "Åkærdalens gåder" 1948 s. 15-19.

   Knudsen, Regnar:

   Åkærdalens gåder. 1945 s. 9-19.

   Knudsen, Regnar:

   Hvem har grundet Åkær. 1957 s. 111-114.

   Knudsen, Regnar:

   Dansk hjemstavnskulter. 1940 s. 81-84.

   Knudsen, Søren:

   En anselig østjysk bondegård. 1942 s. 120-127.

   Knudsen, Søren:

   Skorstenshamre og skorstenshylder samt stolper. 1942 s. 36-37.

   Knudsen, Søren:

   Alrø kirke. 1937 s. 20.

   Knudsen, Søren:

   Lidt om Skvæt Mølles bygninger. Nogle iagttagelser inden nedbrydning. 1938 s. 199-200.

   Knudsen, Søren:

   Bindingsværk i Østjylland. 1942 s. 54-55.

   Knudsen, V. Sigfred:

   Fuglelivet i Århusskovene. 1939 s. 64-71.

   Knudsen, V. Sigfred:

   Fugle ved Kysing Fjord. 1945 s. 85-93.

   Knudsen, V. Sigfred:

   Om Kaløvigegnens fugle. 1937 s. 144-150.

   Knudsen, V. Sigfred:

   Lillering Skov. 1944 s. 63-70.

   Knudsen, Vagn Boes:

   Markeder og landboauktion i Skanderborg. 2008 s.80-86.

   Knudsen, Vagn Boes:

   Dørup Østergaard og Hem Odde. 2007. s. 83-89.

   Knudsen, Vagn Boes:

   Motorbanen ved Hem Odde. 2007. s. 90-93.

   Knudsen, Vagn Boes:

   Marienlunds historie fra 1660-2006. 2007. s. 80-82.

   Knudsen, Vagn Boes:

   Dørup skole. 2007. s. 94-96.

   Knudsen, Vagn Boes:

   En dag på Ø:L:A:. 2008 s. 87-89.

   Konradsen, Kr. G.:

   Prinsessens selskabsdame. Charlotte Dorothea Fischer, f. Schweffel. 1955 s. 43-45.

   Konradsen, Otto Glud:

   Med Horsens-Tørring Jernbane. 1975 s.  9-13.

   Konradsen, Viggo Glud:

   Kr. D. Konradsen, sognepræst til Hvirring-Hornborg 1873-1903. 1949 s. 121-129.

   Krag, N.:

   Om Hundslund sogns præster efter reformationen. 1949 s. 135-146.

   Krag, N.:

   Af Hundslund præstegårds historie. 1947 s. 48-56.

   Krag, N.:

   Hundslund kirke. 1948 s. 50-60.

   Kragelund, Jørgen:

   Kirkens alder. 2012 s. 158-162.

   Kristensen, Alfred:

   Af træskoens saga. Barndomserindringer fra tiden før første verdenskrig (Salten). 1976 s.  44-49.

   Kristensen, Ellen:

   Barn i Horsens ved århundredets begyndelse. 1966 s. 138-147.

   Kristensen, Ellen:

   Min gamle skole (Odder kommuneskole). 1965 s. 137-141.

   Kristensen, Hakon:

   Da Tønning var industriby. 1960 s. 82-83.

   Kristensen, J.:

   Præsterne i Linnerup-Hammer. Fra reformationen til pastoratets deling 1911. 1941 s. 85-102.

   Kristensen, Jens Holmberg:

   En nedlagt landsbyskoles historie. Tostrup skole, Vellev sogn. 1962 s. 132-135.

   Kristensen, Jeppe Norskov:

   Den sociale baggrund for vækkelsen i ØsterSnede sogn 1831-42. 1999 s. 70-88.

   Kristensen, Johanne:

   Gamle folk. 1970s. 132-134.

   Kristensen, Johanne:

   Den gamle stråtækte skole i Mårslet og den efterfølgende nye. 1970 s. 129-131.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2006 s. 167-176.

   Kristensen, Lars Otto:

   Skæbnen for østjyske slotte og godser. 2004 s. 93-105

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2003 s. 105-113.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2002 s. 117-126.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2001 s. 147-151.

   Kristensen, Lars Otto:

   Karl Marx som nordisk litteratur. 2006 s. 51-58.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2008 s. 170-175.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2009 s. 172-175.

   Kristensen, Lars Otto:

   "Er de ikke den gamle garnisonskommandant?". 2011 s. 133-136.

   Kristensen, Lars Otto:

   Litteratur om Østjylland siden sidst. 2010. s. 171-176.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Røgen kirke. 1970s, 145-46.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Elev kirkes istandsættelse. 1969 s. 141-141;

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Dover kirke. 1969s. 139-141.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Them kirkes restaurering.1969 s. 147-149.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Karlby kirke,1966 s. 151-153.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Sporup kirkes istandsættelse. 1967 s. 150-152.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Dallerup kirke.1968 s. 148-151.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Sabro kirkes istandsættelse. 1967 s. 147-149.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Haldum kirke,1969 s. 142-143.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Linå kirke. 1966s. 148-151.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Risskovs kirkes kortilbygning. 1969 s. 146-147.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Adslev kirke.1970 s. 142-144.

   Kristensen, Aage og Aksel Skov:

   Låsby kirkes restaurering. 1969 s. 143-146.

   Kristensen, Aage:

   Da elektriciteten kom til Odder. 2006 s. 39-42.

   Kristiansen, Kristian P.:

   Mellem træskomænd og spillemænd i Salten Skov. 1946 s. 144-152.

   Kristiansen, Kristian P.:

   Udflytterne i Salten Skov. Lidt om beboerne i fire slægtled. 1948 s. 171-73. 1949 s. 186-188.

   Kristiansen, Kristian P.:

   Træskomænd og spillemænd. Optegnelser fra Salten og Them. 1954 s. 116-124.

   Kusk, Aase:

   Et liv med gymnastik. 2012 s. 87-92.

   Kuur, Rasmus:

   Købmand Johan Frederik Kuur. Købmand i Århus 1835-57. 1955 s. 75-80.

   Kæmsgaard, Asbjørn:

   Min barndomsegn (Matrup Ladegård). 1983 s.  75-79.

   Kærgaard, Bodil Fruelund:

   Gamle faster i Svostrup. 2006 s. 148-152.

   Kaae, Alfred:

   En familietragedie i Farre. 1973 s.  7-20.

   Kaae, Alfred:

   Farre bys vide 1663. 1940 s. 46-47.

   Kaae, Alfred:

   Tjenestekarl i 1860erne. Optegnelser af Anders Nielsen Kaae. 1946 s. 34-40.

   Kaae, Alfred:

   Fra Gjern og Framlev herredsting omkring 1700. 1950 s. 49-55.

   Kaae, Alfred:

   Husmandsliv i Gjern herred for 100 år siden. Optegnelser af Anders Nielsen Kaae. 1945 s. 33-51.

   Kaae, Alfred:

   Sejr-fejden i Gjern herred. 1967 s. 134-140.

   Kaae, Alfred:

   Fra Gjern herred. Lidt stof fra de ældste tingbøger. 1971 s. 26-37.

   Kaae, Alfred:

   En Kaae-slægt fra Blegind. 1953 s. 49-55

   Kaae, Anders Nielsen:

   Tjenestekarl i 1860erne. Udgivet af Alfred Kaae. 1946 s. 34-40.

   Kaae, Anders Nielsen:

   Husmandsliv i Gjern herred for 100 år siden. Ugivet af Alfred Kaae. 1945 s. 33-51.

   Kaae, Christian:

   Den jyske smed.1963 s. 59-65.

   Kaarsted, Tage:

   Af en hedebondes liv. Christen Jacobsen Hede 1809-91. 1959 s. 63-80.

   Ladefoged, Kjeld:

   Nogle historiske glimt fra Århusskovene. 1954 s. 106-09.

   Ladefoged, Kjeld:

   Naturen omkring Århus. 1978 s.  81-94.

   Ladefoged, Kjeld:

   Riis Skovs og Marselisborgsskovenes ejendomsforhold gennem tiderne. 1959 s. 51-57.

   Lauritsen, Ulla:

   Hilsen fra Aarhus og fra Anna. 2013 s. 183-183.

   Lampe, Jens Kongsted:

   Tre brødre Terkelsen i oplysningens tjeneste. 2001 s. 115-118.

   Lampe, Jens Kongsted:

   Bering valgmenighed i 125 år. 2001 s. 119-120.

   Lampe, Jens Kongsted:

   Teglværker i det østlige Midtjylland. 1994 s. 86-104.

   Lampe, Jens Kongsted:

   Den første danske flyvetur over Atlanterhavet. 2002 s. 91-94.

   Larsen, Arild:

   Bispetorv 5. maj 19945. 2013 s. 46-50.

   Larsen, Henrik og E. Hauberg

   Træk af Vedslet sogns historie indtil fællesskabets ophævelse. 1946 s. 65-84.

   Larsen, Henrik:

   Alrø. Træk af øens historie i ældre tid. 1937 s. 10-18.

   Larsen, Henrik:

   Østjyllands skove i fortiden. 1938 s. 166-73. 1939 s. 18-20. 1940 s. 32-38.

   Larsen, Keld Dalsgaard:

   Dampskibet Hjejlen. 2011 s. 44-53.

   Larsen, Keld Dalsgaard:

   God borgerlig madOm pensionater og pensionærer i Silkeborg. 2010. s.91-98.

   Larsen, Keld Dalsgaard:

   Leve for friheden. 2012 s. 117-127.

   Larsen, Keld Dalsgaard:

   Rasmus Randløv Jensen og stjernekikkerten. 2013 s. 12-21.

   Larsen, Laurits K.:

   Lars og Karen. Fra livet i et håndværkerhjem i Borum. 1940 s. 99-105

   Larsen, Laurits K.:

   Fra sygekassernes barndom og opvækst. En sygekasse gennem 75 år. 1949 s. 190-195.

   Larsen, O.:

   Kyllinge-Sørens danse, 1941 s. 150-153.

   Larsen, Sigrid:

   Gyldne september (Odder-egnen). 1980 s. 90-95.

   Larsen, Sigrid:

   En træhandler i Odder. 1974 s.  72-75.

   Larsen, Viggo:

   "De takkede Gavle maa udgaa" (Haldum). 1996 s. 73-82.

   Lassen, N. Ø.:

   Skørring by og dens beboere i halvfjerdserne. 1941 s. 118-125.

   Laursen, Carl A.:

   Tved sogn i Molslandet. 1972 s.  133-139.

   Laursen, Ejner:

   Spredte minder fra Sandagers Mølle. 1960 s. 43-46.

   Laursen, Laurs:

   Fratræskokarlenes og træskormændenes tid. 1962 s. 118-122.

   Laursen, Laurs:

   Lærer S. P. Petersen, Gjessø. 1953 s. 159-161.

   Leth, A.:

   Et hoverireglement for Tvilum-gård 1774. 1981 s.  60-64.

   Leth, Søren:

   Provst Ramsing og Søren Nielsen fra Harlevgård. 1938 s. 59.

   Leth, Søren:

   Niels Poulsen, Røgen. Bidrag til en levnedsbeskrivelse. 1938 s. 201-207.

   Leth, Søren:

   Fusvad. 1943 s. 58.

   Leth, Søren:

   Lidt om jysken på Århuskanten. 1947 s. 138.

   Leth, Søren:

   Den svenske kvinde i Harlev. 1943 s. 114-16.

   Leth, Viggo:

   Minder fra Blegind-Hørning sogneråd. 1968 s. 127-31.

   Lindetoft, A. O.:

   En hædersmand. 2012 s. 51-54.

   Lindetoft, Aksel O.:

   En ung østjydes rejse til Skotland i 1898. 2011 s. 67-72.

   Lindetoft, Aksel O.:

   De sidste dage af besættelse i Hammel. 2012 s. 67-77.

   Lindetoft, Aksel O.:

   Den Belgiske Hest i Østjylland. 2009 s. 53-58.

   Lindhardt, P.G.:

   Kongevalget i Rye1534. 1985 s.  10-19.

   Lorenzen,  J.:

   Marie Nemcovas erindringer. 2011 s. 107-108.

   Lorenzen, Erna:

   Dansen den går så let gennem lunden. 1979 s.  81-86.

   Lorenzen, Erna:

   På Samsø var – der meget tøj! 1983 s.  55-65.

   Lorenzen, Erna:

   Tøj og folk i Østjylland. 1963 s. 5-14.

   Lorenzen, Erna:

   Forrideren fra Clausholm. 1972 s.  49-54.

   Lorenzen, Erna:

   Omkring en stamfaders fødsel. 2011 s. 19-24.

   Lorenzen, Erna:

   Glimt frabesættelsestiden (Århus). 1975 s. 54-56.

   Lovdal, Viggo:

   Skomagerens hus ligger der endnu. 1998 s. 99-103.

   Lovdal, Viggo:

   Farvel til Centralværkstedet. 2000 s. 37-43.

   Lovdal, Viggo:

   Hvordan Them kirke fik sit første orgel. 1997 s. 99-102.

   Lovdal, Viggo:

   Gunner blev kaldt skovmaleren. 2003 s. 58-62.

   Lovdal, Viggo:

   Labing Mølle er et sted med saft og kraft. 2005. s. 131-136.

   Lovdal, Viggo:

   Hele Them sogn blev "oplyst" i 1949. 2007. s. 38-42.

   Lovdal, Viggo:

   Skolelærerens hyldest til sin skole. 1995 s. 24-26.

   Lovdal, Viggo:

   Den musikglade fotograf fra Galten. 2002 s. 45-49.

   Lovdal, Viggo:

   Skihoppet ved Duedealsbjerg. 2011 s. 149-151.

   Lovdal, Viggo:

   Minder fra tørvemosen. 2012 s. 47-50.

   Lovdal, Viggo:

   Musik og fotografi. 2013 s. 75-78.

   Lovdal, Viggo:

   Husflidsforeninger eksisterer endnu. 2014 s. 145-148.

   Lovdal, Viggo:

   Galten Kirke - som en bøeskov en forårsdag. 2015 s. 129-133.

   Lovdal, Viggo:

   Konfirmationsforberedelse 60 år tilbage i tiden. 2010. s. 77-81.

   Lovdal, Viggo:

   Danmarks smukkeste jernbane. 2008 s. 128-132.

   Lovdal, Viggo:

   Dilettant - en folkelig tradition. 2009 s. 97-100.

   Lovdal, Viggo:

   Specialisten højt på strå. 2006 s. 59-62.

   Lund Hansen, H.:

   Århus 1779. Efter en samtidig skildring. 1941 s. 81-84.

   Lund Hansen, H.:

   Horsens 1779. Efter en samtidig skildring. 1939 s. 97-99.

   Lund, Eja:

   Historien i Landskabet. 2006 s. 11-20.

   Lund, Troels Christensen:

   Svend Thusbek. 2005. s. 137-150.

   Lundgaard, Jens:

   Låsby gamle krogård. 1949 s. 196-198.

   Lundskov, Kurt:

   Opmaskning i Aarhus. 2011 s. 130-132.

   Lykke, Palle:

   Den nu forsvundne landsby Gellerup (Gjellerup). 1989 s. 76-90.

   Lytken, Vilhelm:

   Arbejde. 1976 s.  82-94.

   Lægdsmand, Johs.:

   Den sidste henrettelse i Tyrsting herred. 1969 s. 62-69.

   Lægsmand, Johannes:

   Kat-Søren og Hans "killinger". 1954 s. 129-135.

   Løvstad, Kristoffer:

   Nogle mindelser fra mon sommertjeneste for 60 år siden. 1958 s. 51-63.

   Løvstad, Kristoffer:

   Nybyggerliv på Vrads Sande. Lidt om en husmand som hedeopdyrker og husflidsmand. 1948 s.

   159-165.

   Madsen, Claus Corvenius:

   Lensmand og handelsmand i middelalderens Østjylland. 2001 s. 105-114.

   Madsen, Hans Jørgen:

   Vikingernes Århus. 1966 s. 5-15.

   Madsen, Oskar:

   Skjoldelevbrugsforening. 1980 s. 30-38.

   Madsen, Thorvald:

   Fillerup Overmølle. Herredsskriver Knud Engelbreth og hans slægt. 1953 s. 39-48.

   Madsen, Thorvald:

   Skægs Mølle. 1955 s. 92-102.

   Madsen, Thorvald:

   En væverfamilie. 1943 s. 70-73.

   Madsen, Thorvald:

   Hede Mølles historie. 1952 s. 85-96.

   Madsen, Thorvald:

   En landsbysnedkers værk fra 1795. 1954 s. 153-154.

   Madsen, Thorvald:

   Lundhoff. 1964 s. 74-107.

   Madsen, Thorvald:

   Behrmannslægten i Odder. 1949 s. 167-174.

   Madsen, Thorvald:

   Hads herred i sang og vers. 1951 s. 122-130.

   Madsen, Thorvald:

   Borgmester Oluf Hansen Svane i Horsens. 1947 s. 139-144.

   Madsen, Thorvald:

   Hads herreds veteraner fra Napoleonskrigene. Bærere af Skt. Helena madaillen. 1956 s. 81-86.

   Madsen, Thorvald:

   Bindebreve. 1949 s. 108-109.

   Madsen, Thorvald:

   Gersdorffslund.1966 s. 52-76. 1967 s. 54-76.

   Madsen, Thorvald:

   Odder Stampemølle. 1962 s. 12-23.

   Madsen, Thorvald:

   Odder Nedermølle1961 s. 57-68.

   Madsen, Thorvald:

   Åndelige strømninger i Århusegnen i 1850erne og 60-erne. 1938 s. 125-33. 1939 s. 131-140.

   Madsen, Thorvald:

   Fillerup Nedermølle og dens møllere. 1954 s. 78-87.

   Madsen, Thorvald:

   Sandagers Mølle. 1960 s. 29-42.

   Madsen, Thorvald:

   Niels Blicher og bondestanden. 1936 s. 51-63.

   Madsen, Thorvald:

   Norsminde kro og bro. 1957 s. 117-128.

   Madsen, Thorvald:

   Hads herreds friskoler og deres lærere. 1945 s. 128-36. 1946 s. 112-115.

   Malling Pedersen, Esther:

   Odder valgmenighed og dens første præst. 1957 s. 99-110.

   Mandrup Frandsen, Jens:

   Søbyvad kro gennem 275 år. 1966 s. 99-107.

   Mandrup Frandsen, Jens:

   Syn over Frijsenborg grevskabs hoved og ladegårde. 1989 s. 26-38.

   Mark, Harald:

   Af en herredsgårdssaga (Kollerup) II. 1970 s.  14-46.

   Mark, Harald:

   Af en herredsgårdssaga (Kollerup) I. 1969 s.  20-32.

   Mark, Harald:

   Af en herredsgårds saga. 1969 s. 20-32. 1970 s. 14-46.

   Mark, Harald:

   Af en herredsgårdssaga (Kollerup) III. 1971 s.  103-122.

   Mathiasen, Cathrine Elisabeth:

   Fra Skanderborg i 1870´erne. Efterladte optegnelser. 1947 s. 145-147.

   Mathiasen, Paul:

   Bygholm. 1957 s. 11-26. 1958 s. 33-55.

   Meyer, Bent:

   Renovering af Skorup kirke 1998-99. 2000 s. 21-30.

   Mikkelsen, M. R.:

   Torupvolde. 1962s. 62-65.

   Mikkelsen, M. R.:

   Vorsø. 'Træk af øens historie og natur. 1961 s. 95-108.

   Mikkelsen, M. R.:

   Fortidsminder, der forsvinder. 1957 s. 86-88.

   Mikkelsen, M. R.:

   Nogle borge og voldsteder i Horsenslandet. 1965 s. 113-118.

   Mikkelsen, M. R.:

   Har der ligget en skvætmølle ved Søvind kirke? 1969 s. 105-108.

   Mikkelsen, M. R.:

   Jyske kampestenslader og svenske stenhuggere. 1967 s. 77-83.

   Mikkelsen, M. R.:

   Folkeminder fra Søvind sogn. 1948 s. 128.

   Mikkelsen, N. E.:

   En murermester fra Skanderborgegnen i forrige århundrede. 1961 s. 83-87.

   Mikkelsen, Nielsine:

   Et mejeri mindes. 1959 s. 58-59.

   Mikkelsen, Nielsine:

   Skødstrup sogn i mands minde. 1953 s. 133-141.

   Mikkelsen, Nielsine:

   Mellem Sønderborg og den hule bæk. Gamle stednavne i Skødstrup sogn. 1969 s. 80-82.

   Mikkelsen, Nielsine:

   Løgten - byen, der opstod ved en vej. 1955 s. 139-141.

   Mogensen, Knud:

   En by og dens skole (Allingåbro realskole). 1977 s. 98-100.

   Mogensen, Ole Edvard:

   Alken holdeplads og havnebane. 2007. s. 144-146.

   Mogensen, Ole Edvard:

   Brunkul til Midtkraft. 2010. s. 99-103.

   Mogensen, Ole Edvard:

   Ambulant togsalg. 2012 s. 132-136.

   Mogensen, Ole Edvard:

   Livet i Ledvogterhuset. 2009 s. 123-130.

   Molbech, S. P.:

   Juleforberedelser og julegilder. Barndomsminder fra Lillering i 1870erne. 1937 s. 90-93.

   Mollerup, N. E.:

   Et alter og dets historie. 1954 s. 151-153.

   Mortensen, Elin:

   26 hollandske vindmøller i Hads Herred. 2004 s. 45-57

   Møller Pedersen, Keld:

   Maskinsnedkerlærling. 2012 s. 25-27.

   Møller, Birgit Wendelbo:

   Søbadeanstalten Kattegat i Århus 1922-33.1998 s. 9-20.

   Møller, Erik:

   En voldtægtssag fra Randlev - familiens deroute. 2011 s. 73-79.

   Møller, Hans (Mårsle

   Mårslet kommunalbestyrelse. 2012 s. 163-167.

   Møller, Helene og Aage

   Elsehøj - Morsholt om gården Elsehøj og slægten bag. 2008 s. 133-137.

   Møller, Ib:

   Er vi ligeglade med vore omgivelser? (Århus). 1973 s. 106-126.

   Møller, Martin:

   Ødum Kirke. 2012 s. 113-116.

   Møller, Martin:

   Smedjerne i Ødum gennem mere en 100 år. 2013 s. 137-144.

   Møller, Mathias:

   Vor hjemstavns tilblivelse. 1936 s. 13-24.

   Møller, Th.:

   Nogle danske våben fra krigen 1864. 1964 s. 9-14.

   Møller, Th.:

   Nogle danske våben fra treårskrigen. 1960 s. 55-61.

   Møller, Th.:

   Nogle danske våben fra Napoleonskrigene. 1956 s. 87-92.

   Møller, Th.:

   Oplevelser ved en tysk besættelse af Statsfængslet i Horsens den 29. august 1943. 1986 s. 86-94.

   Nellemann, Aksel:

   Rasmus Nellemann og nogle af hans sønner. 1981 s. 49-59.

   Nellemann, Aksel:

   Selvejerbonden Ole Jørgensen i Adslev. 1980 s. 13-18.

   Nicolaisen, Henning:

   Hjertebægeret fra Aakjær. 2006 s. 115-118.

   Nicolaisen, Henning:

   Guldsmed Schibler i Skanderborg. 2008 s. 11-18.

   Nicolaisen, Henning:

   Polske landarbejderfamilier i Østjylland. 2010. s 43-49.

   Nicolaisen, Henning:

   Guldsmed Rasmus Sørensen. 2012 s. 36-40.

   Nicolaisen, Henning:

   Skrædderne i Den Liden Gade i 1700-årene. 2013 s. 36-45.

   Nicolaisen, Henning:

   Guldsmed Creutzberg i Mejlgade 1784-1826. 2009 s. 86-96.

   Nicolaisen, Henning:

   Guldsmed Frederich JuliusChristian Islin og hans medsammensvorne i falskmøntneriet 1849 i

   København. 2010. s. 112-119.

   Nicolaisen, Henning:

   Hvordan købmandsdatteren fik sin Frits. 2007 side 18-23.

   Nicolaisen. Henning:

   Mads Alstrup, guldsmed og daguerreotypist. 2011 s.80-86.

   Nicolaisen. Henning:

   Sølvtøj fra Skægs Mølle og Klaks Mølle - og lidt historie om møllerens beboere. 2014 s.43-52.

   Nicolaisen. Henning:

   Jens Christian Ramsing. Provst i Harlev og Framlev sogne 1805-52. 2015 s.47-54.

   Nielsen, Børge:

   Kontorelev under besættelsen. 2011 s. 93-98.

   Nielsen, Børge:

   A. P. Hansen (1840-1948) - fotograf og opfinder. 2014 s. 63-68.

   Nielsen, Børge:

   Brabrand i 1880´erne. 2015 s. 140-143.

   Nielsen, Børge:

   August F. Schmidt Danmarks flittigste forfatter. 2008 s. 125-127.

   Nielsen, Hans:

   Grevelig forvalter for 100 år siden. Ved V. L. 1956 s. 149.

   Nielsen, Henrik Gjøde:

   Ovn til gloende kugler forefindes ikke. 2007. s. 154-165.

   Nielsen, Henrik Gjøde:

   Anmeldelse af Østjysk Hjemstavn. 2006 s. 163-166.

   Nielsen, Holger:

   En lensbaron og hans godsinspektør (Rosenholm). 1999 s. 89-93.

   Nielsen, J. A.:

   Strandinger på Djurslands kyst. 1982 s.  60-69.

   Nielsen, Jens:

   Niels Kristoffersen og de Gjern Bakker. 1959 s. 108-114.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Fra Gutenberg til Østjysk Hjemstavn. 2012 s. 130-131.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Slægten Has(s)ager. 2013 s. 182-182.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Ulstrup Slot. 2014 s. 53-64.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Kollision mellem dansk og tysk nationalisme. 2014 s. 132-138.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Oltiden i cyberspace. 2015 s. 168-176.

   Nielsen, Kurt Quist:

   Hadsten og Omegns Folkeblad i 100 år. 2004 s. 112-118

   Nielsen, Lisbeth:

   En kvægtyvs vandring. 1992 s. 19-27.

   Nielsen, Niels Kayser og Troels

   Idrætsforeningsliv på Horsensegnen i 1900-tallet - fra landsbyklub til business. 1997 s. 50-63.

   Nielsen, Niels Åge:

   Om nabo had på Djursland. 1956 s. 115.

   Nielsen, Niels Åge:

   En østjysk dialekttekst fra 1759. 1956 s. 26-32.

   Nielsen, Niels:

   Ungdomsarbejdet på Århusegnen 1900-1925. 1976 s.  53-56.

   Nielsen, Niels:

   Mundelstrupgård som herresæde. 1974 s.  46-53.

   Nielsen, O. C.:

   Små sagn fra Frederik den Fjerdes tid. Fortalt af Robert Schak. 1943 s. 117-118.

   Nielsen, Ole:

   Stenvad Kirke 50 år. 2009 s. 59-69.

   Nielsen, Otto:

   Odder sognekirkes restaurering, 1963 s. 99-104.

   Nielsen, Rasmus

   Peder Lausen. En østjysk eventyrfortæller. 1938 s. 60-65.

   Nielsen, Rasmus

   Indtryk fra et vinterophold på Testrup højskole i 1880erne. 1937 s. 56-62.

   Nielsen, Rasmus

   Herredskirken i Framlev. 1950 s. 101-107.

   Nielsen, Rasmus

   Guldringene fra Tåstrup. 1946 s. 174-175.

   Nielsen, Rasmus

   Palle Hansen og hans kamp for bevarelsen af Borum Eshøj. 1949 s. 84-88.

   Nielsen, Rasmus

   Strejftog i Harlev og Framlev sogne. 1948 s. 138-147.

   Nielsen, Rasmus

   Danneqvinden Kirsten Nielsdatter i Lillering. 1945 s. 151-153.

   Nielsen, Rasmus:

   Efterladte optegnelser. 1968 s. 52-88.

   Nielsen, Sigurd:

   Mejerilærling for 60år siden (Støvring). 1976 s.  57-64.

   Nielsen, Sigurd:

   Tilbageblik over en god barndom (Støvring). 1977 s. 50-62.

   Nielsen, Sine:

   Erindringer fra Rye. Efterladte optegnelser. 1945 s. 154-159.

   Nielsen, Svend Aage:

   Historien om en maori aner i Skandinavien. 2008s. 36-42.

   Nielsen, Thomas:

   Sognefogeder i Grundfør sogn fra 1791. 1941 s. 126-128.

   Nielsen, Trine:

   Køkkenpige på Vilhelmsborg anno 1937. 1999 s. 9-15.

   Nielsen, Trine:

   En arbejderfamilie i mellemkrigstidens Århus. 1997 s. 9-16.

   Niemann, A.:

   Frijsenborgs skove i1620. 1978 s.  9-30.

   Nikolajsen, Sigurd:

   Den gamle mølleri Ørting. 1965 s. 123-125.

   Nikolajsen, Sigurd:

   Torveminder fra Århus. 1968 s. 89-94.

   Nordmann, V.:

   De geologiske forhold i Vedslet sogn. 1946 s. 57-64.

   Nordmann, V.:

   Mossøs geologiske historie. 1947 s. 121-125.

   Nordmann, V.:

   Gudenåens forgænger. 1948 s. 77-83.

   Norn, V.:

   Horsens sølv på Horsens Museum. 1955 s. 7-8.

   Norn, Viggo:

   Østjyske veje.1964 s. 108-114.

   Nors, Hans P.:

   I Horsens under okkupationen 1864. 1952 s. 33-37.

   Nyboe Andersen, P.:

   Da Malling Landbrugsskole blev oprettet. Uddrag af forstander J. P. Nyboes efterladte erindringer.

   1965 s. 67-71.

   Nydam, Herluf:

   Det festlige liv i Hadsten. 2003 s. 72-74.

   Nymand, Knud:

   En sømand drev iland (Endelave). 1984 s.  84-93.

   Nørgaard Pedersen, Kirstin:

   En bykone på landet (Karen Sørens datter i Tåstrup). 1990 s. 48-61.

   Nørgaard Pedersen, Kirstin:

   Den velklædte Voldborg (Jensdatter, Tåstrup). 1988 s.  9-19.

   Nørholm, Chr. A.:

   Et stykke »privatinitiativ« i børnesagsarbejdet. 1904 s. 70-75.

   Nørlund, Poul:

   Det gyldne alter fra Lisbjerg kirke. 1949 s. 9-14.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Udskiftningen i Nim.1988 s.  69-83.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Skanderborg Vildtbane II. 1982 s.  9-35.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Hasselager i 300 år (1558-1858). 1984 s.  12-24.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Skanderborg Vildtbane III. 1983 s.  13-39.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Jernbaneulykken ved Hansted 1876. 1986 s.  38-47.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Kystmilicen underkrigen mod England 1807-14. 1985 s. 68-78.

   Nørregaard Hansen, Svend:

   Skanderborg Vildtbane I. 1981 s.  9-42.

   Olesen, Torsten:

   Jernbanen Aarhus-Randers 150 år. 2012 s. 96-99.

   Olesen, Torsten:

   Modeljernbane Europa. 2012 s. 128-129.

   Olsen, Gunnar:

   Stordriften i Østjylland. 1959 s. 5-31.

   Olsen, Lykke:

   Harald Selmer - en moderne psykiatrier. 2011 s. 174-177.

   Olsen, Lykke:

   Mellem sprog og virkelighed. 2007. s. 43-51.

   Olsen, Olaf:

   Daglejerbarn for hundrede år siden. Fyrbøder Peter Skovs erindringer fra barndommen og de unge år (1877-1918). 1979 s. 19-33.

   Ottosen, Knud Lynge:

   SHadstenegnens Andelsmejeri - min barndom og ungdom der. 2015 s. 95-102.

   Overgaard, Morten Eriksen:

   Soldaterliv i firserne og landmandsliv i halvfemserne. 1952 s. 54-65.

   Overgaard, Morten Eriksen:

   Erik Thørgersens barselsgilde og andet fornøjeligt fra Ingerslev i 1860erne og 70erne. Optegnelser fra min drengetid. 1950 s. 66-80.

   Paludan, Anna Margrethe:

   Thorsager var vigtig for kongemagten. 2002 s. 67-75.

   Pedersen, Anders:

   Optegnelser fra Nebel sogn. 1953 s. 166-72. 1955 s. 147-151.

   Pedersen, Anders:

   Optegnelser om Serridslev og Bleld skoler. 1960 s. 71-75.

   Pedersen, André:

   Vildtbaner. 1980 s.  9-12.

   Pedersen, Edvard:

   Fra handelsbetjent til fabrikant (Århus). 1977 s. 18-25.

   Pedersen, Edvard:

   Da hvidevarer var hvide (Odder). 1976 s.  77-81.

   Pedersen, Ejnar:

   Når fortid og nutid mødes (Karen Jeppe fra Gylling). 1990 s. 62-65.

   Pedersen, Frede:

   Egens kirke og den omgivelser. 1955 s. 136-138.

   Pedersen, Gudrun:

   PigelivFjordsgades skole. 2002 s. 50-60.

   Pedersen, J. C.:

   Tiset sogns skoler før og efter skoleloven af 1814. 1964 s, 122-143.

   Pedersen, J. C.:

   Kommunelærer Valdemar Sigfred Knudsen. 1963 s. 105-106.

   Pedersen, J. C.:

   175-årsdagen forstavnsbåndets løsning. 1963 s. 86-93.

   Pedersen, J. C.:

   Dræning igennem hundrede år. 1955 s. 132-135.

   Pedersen, J. C.:

   Krigen 1864 og krigsdeltagere fra Tiset sogn. 1964 s. 19-43.

   Pedersen, J. C.:

   Tiset sogns sognefogder gennem 175 år. 1966 s. 108-127.

   Pedersen, Jacob Hanquist:

   Gardeforeningen for Horsens. 2009 s. 137-151.

   Pedersen, Jacob Hanquist og Verner Bjerge:

   Hovedgaard Teglværk. 2014 s. 33-42.

   Pedersen, Jens Christian:

   Fra hyrdedreng til kommis. 2003 s. 78-87.

   Pedersen, Jørgen Skødt:

   For 200 år siden. 2005. s. 22-36.

     Pedersen, Kirstin Nørgaard:

   Gravlagt på humle - en udgravning i Østbirk kirke. 1999 s. 94-96.

   Pedersen, Kirstin Nørgaard:

   Skanderup Birks Tingbøger. 1991 s. 98-102.

   Pedersen, Kirstin Nørgaard:

   Alfarvej. 1995 s. 27-38.

   Pedersen, Kirstin Nørgaard:

   Silke, salt og sild - købmandsvarer 1683. 1998 s. 104-113.

   Pedersen, Kirstin Nørgaard:

   Et "hotel" i Skanderborg anno 1617. 1994 s. 82-84.

   Pedersen, Kr.:

   Hovedgården Tyrrestrup og slægten Søltoft. Minder og optegnelser. 1954 s. 141-150.

   Pedersen, Kr.:

   Minder om redaktør Jens Pedersen-Bjerregaard. 1958 s. 113-115.

   Pedersen, Kristian Boje:

   En landsbysmed i Thorsø . Historien og smedeværktøjet i Thorning og et standur i Thorsø. 2014 s. 100-102.

   Pedersen, Kristian Boje:

   Da et jordskælv var ved at lukke Thorsø Kirke. 2013 s. 33-35.

   Pedersen, L. P.:

   Lidt om en fynsk soldat og hans deltagelse i træfningen ved Fuldbro Mølle 19. Juli 1849. 1957.

   Pedersen, Niels Chr.:

   Nybyggerne på Volstrup og Faurskov. 2001 s. 70-76.

   Pedersen, Niels Chr.:

   Hestenes rolle i livsformen på landet. 2006 s. 79-86.

   Pedersen, P. Madsen:

   Kirketomten i Stabrand. Sagn og virkelighed fra Nødager sogn. 1962 s. 77-84.

   Pedersen, P. Madsen:

   Dønninger fra 2.verdenskrig her i Østjylland, 1970 s. 121-124.

   Pedersen, P. Madsen:

   Adskillelsen at Feldballe og Nødager kommuner. 1969 s. 109-114.

   Pedersen, P. Madsen:

   Tre møller ved Øksenmølle Å. 1964 s. 53-61.

   Pedersen, P. Madsen:

   Fra Tirstrup flyveplads under besættelsen. 1967 s. 106-115.

   Pedersen, P. N.:

   Kristen Poulsen i Hvorslev 1791 - 1859. 1958 s. 98-104.

   Petersen, Harald:

   Den historiske baggrund for Blichers Messingjensnovelle, 1970 s. 135-141.

   Petersen, Harald:

   Gjessø forsamlingshus. 1973 s. 30-37.

   Petersen, Harald:

   Fra Skovlovringegnen (Them). 1973 s.  78-94.

   Petersen, Harald:

   Skvol-Niels. 1960 s. 65-69

   Petersen, Jacob Hanquist:

   Et studium i Rude og Saksild byers vider og vedtægter. 2008 s. 115-124.

   Petersen, S. P.:

   Forsøg på indførelse af "Evangelisk-kristelig Salmebog" i Them kirke i 1803. 1953 s. 34-35.

   Petersen, S. P.:

   Frederik II og de podoliske får i Engeved. 1952 s. 51-52.

   Petersen, S. P.:

   Folkeliv og arbejde i Them sogn i tiden omkring 1860. 1953 s. 10-24.

   Petersen, S. P.:

   Them sogns gamle kirker. 1950 s. 81-85.

   Petersen, S. P.:

   Niels Rasmussen. Eneboeren på Lovdal Hede. 1960 s. 62-65.

   Petersen, S. P.:

   Mads Johansen Slange, kaldet Skrædermads. Nogle af hans digte, oplysninger om disse og lidt om

   ham selv. 1948 s. 32-41. 1949 s. 199.

   Petersen, S. P.:

   Them kirke. Dens skæbne i gode og onde tider. 1956 s. 116-129.

   Petersen, S. P.:

   Slægtsgården Rustrup i Them sogn. Gennem 400 år. 1950 s. 33-48. 1951 s. 74-84.

   Petersen, S. P.:

   Museet i Them. 1951 s. 131-133.

   Petersen, S. P.:

   Fra Them sogns skove. Gustav Hagstrøm. 1949 s. 15-24.

   Pilgaard, Chr.:

   Tranbjerg kirkerestaureret. 1962 s. 143-145.

   Plovgaard, Karen:

   Møllersvend Peder Johansen Sørensen. 1956 s. 108-113.

   Pontoppidan, Alfred:

   Et tilbageblik. 1942 s. 84-94.

   Pontoppidan, Alfred:

   Til Valdemar Jensens minde. 2008 s. 146-151.

   Pontoppidan, Jørgen A.:

   Monsted-slægtens gravsted, 2005, s. 41-50.

   Pontoppidan, Jørgen:

   Hendrik Pontoppidan, købmand. 2011 s. 120-129.

   Pontoppidan, Jørgen:

   Det sociale liv på landet. 2007. s. 102-116.

   Pontoppidan, Jørgen:

   Pontoppidan-slægten på Constantinsborg. 2001 s. 42-60.

   Pontoppidan, Jørgen:

   Et mindebrev (Petra Hvalsø, f. Mønsted). 1997 s. 21-30.

   Porse, Peder:

   Om Blichers første hosekræmmer. 2013 s. 60-62.

   Poug, Mariann:

   Teenager i begyndelsen af 1960’erne (Århus). 1977 s. 92-97.

   Poulsen, C. M.:

   Dreng i Silkeborg 1914-20(III). 1973 s.  95-100.

   Poulsen, C. M.:

   Fuglene i Silkeborgegnen. 1943 s. 59-64.

   Poulsen, C. M.:

   Dreng i Silkeborg1914-20 (I). 1971 s. 5-25.

   Poulsen, C. M.:

   Dreng i Silkeborg1914-20 (II). 1972 s. 55-62.

   Poulsen, Peter:

   Kulturminder i Hasle. 2012 s. 15-21.

   Poulsen, Peter:

   Bissen, Bonden og Bronchealderen. 2007 s. 11-17.

   Poulsen, Poul Porskær:

   En kvægtyvs vandring. 1992 s. 19-27.

   Poulsen, Poul Porskær:

   "Det var Ungdom og Kræfter, Styrke og Vilje" (Gymnastik og skyttesag).1996 s. 39-51.

   Poulsen, Robert:

   Et nøjsomt liv på Trøjborg under krigen. 2002 s. 95-106.

   Poulsen, Robert:

   Århushistorie: metalstøberiet Trio. 1999 s. 16-21.

   Poulsen, V.:

   Erindringer fra Gjedved. 1952 s. 74-80.

   Povlsen, Povl R.:

   Mark-fælleskabets ophævelse og jordernes udskiftning i Foldby sogn. 1943 s. 74-81.

   Povlsen, Povl R.:

   Blade af en slægtsgårds historie. En østjysk bondegårds udvikling i det 19. Århundrede. 1941 s.

   107-117.

   Povlsen, Povl R.:

   HedeopdyrkningFrisenborgegnen. Foldby og Lading sogne. 1936 s. 64-66.

   Povlsen, Povl R.:

   Grundforbedringsarbejder i tidligere tid i den nordlige del af Århus og Skanderborg amter. 1951.

   Povlsen, Povl R.:

   Den rige Christen Pedersen i Tinning. 1944 s. 140-141.

   Povlsen, Povl R.:

   Nogle bestillingsmænds forhold og vilkår på grevskabet Frisenborgs gods i ældre tid. Gengivet efter

   uddrag af fæsteprotokollen. 1947 s. 118.

   Povlsen, Povl R.:

   Da fæsterne på grevskabet Frisenborg blev selvejere. 1937 s. 88-89.

   Povlsen, Povl R.:

   En foregangsmand og hedeopdyrker. 1937 s. 152-54.

   Povlsen, Povl R.:

   Jens Lassen Tommesen. Godsforvalter på Frisenborg 1802 - 32, birkedommer 1832 - 39. 1939.

   Povlsen, Povl R.:

   Endnu lidt om Niels Remmer. 1940 s. 105.

   Povlsen, Povl R.:

   Indførelse af "Evangelisk-kristelig Salmebog! I Søften og Foldby. 1953 s. 32-34.

   Povlsen, Povl R.:

   Fæstebonden Niels Remmer, Skivholme Terp. 1938 s. 134-141.

   Randløv Christoffersen, Mathilde:

   Et nytårsskud (Tåning). 1975 s.  52-53.

   Randløv Johs.:

   Træfningen ved Fuldbro Mølle. 1968 s. 132-135.

   Randløv, R. P.:

   Køllen. 1945 s. 77-78.

   Randløv, R. P.:

   Let fræ mi båndomsti. 1958 s. 85-86.

   Randløv, R. P.:

   Folketro og overtroiske meninger. 1948 s. 30-31. 1949 s. 39-40. 1950 s. 55-56. 1954 s. 124. 1955 s.

    128. 1957 s. 115-116.

   Randløv, R. P.:

   Marked i Skanderborg omkring 1870. 1938 s. 152-156.

   Randløv, R. P.:

   Lidt om Skanderborgegnen fauna. 1937 s. 107-14. 1938 s. 74-82.

   Randløv, R. P.:

   Erindringer. 1939 s. 79-91. 1940 s. 59-71. 1941 s.68-81. 1942 s. 103-10. 1943 s. 65-69.

   Randløv, R. P.:

   Kirke og kirkeskikke i Tåning. 1944 s. 117-124.

   Randløv, R. P.:

   Gamle stednavne og gamle beboere i en gammel landsby. 1936 s. 123-132.

   Randløv, R. P.:

   (Øst)jysk ordsprog. 1936 s. 192. 1937 s. 151. 1938 s. 209. 1939 s. 170. 1940 s. 109. 1941 s. 102.

   1942 s. 53. 1943 s. 118-19. 1944 s. 61.

   Rasmussen, Asta:

   »I må ikke glemme Hans!« Om en nervepatient fra Holme. 1985 s. 86-93.

   Rasmussen, Asta:

   Lærer Jens Andersen (Tranbjerg). 1991 s. 58-66.

   Rasmussen, B. S.:

   Erindringer fra Tåning skyttekreds i årene 1886 - 89. 1958 s. 105-112.

   Rasmussen, Erik:

   Udskiftningen af bymarken i Horn i Tvilum sogn. 1947 s. 105-107.

   Rasmussen, Herman:

   Linå Andelsfryseboks. 2015 s. 105-111.

   Rasmussen, Herman:

   Krigen 1864 Ole Sørensen, Skellerup, Linå sogn. 2014 s. 20-32.

   Rasmussen, Herman:

   Formand i 25 år. 2012 s. 93-95.

   Rasmussen, Herman:

   Konsul fra Voel. 2013 s. 79-91.

   Rasmussen, Herman:

   Far og søn i modstandsbevægelsen. 2013 s. 181-181.

   Rasmussen, Herman:

   Veteraner fra de slesvigske krige. 2011 s. 104-106.

   Rasmussen, Herman:

   Vi brød ud. 2008. s. 19-21.

   Rasmussen, Holger:

   Østjyskpottemageri. 1962 s. 5-11.

   Rasmussen, Jens Eskild:

   Stjær by og sogns fortid. 1966 s. 128-37.

   Rasmussen, Lars M.:

   James Barret og hans møller. 2011 s. 54-66.

   Rasmussen, Lars M.:

   Historien om Marie Mølle. 1996 s. 83-96.

   Rasmussen, Lars M.:

   Margrethemøllen i Århus. 2000 s. 94-102.

   Rasmussen, Marie:

   Følle - en driftig landsby. 1949 s. 151-156.

   Rasmussen, Peter:

   Hjorddrenge i Termestrup. 1974 s.  54-57.

   Rasmussen, Peter:

   Kommunikation. 1975 s.  27-33.

   Rasmussen, Poul:

   Herreklostrene i Århus stift, deres jordegods i det 16. Århundrede og dets historie. 1954 s. 9-38.

   1955 s. 9-42, 120-28. 1956 s. 42-80, 1957.

   Rasmussen, Poul:

   Syn på Marselisborg 1770. 1949 s. 66-67.

   Rasmussen, Poul:

   Økonomiske og kulturelle forhold i Rosenholm birk 1678 - 87. 1951 s. 89-103.

   Rasmussen, Poul:

   Af Kolt bys landbohistorie i middelalderen. 1941 s. 32-35.

   Rasmussen, Poul:

   Bidrag til Thorsager sogns ældste historie. 1950 s. 63-64.

   Rasmussen, Poul:

   Bidrag til Brabrand bys historie i middelalderen. 1946 s. 31-33.

   Rasmussen, Poul:

   Præsten i Gjern, hr. Erik Thomsen, og hans retstrætter. Udtog af tingbogen for Tvilum birk 1683 -

   86. 1953 s. 59-63.

   Rasmussen, Poul:

   Tingskriveren beretter. 1959 s. 60-62.

   Rasmussen, Poul:

   Vilhelmsborg birk 1661 - 1856. 1956 s. 114-115.

   Rasmussen, Poul:

   Gårdene i Følle for 1688. 1949 s. 157-160.

   Rasmussen, Poul:

   Økonomiske og kulturelle forhold i Hads herred for ca. 300 år siden. Tingskriveren fortæller om

   livet og  tilstandene i 1657 og 1659. 1949.

   Rasmussen, Poul:

   Stadsgård eller Constantinborgs historie indtil år 1780. 1944 s. 41-57.

   Rasmussen, Poul:

   Et drab i Skejby 1670. 1945 s. 117-118.

   Rasmussen, Poul:

   Tilstande og begivenheder i Vester-Lisbjerg birk samt i Galten og Houlbjerg herreder 1688 - 93.

   1952 s. 66-73.

   Rasmussen, Poul:

   De økonomiske tilstande i Lille Fulden efter krigene med Karl Gustav. 1947 s. 77-82.

   Rasmussen, Poul:

   Tingskriveren fortæller om livet og tilstandene i Framlev herred 1661. 1948 s. 20-29.

   Rasmussen, Poul:

   Nedrivning af Ormslev kirkes tværskib. 1948 s. 84.

   Rasmussen, Poul:

   Tre ulykkestilfælde, som indtraf i Ning herred 1664. 1950 s. 65.

   Rasmussen, Poul:

   Af Stadsgårds ældste historie. Stadsgård eller Constantinborgs jordtilliggende indtil år 1700.1942.

   Rasmussen, Poul:

   Forsvundne gravminder i og ved Hornslet kirke. 1952 s. 108-109.

   Rasmussen, Poul:

   Bidrag til Ormslev kirkes historie i middelalderen. 1945 s. 28-32.

   Rasmussen, Poul:

   Bidrag til Gylling bys historie i middelalderen. 1953 s. 94-96.

   Rasmussen, R. K.:

   Lidt om gamle abildhaver og gamle æbler i Malling sogn. 1957 s. 27-32.

   Rasmussen, R. M.:

   Fra kysten syd for Kysing Fjord. 1960 s. 90-92.

   Rasmussen, R. N.:

   Fra Trige sogn. 1970 s. 106-116.

   Rasmussen, R. N.:

   Trige-Ølsted sogneforstanderskab og sogneråd 1842 -1946. 1969 s. 33-61.

   Rasmussen, R. P.:

   Erindringer fra et langt liv Hads herred. 1960 s. 76-81.

   Rasmussen, R. P.:

   Landbygilder i Hads herred i 1870erne. 1945 s. 94-100.

   Rasmussen, R. P.:

   Færge- og transportforhold på Alrø i tidligere tid. 1947 s. 144.

   Rasmussen, R. P.:

   Uldens og hørrens behandling i halvfjerdserne. 1942 s. 44-53.

   Rasmussen, R. P.:

   Fra dagliglivet i Hads herred i halvfjerdserne. 1943 s. 106-113.

   Rasmussen, Rs. M.:

   Tyende og småkårsfolk i Hads herred i begyndelsen af århundredet. 1969 s. 115-120.

   Rasmussen, Søren:

   Okkerforekomsterne ved Skårup og deres udnyttelse. 2010 s. 120-136.

   Rasmussen, Søren:

   Reformer, dagligdag og hændelser i en lille østjysk landsby i de sidste årtier af 1700 tallet. 2015 s. 112-128.

   Rasmussen, Søren og Bredholt,

   Farende svende. 2012 s. 100-102.

   Rasmussen, Tage:

   Den glemte vej (Århus-Norsminde). 1986 s. 31-37.

   Rasmussen, Th.:

   Brobygning i fortiden. Stilling Dams Bro i Viby. 1952 s. 50-51.

   Rasmussen, Thøger:

   Fra sjællænder til østjyde. 1966 s. 16-35.

   Rasmussen, Troels:

   Da tyskerne indtog Stabrand. 2014 s. 109-115.

   Rasmussen, Troels:

   Lyngaavej 41. 2014 s. 139-144.

   Rasmussen, Aase Rosenberg:

   Glimt af gamle dages Risskov. 1968 s. 21-27.

   Reinholdt, Hele:

   "Leve den nye Grundlov - Da kvinder og tjenestefolk fik valgret i 1915. 2015 s. 82-94.

 

   Reppke, Gerda:

   Familien i Astrup præste-gård og herremanden på Rantzausgave. 1997 s. 42-49.

   Reppke, Gerda:

   Tingskov kro - et samlingssted. 1976 s. 34-43.

   Reppke, Gerda:

   Træk af Solbjergshistorie. 1965 s, 78-93. 1966 s. 90-98.

   Riisberg, Gerda:

   Et sørgeligt efterbryllup i Sandby. 1995 s. 39-46.

   Riishede, 0.:

   Hovedistandsættelse af Skørring kirke. 1965 s. 148-154.

   Ritzau, Marianne:

   Om guldsmed Rasmus Jensen, 1841-1922. 1995 s. 9-23.

   Roesdahl, Else (red.):

   Fugholm. En udgravning i middelalderens Horsens. 1976 s. 107-119.

   Rolighed, Jens:

   Forfatteren og skolemanden Kristjan Jensen. 1965 s. 39-40.

   Rosenkrantz, Iver:

   En østjysk herremand i det 18. Århundrede. Brev til Hans Gram. Ved Kjeld Elkjær. 1956 s. 35-38.

   Rosenkvist, Ove:

   Da damptoget kom. 2012 s. 22-24.

   Rosenkvist, Ove:

   Manden der trak sporet. 2012 s. 12-14.

   Rosenkvist, Ove:

   Langå - broernes by. 2013 s. 107-108.

   Rosenkvist, Ove:

   Da Langåbroerne blev sprængt. 2013 s. 109-114.

   Rosenkvist, Ove:

   Da Danmark blev sprængt. 2013 s. 115-118.

   Rosenkvist, Ove:

   Husholdningens førstedame. 2013 s. 145-147.

   Rosenkvist, Ove:

   Hadstens hvide borg. 2013 s. 148-14149.

   Rosenqvist, Holger:

   Søften-drengen kom til politiet. 2002 s. 17-22.

   Rosenstand, Palle:

   Mosekonen bryggede - men så kom la Cour (Pindstrup). 1975 s. 46-51.

   Rugholm, T.:

   Kirkerestaureringer i Hads og Ning herreders provsti, 1961 s. 122.

   Rytter, Steen:

   En barndomserindring om fiskeri i Gudenåen. 2010. s. 63-67.

   Rømer, Jan:

   En gammelselvejergård (Enggården i Over Fløjstrup). 1985 s.  20-34.

   Rørmand, Henny:

   Vaskedag i trediverne. 2007. s. 117-118.

   Salomonsen, E.:

   Fhv. sognerådsformand Jens Juul. 1968 s. 153.

   Sandberg, L.:

   Parker og anlæg i Århus by og deres oprindelse. 1950 s. 113-119.

   Sass, Gerda - f. Terndrup:

   Erindringsbilleder fra en barndom på Rathlousdal i Odder. 2015 s.10-29.

   Scheel-Thomsen, Lissi F.:

   Søren Handskemagers søn. 1993 s. 39-42.

   Scheel-Thomsen, Lissi F.:

   Niels Ebbesen og "Mindet" ved Skanderborg. 1991 s. 96-97.

   Scheel-Thomsen, Lissi F.:

   Laust - den kloge mand i Auning. 1992 s. 64-69.

   Schmidt, August F.:

   I Gjern lyngbakker. 1937 s. 155-161.

   Schmidt, August F.:

   Thor Lange og Østjylland. 1953 s. 142-146.

   Schmidt, August F.:

   Fra det gamle Bidstrup. 1955 s. 129-131.

   Schmidt, August F.:

   En salme fra Stautrup. 1953 s. 72-74.

   Schmidt, August F.:

   Fra Grauballegård. 1946 s. 116-119.

   Schmidt, August F.:

   Fra Kolt sogn. 1939 s. 141-47.

   Schmidt, August F.:

   Om Constantinsborg og den ejere. 1942 s. 70-83.

   Schmidt, August F.:

   Træk af Constantinsborgs landbrugshistorie. 1968 s. 28-51.

   Schmidt, August F.:

   Fra Høver. 1956 s. 134-139.

   Schmidt, August F.:

   To gamle breve fra Silkeborg. 1958 s. 96-97.

   Schmidt, August F.:

   Fra Beder og Malling sogne. 1938 s. 66-73.

   Schmidt, August F.:

   Bidrag til Marselisborgskoves nutidshistorie. 1965 s. 126-136.

   Schmidt, August F.:

   Fra Voldby sogn. 1954 s. 110-115.

   Schmidt, August F.:

   Christoffer Bågø og folkeminderne. 1945 s. 57-60.

   Schmidt, August F.:

   Folkelivet i Grædstrup sogn. Optegnelser af Peter Knudsen, Løvet. 1950 s. 93-100. 1951 s. 140-48.

    1952 s. 104-08.

   Schmidt, August F.:

   Litteraturhistorikeren Th. H. Erslew til Favrgård. 1958 s. 116-117.

   Schmidt, August F.:

   Fra Storring sogn. 1957 s. 136-143.

   Schmidt, August F.:

   Fra Yderup. 1939 s. 100-02.

   Schmidt, August F.:

   Folkeskribenten Peder Jæger. 1946 s. 135-143.

   Schmidt, August F.:

   Amtsgrænser, trevandsbrug og udskiftning især vedrørende Skanderborg amt. 1936 s. 152-156.

   Schmidt, August F.:

   Pseudonymet Knud Skytte. 1937 s. 124-125.

   Schou, Niels:

   Også om Rosenkrantzernes løsøre i Mørkekirke. 1992 s. 82-96.

   Schøler, Aage:

   Klapsejleren (Hår).1975 s.  23-26.

   Schøler, Aage:

   Dagbogsblade fra Tinning Hede. 1992 s. 54-59.

   Schøler, Aage:

   Hans Pedersens dagbog (Hår). 1986 s. 78-85.

   Sehested, Niels:

   Holmstol. Om en by i "det kåde sogn" i et halvt årtusinde. 1990 s.  81-89.

   Selling og Søren Rasmussen, Sofie:

   Mejlby Sogns Historie. 2009 s. 108-112.

   Simonsen, Thorkild:

   Musikhusets fødsel. 2005. s. 11-16.

   Skakke, Johan:

   Thorvald Køhl in memorian. 1958 s. 56-66.

   Skautrup, Peter:

   Østjyske dialekter i slægtens hjemstavn. 2011 s 25-30.

   Skautrup, Peter:

   Lidt om østjysk. 1937 s. 5-9.

   Skautrup, Peter:

   Østjysk Hjemstavn. Foredrag i anledning af Ø.H.’s 35 års fødselsdag. 1972 s. 5-8.

   Skjerk, H.:

   Hornslet kirkes restaurering.1963 s. 94-99.

   Skjøt-Pedersen, A. E.:

   Jorden under vore fødder. 1945 s. 20-22.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Låsby kirkes restaurering. 1969 s. 143-146.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Elev kirkes istandsættelse. 1969 s. 141-142.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Sabro kirkes istandsættelse. 1967 s. 147-149.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Karlby kirke.1966 s. 151-153.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Linå kirke. 1966s. 148-151.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Dallerup kirke.1968 s. 148-151.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Røgen kirke. 1970 s. 145-146.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Haldum kirke.1969 s. 142-143

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Risskov kirkes kortilbygning. 1969 s. 146-147.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Dover kirke. 1969s. 139-141.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Sporup kirkes istandsættelse. 1967 s. 150-152.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Them kirkes restaurering. 1969 s. 147-49.

   Skov, Aksel og Aage Kristensen:

   Adslev kirke. 1970 s. 142-44.

   Skov, Aksel:

   Ebeltoft kirkes restaurering . 1964 s. 144-148.

   Skov, Aksel:

   Viby kirkes restaurering. 1964 s. 148-153.

   Skov, Aksel:

   Restaureringen af sakristiet ved Århus Vor Frue kirke. 1962 s. 138-142.

   Skovbjerg, Erland:

   Tanker en Sommeraften. 2009 s. 164-167.

   Skovbjerg, Erland:

   Fra Krigens Tid. 2009 s. 157-160.

   Skovbjerg, Erland:

   Årets Mærkedage. 2009 s. 152-156.

   Skovbjerg, Erland:

   Forsamlingshuset i Nimtofte. 2009 s. 161-163.

   Skovbjerg, Erland:

   Udsigten over Nimtofte. 2004 s. 19-25

   Skovbjerg, Erland:

   Min tid som lærling i brugsen 1945-49. 2007. s. 73-79.

   Skovbjerg, Erland:

   Gamle helligkilder i Østjylland. 2010. S. 28-30.

   Skovfoged, Anne Marie:

   Anlægget Vennelund i Odder. 1985 s.  79-85.

   Skovfoged, Anne Marie:

   En dramatisk session i 1569 (Åkær len). 1984 s.  9-11.

   Skovfoged, Anne Marie:

   Bidrag til Hundslunds historie. 1986 s.  21-30.

   Skrubbeltrang, Fridlev:

   Strejftog blandt østjyske bønder i det 18.århundrede. 1961 s. 20-33.

   Skytte, Knud:

   "Gamle Weirsøe". 1936 s. 165-178.

   Sloth Carlsen, S.:

   Skatten i skovbrynet (Skrald). 1971 s.  134-137.

   Spandet, N. C.:

   Første valg i Østjylland til den nørrejyske stænderforsamling.1968 s. 117-126.

   Spandet, N. C.:

   Træk af skolevæsenets historie på Alrø. 1967 s. 89-105.

   Spandet, N. C.:

   Alrø præstegård og dens beboere gennem 400år. 1965   s. 94-103. 1966 s. 77-89.

   Spandet, N. C.:

   Elev i Horsens Statsskole 1906-1910. 1969 s. 83-95.

   Spandet, N. C.:

   Den sociale forsorg på Alrø efter 1833. 1962s. 123-129.

   Spandet, N. C.:

   Har der fundet saltudvinding sted på Alrø? En undersøgelse af nogle stednavne. 1970 s. 117-120.

   Spandet, N. C.:

   Mennesker og huse på Alrø. 1973 s.  21-29.

   Spanner, Søren:

   Dragon i Århus. 1959 s. 115-119.

   Sparre, Th.:

   Rivemordet i Torrild 1703. 1967 s. 84-88.

   Sparre, Th.:

   Bidrag til Torrild og Vedslet sognespræstehistorie I. 1909 s. 121-123.

   Steen, A.:

   Minder fra et lærerhjem. Et blad af det folkelige oplysningsarbejdes historie. 1940 s. 39-46.

   Steen, A.:

   Glimt fra bispevisitatser Århus stift. 1962s. 130-131.

   Steen, A.:

   Fastelavnsskikke før og nu. 1948 s. 174-175.

   Steen, A.:

   Da Sondrup Bakker blev skovklædte. Et kulturarbejde forandre en egn. 1944 s. 104-108.

   Strange Nielsen, A.:

   Minder fra Fuldbro Mølle. 1964 s. 115-121.

   Staarup, H A.:

   Lille dreng -stor dreng - ungt menneske i Århus 1892-1906. 1962 s. 36-61.

   Staarup, H. A.:

   Barndomserindringer fra Vestervig og Århus. 1961 s. 69-82.

   Svndsen, Kurt Villy:

   Evald Tang. 2012 s. 107-112.

   Søgaard, Helge:

   Lidt om pottemageri og folkekunst i Gjern herred. 1940 s. 9-18.

   Sønderby, Carsten:

   En gravhøj fra ældrebronzealder i Tulstrup sogn, Gjern herred. 1971 s.  138-142.

   Søndergaard, Aksel R.:

   Erindringer fra Låsby. 1955 s. 49-71.

   Søndergaard, Knud:

   Asta Grundtvig. 2013 s. 163-165.

   Sørensen, Agnes Bruun:

   Saxild Sogns første 100-årige. 2005. s. 85-96.

   Sørensen, Arne:

   Fremtidens arbejde og fritid. 1974 s.  106-14.

   Sørensen, Axel Marius:

   Erindringer fra et langt liv (Århus). 1977 s.  35-42.

   Sørensen, Chr. A.:

   Et herredsskel, der blev flyttet. 1944 s. 16-17.

   Sørensen, Edith:

   Erindringer fra USA – og arbejdsår i Århus. 1981 s. 106-137.

   Sørensen, Edith:

   Barndom i Århus - også emigration. 1980 s.  39-62.

   Sørensen, Ellen Margrethe:

   Mine erindringer - barndom og ungdom i Århus 1933.1953. 2015 s.  55-81.

   Sørensen, Georg:

   Erindringer fra USA – og arbejdsår i Århus. 1981 s. 106-137.

   Sørensen, Harald:

   Erindringer fra Todbjerg Vestergård. 1980 s.  63-74.

   Sørensen, Harald:

   Odder Biblioteks historie. 1991 s. 87-95.

   Sørensen, J.:

   Cirkus Mundeling. 2008 s. 67-71.

   Sørensen, Jens M.:

   Minder om en gammel bondeslægt i Vellev. 1969 s. 127-129.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Sådan gik 2008. 2009 s. 176-183.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   75 år med fjernvarme i Århus. 2006 s. 181-183.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Året 2007-08 - beretning om årbog og spændende udflugter i Østjylland. 2008 s. 176.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Nekrolog: Erik Kjær. 2011 s. 42-43.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Nekrolog: Niels Peter Boye-Nielsen. 2011 s. 41-41.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Beretning om det forløbne år. 2012 s. 173-177.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Beretning om det forløbne år. 2011 s. 178-183.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Beretning. 2013 s. 166-176.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Beretning om det forløbne år. 2014 s. 163-174.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Beretning om det forløbne år. 2015 s. 168-176.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Mindeord for Erna Lorenzen. 2006 s. 177-177.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   MarselisborgCentret. 2013 s. 177-177.

   Sørensen, Karen Margrethe:

   Store Ravnsbjerg præger Viby. 2004 s. 39-44

   Sørensen, M.:

   Nissen og bussemanden og andre underlige væsener. 1956 s.129.

   Sørensen, M.:

   Et uroligt liv. 1946 s. 157-163.

   Sørensen, M.:

   Skolegang i Jeksen i 1870 erne. 1945 s. 118-119.

   Sørensen, M.:

   Et kjørmesgilde i halvfjerdserne. 1941 s. 48-49.

   Sørensen, M.:

   Den gamle landsby. Træk fra Adslev i halvfjerdserne. 1939 s. 56-63. 1940 s. 29-31.

   Sørensen, M.:

   Omrejsende handelsmænd i 1870erne. 1942 s. 35.

   Sørensen, M.:

   Bindebrev. 1944 s. 116.

   Sørensen, M.:

   Hyrdedrengens tidsfordriv. 1949 s. 67-68.

   Sørensen, M.:

   Fra hjulplovenes tid. 1947 s. 56-57.

   Sørensen, M.:

   Lys og lamper i den gamle landsby. Erindringer fra Adslev og Jeksen i 1870erne. 1957 s. 35-36.

   Sørensen, Magnus:

    Hornsletkredsen. Randers amts 4. valgkreds. 1967 s. 5-22. 1968 s.5-20. 1969 s. 5-19.

   Sørensen, Marinus:

   Den gamle landsby Malling. 1990 s.  93-97.

   Sørensen, Mine:

   En gammelfastelavns-tradition (Sall). 1976 s.  69-73.

   Sørensen, Nicolaj:

   Gårdejer i Følle Nicolaj Sørensens optegnelser. Ved Magnus Sørensen. 1958 s. 87-95.

   Sørensen, Peter:

   Kywling-Søren og hans meritter. 1941 s. 128-149.

   Sørensen, Peter:

   Slægten Jørgensen fra Følle. 1949 s. 162-166.

   Tang Kristensen, Johs. E.:

   Et borgerhus og dets første beboere i Adelgade i Skanderborg. 1976 s.  16-22.

   Termansen, Peter Bang:

   Hvad kirkelofterne kan gemme. 1953 s. 97-102.

   Termansen, Peter Bang:

   Middelalderlige potteskår. Et fund i Åle. 1955 s. 103-106.

   Terp, Ove:

   Natmandsfolk (Ørting). 1985 s.  40-54.

   Thane, L.:

   Lidt om de gamle fastelavnsrevyer i Skanderborg Håndværkerforening. 1939 s. 162-168

   Thavlov, Lis. (arkivlader ved Silkeborg Arkiv):

   Når enden er go. 2014 s. 149-153

   Therkelsen, Herdis:

   En mordsag fra Hovedgård i 1680. 1972 s. 140-149.

   Thomasen, E.:

   Erindringer om Århus Byvagt 1944-1945. 1963 s. 15-37.

   Thomasen, Immanuel:

   Min barndom i Mejlgade. 2006 s. 119-126.

   Thomassen, Viggo:

   Gårdene i Slet by efter udskiftningen 1786. 1984 s. 25-42.

   Thomsen, Bente og Rasmussen,

   Historien om Dagny 1898-1978. 2007. s. 123-126.

   Thomsen, J. S.:

   En lejekontrakt (Randlev). 1993 s. 18-22.

   Thomsen, J. S.:

   I 200-året for de store landboreformer. 1988 s.  31-56.

   Thomsen, J. S.:

   Bysmedien i Viby.1987 s.  51-57.

   Thomsen, J. S.:

   Kapitelstakster.1982 s.  42-45.

   Thomsen, J. S.:

   Spaniolerne i Søften. Efter oplæg og materiale fra N. P. Boye-Nielsen. 1987 s. 22-25.

   Thomsen, J. S.:

   To Århus-borgere. 1986 s.  64-68.

   Thomsen, J. S.:

   Fra Holme sogn. 1983 s.  80-89.

   Thomsen, J. S.:

   Fra Kolt sogn. 1979 s.  62-66.

   Thomsen, Laust:

   Optegnelser. Barndom og ungdom på Horsensegnen i 1840erne og 1850erne. Deltagelse i krigen

   1864. Ved H. P. Berthelsen. 1947 s. 33-47.

   Thordrup, N. M.:

   Allingåbro og stationen. 1974 s. 84-93.

   Thyresen, Jørgen Sørensen:

   Soldaterliv og husmandskår i Frederik den Sjettes tid. Efterladte optegnelser. 1938 s. 174-182.

   Torkild-Hansen, Estrid:

   Erindringer om Anders Nielsen og hjemmet på Svejstrup Østergård. 1961 s. 47-56.

   Toubro, Jørgen:

   En romantisk og tragisk historie. 2001 s. 77-82.

   Toubro, Jørgen:

   Mavelanding på Djursland. 2004 s. 89-92

   Toubro, Jørgen:

   Indre Missions høvding. 2003 s. 67-71.

   Toubro, Jørgen:

   Dinesen-slægten satte kulør på Katholm. 2002 s. 9-16.

   Trampedach, Kirsten:

   Mårslet kirkes romanske kalkmalerier - et mesterværk fra middelalderen. 1986 s.  9-20.

   Tromborg, Esther:

   Bylaugets gilder. 1990 s. 90-92.

   Tromborg, Esther:

   Arvefæste i Rude i 1770´erne. 1992 s. 70-77.

   Tromborg, Esther:

   Et eventyr om Nølev-Assedrup skole, som er100 år. Hvad den gamle skole fortæller. 1993 s. 59-66.

    

   Truust, P. C.:

   En vej, der blev omlagt, og en by, der forsvandt. 1969 s. 96-97.

   Ullman, Ellen:

   »Lille De« på Moesgård 1920. 1980 s. 75-79.

   Unmack Larsen, Sv.:

   Omkring naturfredninger i Århus amt. 1953 s. 115-132.

   Ussing, Hj.:

   Biologiske og geologiske skildringer fra Gudenå ved Randers. 1941 s. 103-106.

   Ussing, Hj.:

   Biologiske skildringer fra Lilleå ved Laurbjerg. 1938 s. 98-102.

   Veien, A.:

   Fra Hads herreds østkyst. 1940 s. 52-58.

   Veien, A.:

   Om skudehandelen på Hads herreds østkyst. 1952 s. 97-103.

   Venti, Gail:

   Østjyder underamerikansk lup. 1973 s.  101-105.

   Vestergaard, Kristian:

   Fra Thorsager sogn.1978 s.  75-90.

   Vestergaard, Kristian:

   Stenholtgård i Kragelund sogn. 1982 s. 46-47.

   Vestergaard, Søren:

   Det folkelige hjemmeværn i Østjylland. 1979 s. 87-98.

   Vestergaard, Søren:

   Skejby sygehus - forberedelse og start. 2004 s. 11-18

   Viemose, Jørgen og Holleufer,

   Thorads Hus - et østjysk husmandshus fra 1700-tallet. 2001 s. 133-146.

   Villadsen, Villads:

   Højskoleforstander N. P. Simonsen, Hesselballe. 1939 s. 155-157.

   Villadsen, Villads:

   Et minde fra det gamle Egå. 1969 s. 124-126.

   Vindberg-Larsen, Jan:

   Karl-Gustav-krigenes følger i Århus stift. 1997 s. 74-85.

   Vinther, Johannes:

   Ane Jensdatters erindringer. Fortalt af hendes søn. 1938 s. 83-97.

   Vinther, Johannes:

   Af en slægtsgårds krønike. 1944 s. 131-134.

   Voigt, Anna:

   Anna Fabritius Nørregård. 1944 s. 94-103.

   Volf, R.:

   Tamdrup kirke og dens gyldne alter. 1954 s. 61-77.

   Volf, R.:

   Mere om det gyldne alter i Tamdrup. 1954 s. 136-140.

   Wad, Leo:

   Af familien Nellemanns annaler. 1950 s. 133-142.

   Weinreich, Mogens og Bitsch,

   Litteratur siden sidst.2012 s. 178-182.

   Weinreich, Mogens:

   Cykle. Bernhardt ydede sit til at Aarhus ophørte som garnisonsby. 2012 s. 151-157.

   Weinreich, Mogens:

   Verdenskrigens mørkeste danske kapitel fortrænges. 2013 s. 92-100.

   Weinreich, Mogens:

   Rathlousdal. 2013 s. 179-179.

   Weinreich, Mogens:

   Da 1864-tragedien nåede Jeksen Dalen.

   Weinreich, Mogens:

   Underholdning før verden gik af lave. 2008 s. 138-145.

   Weinreich, Mogens:

   Den "midlertidige" lufthavn i Tirstrup på vej mod 65 år. 2010. s. 166-170.

   Weinreich, Mogens:

   Jubilæum: Østjysk Hjemstavn 75 år. 2011 s 12-18.

   Weinreich, Mogens:

   Fra Galgebakken til Atletion. 2005. s. 121-130.

   Weinreich, Mogens:

   Århusiansk idræt mar mistet terræn. Idrætsgrene, som tidligere indtog dominerende positioner, er i dag mere eller mindre anonyme. 2014. s. 125-131.

   Weinreich, Mogens:

   Rasmus Mørkes endeligt på skafottet ved Klejtrup. 2007. s. 138-143.

   Weinreich, Mogens:

   Byporte og smuglere i konsumptionens Århus. 2006 s. 111-114.

   Weinreich,Mogens:

   Med Ånd og Snille og ved Hånds Gjerning. 2009 s. 35-40.

   Westergaard, Poul Lehmann:

   Min elevtid på en herregård (Ristrup). 1997 s. 17-20.

   Wilhelms, Estrid:

   En landsby i mellemkrigstiden. 1991 s. 67-86.

   Wilhelms, Estrid:

   Et levnedsløb (lærer H. E. Jensen, Tovstrup). 1989 s. 49-56.

   Wilhelms, Estrid:

   Fattigbørns vilkår i sidste del af 180-tallet. 2001 s. 121-123.

   Wilhelms, Estrid:

   To drabssager fra 1700-tallet (Ormslev og Tiset sogne). 1998 s. 34-39.

   Wilhelms, Estrid:

   Epidemier tog livet af folk. 2002 s. 76-80.

   Wilhelms, Estrid:

   "Slemme" Michels meriter (Over Kolt). 1996 s. 113-116.

   Wilhelms, Estrid:

   En østjysk landbofamilie i 1800-tallet. 1994 s. 30-44.

   Wilhelms, Estrid:

   Et par retssager fra 1700-tallet. 1995 s. 89-93.

   Wilhelms, Estrid:

   Episoder omkring slægten CharisiusConstantinsborg. 1993 s. 79-90.

   Wilhelms, Estrid:

   En gammel slægt i Kolt gennem 300 år. 1992 s. 40-53.

   Wilhelms, Estrid:

   De fattiges hårde liv i 1800-tallet. 2003 s. 9-14

   Wilhelms, Estrid:

   Treårskrigen i Århus og omegn. 2000 s. 61-70.

   Wilhelms, Estrid:

   Mikkel Høfsens hustru i Ormslev findes død i brønden i hendes kålhave. 1999 s. 53-55.

   Winther Pedersen, Niels:

   Alrø. 1960 s. 96-116.

   Winther, Flemming Aagaard:

   Astrup-præster fra reformationen til 1750. 1998 s. 40-51.

   Wistoft, H.:

   Spredte minder fra en gammel købmandsgård i Århus. 1949 s. 25-39.

   Worsøe, Hans H.:

   Træk af Århus og Skanderborg, amters historie. 1969 s. 47-63.

   Worsøe, Hans:

   Slante-Laus. Et forsøg på t komme bagom myten om ham i 200året for hans død (provst Laurids

   Sørensen Worsøe i Blegind). 1981 s. 43-48.

   Wulff, Hertha:

   "Echo"´s Middelhavstogt. Brudstykker af en dagbog. 1976 s. 26-33.

   Østergaard Olesen, Jørgen:

   Åleblusning ved Alrø før og nu. 1937 s. 53-55.

   Østergaard, Bent:

   Var Thomas Andersen i Siim drabsmanden? En mordsag fra 1689. 1995 s. 73-88.

   Østergaard, Bent:

   De tre søstre i Sinding, Sejling og Rye. 2001 s. 124-132.

   Østergaard, Bent:

   Anne Poulsdatter, Peder Bloch og deres efterkommere på Rye Mølle. 1993 s. 67-78.

   Østergaard, Bent:

   Din lod på jorden – dobbeltportræt i glas og ramme (Ålsø). 2000 s. 71-93.

   Østergaard, Bent:

   Din lod på jorden – dobbeltportræt i glas og ramme (Ålsø). 2000 s. 71-93.

   Østergaard, N. P.:

   Mikkel Jensen fra Stautrup. 1956 s. 39-40.

   Østergaard, N. P.:

   Jost Rosenmejer. Lidt om Alrøboernes "stamfader". 1937 s. 39-44.

   Østergaard, N. P.:

   Viceskoleinspektør J. Kr. Findal. 1939 s. 172.

   Østergaard, N. P.:

   R. P. Randløv. 1945 s. 162-163.

   Østergaard, N. P.:

   Povl R. Povlsen, Tinning Vesterholm. 1953 s. 174-75.

   Østergaard, N. P.:

   Lidt Bjørnbakiane. 1951 s. 148-149.

   Østergaard, N. P.:

   A. J. Gejlager. 1955 s. 156.

   Østergaard, N. P.:

   Kjeld Jensen. 1957 s. 152-153.

   Østergaard, N. P.:

   Østjysk Hjemstavnsforening. Træk af foreningens historie 1936-1961. 1961 s. 125-149.

   Østergaard, N. P.:

   Chr. Heilskov. 1955 s. 156-157.

   Østergaard, N. P.:

   Rs. Nielsen, Lillering. 1950 s. 143-47.

   Østergaard, N. P.:

   Da Lars Bjørnbak oprettede Viby højskole. 1936 s. 108-122.

   Aaes, Ejnar:

   Ormslev-Koltsskolehistorie. 1984 s.  43-58.

   Ågård, Erik:

   Kirkerestaureringer i Østjylland. Dråby kirke. 1971 s. 143-48.

   Aagaard, Frode:

   Grev Mogens Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs, Frisenborg. 1849 - 4. Maj - 1949. 1948 s. 148-158.

   Aagaard, Frode:

   Grev C. E. Frijs til Frisenborg. 1947 s. 9-21.

   Aagaard, Frode:

   Høvdingen fra Viby (Lars Bjørnbak). 1965 s. 5-25.

   Aagaard, Frode:

   Søren Kjær, En østjysk politiker. 1955 s. 81-87.

   Aagaard, Frode:

   Oliemøller F. V. Schytte. 1950 s. 120-124.

   Aakjær, Kaj Lykke:

   Mit liv som kæmner i Hinnerup. 2001 s. 9-18.

 

                    

Gå til toppen af denne side

Gå til forsiden