Den foreliggende indholdsfortegnelse omfatter
 årbøgerne fra årene 1936 – 2016,
 opdelt i en alfabetisk ordnet forfatterfortegnelse.

    

  Abild Nielsen, Jonna:

  Gårdhistorie fra Vejlby 1775-1830. 1988 s. 93-107.

  Agger, Åge:

  Et sogn - tre sogne (Viby). 1981 s. 65-89.

  Albrektsen, Alfred:

  Krigens hverdag i Søften. 2004 s. 106-111.

  Albrektsen, Alfred:

  Livets gang på Hørkjærgård. 2002 s. 61-66.

  Ammitzbøll, Lars og Nicolaisen,

  Søren Vilstrup. 2012 s. 28-35.

  Ammitzbøll, Carl:

  Landvæsenselev i 1870-erne. 1957 s. 89-98.

  Ammitzbøll, Carl:

  Nogle erindringer om kammerherre Reedtz til Bisgård. 1940 s. 19-29.

  Ammitzbøll, Carl:

  Klak Mølle i 1860-erne. 1939 s. 21-23.

  Ammitzbøll, Carl:

  Høstarbejde i tidligere tid. 1944 s. 17-20.

  Ammitzbøll, Carl:

  Barndomserindringer fra Horsensegnen i 1860-erne. 1941 s. 36-48.

  Ammitzbøll, Carl:

  Plejltærskning og kornets rensning. Fra tiden omkring 1880. 1943 s. 23-24.

  Ammitzbøll, Lars:

  Hans Heinrich von Plötz. 2009 s. 168-171.

  Ammitzbøll, Lars:

  Slægten Ammitzbøll. 2008 s. 31-35.

  Ammitzbøll, Lars:

  Breve fra urolige tider i forrige århundrede. 1961 s. 88-94

  Andersen, Albert:

  Mossø. 1947 s. 119-120

  Andersen, Henning:

  Napoleons tapre soldat fra Trige. 2003 s. 63-66.

  Andersen, J. K.:

  Mossø - dens flora og fauna og fiskeriet i gamle dage. 1947 s. 126-131.

   Andersen, Karen:

  Om mennesker i Ås, der sluttede en valgmenighedskreds. 1989 s. 57-62.

  Andersen, Karen:

  En præstefamilie i Elbæk præstegård. 1983 s.  90-100.

  Andersen, Karen:

  Friskolen i Ås. 1979 s.  42-47.

  Andersen, Olaf:

  Vej og sti. 1944 s. 125-31.

  Andersen, Olaf:

  Ved det store vandskel. 1943 s. 5-9.

  Andersen, Olaf:

  Hjemstavnsrøgt. 1936 s. 5-12.

  Andersen, Olaf:

  Hjemstavnsrøgt - i dag og i morgen. 1957 s. 5-8.

  Andersen, Olaf:

  Østjylland. 1946 s. 5-6.

  Andersen, Olaf:

  Elev højskole 1895-1912. 1949 s. 110-120.

  Andersen, Olaf:

  Hjemstavn. 1941 s. 5-7.

  Andersen, Olaf:

  Stenene i landskabet. 1945 s. 54-56.

  Andersen, Olaf:

  Træer i landskabet og ved hjemmene. 1938 s. 5-12

  Andersen, S. A.:

  Gudenå og den østjyske israndslinie. 1955 s. 107-119.

  Andersen, S. A.:

  Østjylland geologisk set. 1940 s. 72-80.

  Andersen, S. A.:

  En tur omkring Kalø Vig nu og for 15.000 år siden. 1941 s. 50-54.

  Andersen, S. A.:

  Et undergrundsproblem ved Låsby. 1942 s. 95-102.

  Andersen, Sune Fredslund:

  Tåning Forsamlingshus gennem 100 år. 1996 s. 52-72.

  Andersen, Sune Fredslund:

  Tåning Jagtforening. 2006 s. 93-110.

  Andersen, Thorkild:

  Af Odder postkontorshistorie. 1972 s.  129-132.

  Andersen, Vald.:

  Af Holms Mølles historie. 1960 s. 93-95.

  Andersen, Vald.:

  Ridefogendes pligter og beføjelser. Instruktion for ridefoged Casper Møller på Mattrup 1779. 1955.   

  Andersen, Vald.:

  En papirmølle planlagt i Løgager, Them sogn. 1968 s. 95-101.

  Andersen, Vald.:

  Ridefogeder på Silkeborg 1660-1720. 1957 s. 129-135.

  Andersen, Vald.:

  Primitive forhold i Århus arrest 1838. 1956 s. 40-41.

  Andersen, Valdemar:

  Brovogter Thomas Sørensen ved Resenbro. 1983 s. 40-43.

  Andersen, Aage:

  Hans Stygge - en landmandsskæbne på reformationstiden (Holbækgård). 1979 s. 9-18.

  Andreasen, Niels Jørgen:

  6 mænd stenet ud af Gjedved. 1990 s. 23-29.

  Andreasen, Niels Jørgen:

  Niels Pedersen Mols´ alterbillede i Kattrup kirke. 1982 s. 70-84.

  Andreasen, Preben:

  Hovedgård som stationsby. 1981 s. 99-105.

  Arentoft, John:

  Forsvaret i Århus – dengang og nu. 1988 s. 57-68.

  Arrevad, Kirstine Schaarup:

  Barndom i Tvingstrup. 1971 s. 38-48.

  Asschenfeldt Frederiksen, C.:

  Lidt om oldtidslivet på højdedraget omkring Ejer Bavnehøj, belyst ved de sidste fund og

  udgravninger. 1953. S. 157-158.

  Asschenfeldt Frederiksen, C.:

  Jernalderfundet ved Ris-Tebstrup skole i Ovsted sogn. 1952 s. 39-46.

  Asschenfeldt Frederiksen, C.:

  Oversigt over arkæologiske fund i Ovsted-Tåning kommune i årene 1950-52. 1952 s. 47-49.

  Bach, Margrethe:

  Lidt om en soldat fra 64. 1964 s. 44-52.

  Bach, Robert:

  Hesteomgangen (Sall).1975 s. 19-22.

  Bach, Søren:

  Odysseen til Hjelm den 7. september 1974. 1975 s. 88-93.

  Bach, Søren:

  Skovlovringer, træskomænd og træskomuseum (Rye). 1985 s. 35-39.

  Bach, Søren:

  Kræn Hwoll (Kresten Hull), manden bag Gudenåmuseet. 1989 s. 63-69.

  Bachmann, Erna:

  Congo-kriger fra Mesing. 2013 s. 119-126.

  Bachmann, Erna:

  Jordemoder i en anden tid. 2009 s. 113-119.

  Bachmann, Erna:

  Historiens Spor i Veng og Mesing Sogne. 2009 s. 131-132.

  Bachmann, Erna og Sørensen, Svend Aage:

   Mjesing Musæum. 2016 s. 141-148.

  Bachmann, Erna, Hårby:

  Tater-Kristiane fra Mesing fik en livstidsdom. 2011 s. 99-103.

  Backhausen, Sophus:

  Bogtrykkerliv 1875-1905. Efterladte optegnelser. 1958 s. 67-70.

  Backhausen, Sophus:

  Bogtrykkerliv i 1860erne og 70erne. Efterladte optegnelser. 1945 s. 137-150.

  Baden, R. B. T.:

  Hvilsted. 1959 s. 98-102.

  Baden, R. B. T.:

  Fulden - en gammeldags by. 1947 s. 59-72.

  Baden, R. B. T.:

  Af Bispelunds historie. Overfaldet på Fulden 1735 og den dødsdømtes bønskrift. 1947 s. 73-76.

  Baden, R. B. T.:

  Forfatteren R. Baden. 1953 s. 162-165.

  Bahnson, Henner:

  Djursland. Spredte træk af landskabets dannelseshistorie. 1978 s.  31-42.

  Bajer, Frederik:

  På observation i Horsensegnen 1864. 2010. s. 143-149.

  Bak, Margrethe:

  Overholt Plantage ved Skannerup. 1944 s. 137-139.

  Balling, P. L.:

  Glimt af ungdom i 1870erne. 1946 s. 85-91.

  Ballisager, A.:

  Jens Busk. Nogle personlige erindringer. 1942 s. 128-130.

  Balslev, Chr.:

  Tiset sogn og Tiset præstegård i tiden omkring århundredskiftet. 1968 s. 102-111.

  Balslev, Ulrik:

  Oldtidsploven fra Hvorslev Mose. 1944 s. 135-137.

  Balslev, Ulrik:

  Nye østjyske mosefund. 1940 s. 3-8.

  Balslev, Ulrik:

  Den hellige kilde ved Skellerup. 1949 s. 189.

  Baltzersen, Jan:

  Politifolk under jorden i Haarup og Todbjerg. 2013 s. 160-162.

  Baltzersen, Jan:

  Fortidsminder omkring Lime og Mygind. 2009 s. 25-34.

  Baltzersen, Jan:

  Genforeningsmonumenterne i Lime, Lemmer og Syvveje. 2008 s. 72-79.

  Baltzersen, Jan:

  Limes gamle dyrlæge. 2010. s. 150-165.

  Bang, A.:

  Ved Rosenholm Å og i Bendstrup Bakker. Slet og høst sidst i firserne. 1937 s. 162-164.

  Barlach, Margrethe:

  En stræbsom degn i Viby 1781. 1947 s. 97-105.

  Barløse, Børge L.:

  Et dødsfald i Århus Mølle. 2000 s. 31-36.

  Barløse, Børge L.:

  Det grundtvigske netværk på Århusegnen - belyst gennem en sølvbryllupshilsen fra 1883. 1997.

  Barløse, Børge L.:

  Guldsmed Høegh og hans slægt. 2004 s. 79-82

  Baunsgaard, EsterBæklund:

  Fattigvæsenet i Rye.1989 s. 91-98.

  Beltoft, Vibeke Meister:

  Farfars opførelse af nyt stuehus på Flensted mark. 2012 s.168-172.

  Bendixen, Rasmus:

  Præster i Hasle, Skejby og Lisbjerg fra reformationen (forts.). 1961 s. 109-115.

  Bendixen, Rasmus:

  Begravelsesskikke i Ølsted omkring århundredskiftet. 1976 s. 50-52.

  Bendixen, Rasmus:

  Kraft og energi i landbrugets tjeneste gennem 75 år. 1975 s. 39-43.

  Bendixen, Rasmus:

  Lisbjerg skole gennem 200 år. 1972 s. 9-48.

  Bendixen, Rasmus:

  Degn i Søften1859-1895. 1981 s. 90-98.

  Bendixsen, Rasmus:

  Præster i Hasle, Skejby og Lisbjerg fra reformationen. 1957 s. 144-49. 1958 s. 118-23. 1959 s. 120-

  125. 1960. S. 118-125.

  Bergild, Merete & Jensen, Jens:

  Rasmus Christensen, en århusiansk billedhugger fra sidste halvdel af 1600-tallet og hans arbejder i

  østjyske kirker. 1987 s.9-21.

  Bergild, Merete & Jensen, Jens:

  Peder Clausen, billedhugger i Århus 1634-1657. 1990 s. 30-47.

  Bergild, Merete & Jensen, Jens:

  Jacob Hansen, billedsnider i Ans i sidste halv-del af 1600-tallet. 1989 s.  9-25.

  Bergild, Merete & Jensen, Jens:

  Portrætmaleren Wilrich i Vivild. 2003 s. 97-104.

  Bergild, Merete:

  Ulrik Mathiasen og Mathias Ulriksen Sartz - en billedhuggerfamilie i Århus i 16-1700-tallet. 1993.

  Berthelsen, 0. V.:

  Hovedgård private realskole. 1966 s. 36-43.

  Berthelsen, H. P.:

  Væver Laust Thomsens optegnelser. Barndom og ungdom på Horsensegnen i 1840erne og 1850erne.

   Deltagelse i krigen 1864. 1947 s. 33-47.

  Biilmann, H. H.:

  Frijsenborgs skove. 1952 s. 9-32.

  Birch Andersen. H.:

  Astrup præstegård og præstegårdshave samt lidt om kirken og præsterne. 1946 s. 9-30.

  Birk, Jens:

  Ungdom i 1880erne. Skyttebevægelsen i den sydlige del af Randers amt. 1939 s. 103-115.

  Birkelund, Peter:

  Uddrag af "Barndomsminder fra Jeksen Dale". 1992, 78-81.

  Bitsch, Jørgen Møller:

  Asta Grundtvig -liv og virke – slægt og venner. 2013 s. 184-184.

  Bitsch, Jørgen Møller:

  Så længe har jeg været medlem. 2011 s. 39-40.

  Bjerre, Andreas:

  Gamle kvindelige håndarbejder. Udstillingen på Gammel Estrup herregårdsmuseum. 1956 s. 143-147.

  Blichert, G.:

  Gravskrifter over fornemme folk i Hads herred og andre steder i det 17. og 18. Århundrede. 1946.

  Blichert, G.:

  Åkær som familiegods i 100 år. 1956 s. 104-107.

  Blinkenberg, Andr.:

  Borgerskabsbreve gennem tre slægtsled.1946 s. 41-42.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Mennesker spår om en foregangsmand Anders Boes. 2013. s. 22-32.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Dørup Skole – Hvad gamle skoleprotokoller kan fortælle. 2014. s. 82 - 91.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Dørup Skole – en provisorisk bestemmelse for Voerladegård sogn 1824. 2015. s. 30 - 33.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Hem – en lille landsby syd for Mossø. 2010. s. 34-46.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Addit skole - en landsbyskole 1860-1864. 2010. s. 31-42.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Boesslægten i Addit-Sdr. Vissing Sogn. 2009 s. 41-52.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Hem en lille landsby syd for Mossø. 2016 s. 149-160.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Dørup Skole. 2012 s. 55-66.

  Boes, Jens Peter Randløv:

  Landsbylærernes guldalder. 2011 s. 109-119.

  Boes, Jensen Peter Randløv:

  Slægtsgården "Hem Skovgaard" syd for Mossø. 2008 s. 22-30.

  Bomholt,Jens Aage:

  Dyrkærgaad i Tvingstrup. 2016 s: 37-54.ssø. 2008 s. 22-30.

  Bording, Rasmus:

  Præsten Niels Bak. En jysk præstehistorie. 1936 s. 94-107.

  Bording, Rasmus:

  Peter Bojsen. 1937 s. 133-143.

  Boye-Nielsen, N. P.:

  Et væsentligt Hinneruphus (Søndergade 27, Hinnerup). 1988 s. 20-30.

  Boye-Nielsen, N. P.:

  Noget om "Hinnerup domkirke". 1989 s. 23-25.

  Boye-Nielsen, N. P.:

  En folkeligbevægelse efter 1864 (Hinnerup og omegns våbenbroderforening). 1979 s.  52-61.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Tørv og tørvefolk. 2001 s. 61-69.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Genforenings- og Rillestenen i Grundfør. 2010. s. 50-52.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  En tur langs Lilleåen. 2005. s. 97-103.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Hinnerup Realskole - set 50 år efter. 1994 s. 9-18.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Husdyrene og os i Gl. Hinnerup for 50 år siden. 1998 s. 52-62.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Et landsby-sølvbryllup i Grundfør 1941. s. 123-129.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  I daw ska´ vi tæsk´. 2000 s. 44-51.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Hver by har sin egen sang. 2003 s. 43-48.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Konfirmation for 56 år siden. 2004 s. 58-69

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Juel dengaang. 1996 s. 104-112.

  Boye-Nielsen, Niels Peter:

  Drenge der blev til fastelavnssoldater. 2003 s. 36-42.

  Bredsted, Åge:

  Johannes Grønborg. En østjysk kulturpersonlighed. 1967 s. 23-25.

  Bredsted, Åge:

  Thorvald Madsen, Odder. 1970 s. 147-149.

  Bredsted, Åge:

  Johannes Grosen (Skæring). 1971 s. 148-149.

  Bredsted, Åge:

  Lokalhistoriske arkiver i Østjylland, 1969 s. 134-138.

  Bredsted, Åge:

  Fhv. gårdejer H .R. Mahler. 1968 s. 152.

  Bredsted, Åge:

  Viggo Leth (Blegind). 1975 s.  86-87.

  Bredsted, Åge:

  Stationsforstander E. Kaster, Odder. 1967 s. 153-154.

  Bredsted, Åge:

  Olaf Andersen.1966 s. 107.

  Bredsted, Åge:

  J.C. Pedersen (Århus). 1972 s. 149-152.

  Breiner, Bente Helgren:

  Det er ganske vist... To danske kvinders skæbne (Sørine Malechowski og Andrea Wærum). 1986. 

  Broholm. H. C.:

  Gravene i Borum Eshøj. 1949 s. 78-83.

  Bruhn, Vilh.:

  Et besøg på Frisenborgegnen 1871. Ved F. Elle Jensen. 1946 s. 92-95.

  Brunsbjerg, Ole:

  Vartovbogen 2006. 2007. s. 127-137.

  Buhl, Bettinae:

  Lægen og museumsmanden fra Gylling. 2003 s. 49-57.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Hylke sognekald og skolevæsen omkring år 1800. 1939 s. 34-40.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Forfatteren "Sigurd Lind" - lærer Anders Jensen Meldgaard i Emborg 1867-73 og i Bjedstrup 1873-93.
  1979 s. 34-41.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste 1. 1970 s. 5-13.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste I. 1970 s. 5-13.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste II. 1971 s.  38-102.

  Bundgaard Lassen, T.:

  Den guderne er vred på. Syv generationer i folkeskolens tjeneste III. 1972 s.  63-128.

  Bundgaard, Jens Jensen:

  En ny sang. 1994 s. 85.

  Bæklund Pedersen, Ester:

  En episode fra slavekrigen 1848. 1970 s. 125-128.

  Bødker, Jens:

  Voldby fattiggård1870-1940. 1984 s.  76-83.

  Bøggild, Johanne:

  En skol få Ohs Landbouforeneng den 24de mas 1992. 1944 s. 142.

  Bøjstrup, Erik:

  Munke og adel i grænsestrid. 2003 s. 88-96.

  Carlsen, Olaf:

  Digterpræsten Jens Schjørring og Skanderborg. 1943 s. 82-88.

  Carlsen, Olaf:

  Til Weiersøes skrift om slavekrigen. 1942 s. 131-133.

  Carlsen, Søren Sloth:

  Barndomsindtryk fra Spørring. 1992 s. 9-18.

  Christensen, Børge:

  Hylke sogn i ældre tid. 1942 s. 26-35.

  Christensen, Børge:

  Hylke sogn under treårskrigen. 1945 s. 102-08.

  Christensen, Maarssø, J.:

  Forstander Jens Kristensen og Ask højskole. 1949 s. 73-77.

  Christensen, N. Chr.:

  Læge, forsker og frygtløs modstandsmand (overlæge K.F.B. Busch, Horsens). 1976 s.  74-76.

  Christensen-Dalsgaard, C.:

  En børneflok vokser op. Minder fra en skoleslægts barndomshjem. 1948 s. 97-127.

  Christiansen, Chr.B.:

  To middelalderlige gravsten i Malling. 1983 s. 9-12.

  Christiansen, Christian:

  Uddrag af bedstefarserindringer ca. år 1864-1900 i Danmark og Amerika. 1989 s.  70-75.

  Christiansen, Henning R.:

  Da Hinnerup, Trige og Hadsten kommuner blev skabt i 1967. 1999 s. 61-69.

  Christiansen, Jørgen Lund:

  Landbrugets og andelsbevægelsens bygherre, arkitekt og entreprenør. 2009 s. 17-24.

  Christiansen, Poul Verner:

  Et maleri af Ristrup 1773. 1997 s. 64-73.

  Christiansen, Poul Verner:

  Hilsen til en tresårig (Østjysk Hjemstavnsforening). 1996 s. 11-13.

  Christiansen, Poul Verner:

  Lokalhistorie i fugleperspektiv (Tilst). 1993 s. 30-38.

  Christiansen, Svend-Erik:

  Hva´ nøt´ er´ te´? 2013 s. 150-152.

  Clausen, Jens (karetmager):

  Den store bøg ved Skyggelund. Og lidt om den 300-årige kæmpes sidste dage. 1951 s. 156-157.

  Clausen, Jens:

  Hans Raaes gård. 1940 s. 95-98.

  Clausen, Jens:

  Gamle gader i Århus. 1938 s. 142-151.

  Clausen, Jens:

  Tobaksfabrikør Th. P. Funder. 1939 s. 41-55.

  Clausen, Jens:

  Jens Stougaard. 1937 s. 94-106.

  Clausen, Jens:

  Guldsmed Piil. 1994 s. 71-76.

  Clemmensen, M. P.:

  Stensballe og Horsens i tresserne og halvfjerdserne. 1940 s. 106-109.

  Clemmensen, M. P.:

  Udflugtsstedet Løvhøj. 1958 s. 81-84.

  Clemmensen, M. P.:

  Pibemarkedet i Horsens. 1937 s. 114-115.

  Crone, Carl Gerhard de

  Slavekrigen. 2006 s. 21-28.

  Crone, Carl Gerhard

  Skomagermesterens hus. 2004 s. 119-126

  Dahl, Peter:

  Fra Hasle omkring århundredskiftet. 1977 s.  43-49.

  Dahl, Aage:

  Skygger og lys fra Skanderborg amts præstehistorie. 1943 s. 10-23.

  Dalsgaard, Gunner:

  I og omkring en smedie (Låsby mark). 1984 s. 94-106.

  Dalsgaard, Gunner:

  Elleve år blandt molboer. 1994 s. 45-63.

  Damgaard Andersen, Peter &

  Nogle møller i Ning herred. 1975 s. 34-38.

  Damgaard Andersen, Peter:

  Et par gilder i Hørret. 1976 s. 65-68.

  Daugaard, Poul:

  En usædvanlig skæbne (J. A. Wippert). 1996 s. 97-103.

  Daugaard, Poul:

  Tre tipoldemødre. 1999 s. 47-52.

  Daugaard, Poul:

  På Testrup højskolevinteren 1882/83. Karl Jørgensens breve til hjemmet fra november 1882 til

  marts 1883. 1989 s. 39-48.

  Denman, A. M. & Denman,

  En fæster bliver selvejer. 1983 s.  44-54.

  Didriksen, J.:

  Bjørnkær. 1941 s. 55-67.

  Didriksen, J.:

  Om ligstenene i Alrø kirke. 1937 s. 19-20.

  Didriksen, J.:

  Kærsgård voldsted. 1950 s. 125-132.

  Ditlevsen, Peter:

  Historieundervisningensrolle. 1977 s. 101-109.

  Dollerup, Preben:

  Kogger og snekker i læ bag Kalø Røn. 2001 s. 19-41

  Dollerup, Preben:

  Puslespillet om borgene på Kalø. 2002 s. 23-44

  Dollerup, Preben:

  "Borgen Kalø med hele fogediet, som herr Klaus af Limbæk har det". 1999 s. 22-38.

  Domino, Aage:

  Bondeslægt uden bønder. Efterkommere af Ulstrups hovbønder er i dag uden jord, men slægtskabet mærkes på kroppen.
2015 s. 134-139.

  Domino, Aage:

  Det talte de om i 1935. 1985 s.  99-107.

  Domino, Aage:

  En maler, hans mor og hans muse. 2007. s. 63-72.

  Domino, Aage:

  Jernbanen Århus-Randers i 125 år. 1987 s. 37-57.

  Domino, Aage:

  Mellem Halds katedraler. 2010. s. 82-90.

  Domino, Aage:

  I spidsen for titusinder af bønder - den gale vej. 2011 s. 137-148.

  Dyrh, Karen Ingrid:

  Voel Kirke. 2013 s. 101-106.

  Dyrkjøb, Aage:

  Uth Hospital. 1969 s. 70-72.

  Dyrkjøb, Aage:

  De rige møllere og de fattige fiskere (Fakkegrav). 1974 s. 23-29.

  Ebbesen, Klaus:

  En stendysse i Veng. 2006 s. 153-158.

  Egeberg, Edv.:

  Ulve og ulvejagter. 1947 s. 21-23.

  Egeberg, Edv.:

  Et lærerhjem. Barndomserindringer. 1939 s. 5-17.

  Egeberg, Edv.:

  Per og Sisselmarie. Lidt hjemstavnshistorie. 1938 s. 158-165.

  Egeberg, Edv.:

  To portrætter. 1937 s. 126-132.

  Elgaard,Kirsten:

   Glansbillereder 2016 s: 91-100.

  Elkjær Sigurd:

  Mundtligtradition og skriftlige kilder. 1969 s. 74-79.

  Elkjær, Kjeld:

  Fra Hvirring præstegård i 1864. 1957 s. 69-83.

  Elkjær, Kjeld:

  En østjysk herremand i det 18. Århundrede. Iver Rosenkrantz´s brev til Hans Gram. 1956 s. 35-38.

  Elkjær, Kjeld:

  Lidt om Østerby Pigeskole. 1967 s. 124-127.

  Elkjær, Kjeld:

  Sigurd Elkjær.1969 s. 73.

  Elkjær, Lauge:

  Dreng i Argentina.1977 s.  63-78.

  Elkjær, Sigurd:

  Lidt om en bondeslægt og den sidste "Herre" til Rask. 1960 s. 16-28.

  Elkjær, Sigurd:

  Af skolevæsenets historie i Hvirring-Hornborg sogne fra 1739 til omkring 1850. 1959 s. 32-45.

  Elkjær, Sigurd:

  Minder fra Honum og hovedgården Rask. 1958 s. 5-14.

  Elkjær, Sigurd:

  Fra Vinten skolehus for 200 år siden. 1957 s. 33-34.

  Elkjær, Sigurd:

  Degnen Herlov Dalhoff. 1963 s. 38-49.

  Elkjær, Sigurd:

  Fra Honum skole i1890erne. 1961 s. 34-46.

  Elkjær, Sigurd:

  Latinskoleliv i Horsens ved midten af 1800erne. 1965 s. 54-66.

  Elkjær,Sigurd:

  Fem retssager fra Horsensegnens fortid. 1962 s. 66-76.

  Elle Jensen, F.:

  Den døve præst i Ødum. 1947 s. 83-91.

  Elle Jensen, F.:

  Pastor Seidelin i Ørum og skolelærer Bøttger. 1960 s. 47-54.

  Elle Jensen, F.:

  Kirkelige tilstande i Østjylland omkring år 1800. 1948 s. 130-37. 1949 s. 101-107.

  Elle Jensen, F.:

  Skolelærer Lundager i Sattrup. 1956 s. 98-102.

  Elle Jensen, F.:

  Et besøg på Frisenborgegnen 1871. Af proprietær Vilh. Bruhns erindringer. 1946 s. 92-95.

  Elle Jensen, F.:

  En præsteskæbne.1963 s. 66-73.

  Elling, H.:

  Ved Mossøs bredder og lidt om knuden og ålen. 1947 s. 132-138.

  Engberg, J. F.:

  Om Hundslund sogns præster efter reformationen. II: H. L. Engberg. 1950 s. 108-112.

  Engel, Bodil:

  Et tidsbillede fra Århus ca. 1889-1918 (Elvine Madsen). 1977 s. 9-17.

  Enggaard, Anna:

  Tingskov kro og købmandshandel. Bearbejdet af Gerda Reppke. 1974 s. 37-45.

  Errboe, Anders:

  En sandfærdig beretning om en grufuld postulykke og Sidsel Maries symaskine. 2005. s. 51-66.

  Errboe, Anders:

  Livet som erhvervsfisker ved Mossø. 2003 s. 15-35

  Esben-Petersen, P.:

  Lidt om "hærormen" og dens forekomst i Silkeborgegnen. 1939 s. 92-96.

  Fabricius, Knud:

  En århusiansk adjunkts oplevelser for hundrede år siden. 1961 s. 5-19.

  Fabricius, Knud:

  Et trekantdrama på Stabrand Mark. 2005. s. 111-120.

  Fensholt, H. Mertz:

  En Horsens-café1895-912. 1974 s. 76-79.

  Fiil Sørensen, Chr.:

  Handelslærling for ca. 60 år siden (Thorsø). 1974 s. 80-83.

  Findal, J. Kr.:

  Alrøs natur. 1937 s. 45-52.

  Findal, J. Kr.:

  Århus Å. 1936 s. 133-143.

  Fogh, Gunnar:

  Bering valgmenighed og dens præster. 1965 s. 104-112.

  Fogh, Marie:

  Forårs hovedrengøring. 2003 s. 75-77.

  Franck, Tage:

  Arbejde bag tremmer. 2013 s. 178-178.

  Franck, Tage:

  Folkeskolen fylder 100 år. 2014 s. 154-162.

  Franck, Tage:

  Et liv i Glarbo. 2015 s. 154-160.

  Franck, Tage:

  Et liv i hotelbranchen. 2016 s. 141-148.

  Franck, Tage:

  Et liv med landbrugsmaskiner. 2010. s. 68-76.

  Franck, Tage:

  Østjyske kommunevåben. 2007. s. 52-62.

  Franck, Tage:

  Breve til Soldaten. 2009 s. 70-85.

  Franck, Tage:

  Ornecentraler. 2012 s. 137-144.

  Franck, Tage:

  Landsbydegn - og kunstner. 2011 s. 31-35.

  Frandsen, Dorte:

  Ellen Rasmusdatter - en tragisk kvindeskæbne. 2008 s. 52-57.

  Frandsen, Jens Mandrup og

  Voldstedet Hagested i Haurum sogn. 2007. s. 24-28.

  Frank, Leon:

  Tidligere fag og forretninger på Randersvej. 2010 s. 137-142.

  Frederiksen, Erik:

  Århus vandværks historie. 1949 s. 175-186.

  Frederiksen, Viggo:

   S.P.Pedersen. 2016 s:55-58.

  Fredriksen, Bodil:

  Trige-Ølsted Sygekasse. 2010 s. 17-19.

  Friis Sørensen, Ole:

  Rougsø herred i slutningen af det 18. århundrede. 1985 s. 55-67.

  Friis, Søren:

  Jul og kjørmes i Hylke i 1880´erne. 1947 s. 108-10.

  Fritz, Nicoline:

  Fra Hvirring præstegård i 1864. Ved Kjeld Elkjær, 1957 s. 69-83.

  Fritz, S.:

  Nogle kirkelige genstande fra Hasle herred i Nationalmuseet. 1946 s. 153-156.

  Fritz, S.:

  Guldsmed Stallknechts sølvkop i Sneptrup præstegård. 1965 s. 119-122.

  Fritz, Sven:

  En sølvbrødskål som bryllupsgave (Århus). 1976 s. 23-25.

  Fritz, Sven:

  Guldsmede-dynastiet Brandt i Horsens 1737-1818. 1974 s. 9-22.

  Froberg, Jørn:

  Faderen mergler – sønnen suler. 2013. s. 127-136.

  Froberg, Jørn:

  "Brandstifteren" fra Voel. 2005. s. 67-84.

  Gammelgaard, Arne:

  Også en slags østjyder. Samtaler med Josepha Sczerkovsky (Søbygård) og Serif Zeybek. 1974. 

  Gammelgaard, Arne:

  En husmandskoloni bliver til (Frijsendal). 1971 s. 123-133.

  Gammelgaard, Arne:

   Et hjem i ly af frihedens træ (Fremskridtsforeningen og Forsamlingsbygningen i Hammel). 1979. 

  Gejlager, A. J.:

  Min hjemstavn. 1952 s. 5-6.

  Gejlager, A. J.:

  Stensballe - en gammeldags by. 1950 s. 5-32.

  Gejlager, A. J.:

  Vær kirke og nogle af dens præster. 1951 s. 104-112.

  Gejlager, A. J.:

  Pastor Niels Blicher i Randlev og Evangelisk-kristelig Salmebog. 1953 s. 25-34.

  Gejlager, Sv. E.:

  Spredte træk om min far. 1956 s. 11-25.

  Ginge, Svend Erik:

  Hadstens samlingspunkt gennem 102 år er ikke mere. 2013 s. 153-159.

  Gjødertsen, M.:

  Skolegang på Alrø for 60 år siden. 1939 s. 169-170.

  Gjødertsen, M.:

  Træk og billeder fra livet på Alrø i mands minde. 1937 s. 21-38.

  Glarman, Rud.:

  Hvad en kirkebog fortæller. 1944 s. 88-93.

  Glarman, Rud.:

  Fra gamle papirer. 1947 s. 24-32.

  Glarman, Rud.:

  Af Skødstrup og Elsted sognes præsterække. 1942 s. 111-118.

  Glarman, Rud.:

  En 300-årig kirkebog med tegninger. Et kig i gamle kirkebøger fra Mols. 1953 s. 147-156.

  Glarman, Rud.:

  Den ældste kirkebog i Randers amt. 1943 s. 95-105.

  Graversen, Harry Bjørndahl:

  Blade af en landsbydegns Dagbog. 2006 s. 29-38.

  Gravholt, Hans:

  Herskinds historie og udvikling. 2007. s. 147-153.

  Gravsholt, Mette Marie:

  Ungdomsår i Østjylland i 1920´erne. 2000 s. 103-122.

  Green, Jonna Ebba:

  En degn og hans viv i Klovborg 1886-1823. Deres liv og virke, til dels belyst af uddrag af samtidige

  breve. 1990 s. 66-80.

  Greve, Niels:

  Vejlby Højskole. 2008 s. 90-109.

  Greve, Niels:

  Fra boplads til forstad - glimt fra en landsbys 1000 årige historie. 2008 s. 152-162.

  Grosen, Knud:

  Livet på en østjysk bondegård i tiden 1853-1870. 1966 s. 44-51.

  Grønborg, Johannes:

  Optegnelser om mit liv og levned. 1967 s. 26-53.

  Grønnegaard, Aage:

  N. P. Mols og Henrik Pontoppidan. 1956 s. 147-148.

  Gørup Laursen, Peter:

  »Polak, polak,pak-pak-pak!« Polske sæsonarbejdere i Hads herred før første verdenskrig.1987.  

  Hagemann, Otto:

  Barneår på Ristrup.1978 s. 59-68.

  Hald, Helga Bech:

  De tre kongeriger (Kristen Isager). 1999 s. 39-46.

  Hald, Kristian:

  Træk fra Århusegnens bebyggelse. 1946 s. 121-134.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Sabro herred. 1940 s. 48-51.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Ning herred. 1948 s. 42-49.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Gjern herred. 1943 s. 89-94.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Hasle og Vester-Lisbjerg herreder. 1938 s. 13-18.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Øster-Lisbjerg herred. 1936 s. 159-164.

  Hald, Kristian:

  Stednavne i Framlev herred. 1945 s. 79-84.

  Hall, Henning:

  Fra swing-dillensdystre dage (Århus). 1980 s. 80-89.

  Hall, Henning:

  En hjemstavnvansires (Gylling Næs). 1974 s. 131-135.

  Hall, Henning:

  Min barndoms lysevej (Århus). 1977 s.  85-91.

  Hammer, Vagn:

  En giftig sag. 2013 s. 180-180.

  Hansen, Arne:

  Rosenholm ådal. 1978 s. 69-72.

  Hansen, Arne:

  Mens græsset gror, svinder fortidens spor (Krogsbæk kirke). 1978 s. 73-74.

  Hansen, Arnold:

  Overtro vedrørende fiskeri. 1938 s. 156-57.

  Hansen, Arnold:

  Folkeminder fra Tvingstrup. Efter Jeppe Jensens optegnelser. 1969 s. 130-133.

  Hansen, Einar:

  Beretning fra en mælke-dreng. 1994 s. 74-81.

  Hansen, Henry:

  Slægtsgården Thorupgård i Voel. 1988 s. 84-92.

  Hansen, Holger:

  Oldtidsfund i Voel sogn. 1956 s. 33-34.

  Hansen, P. Bildsø:

  Banebørster. 2007. s. 97-101.

  Hansen, Peder:

  Kristen Poulsen i Hvorslev. 1958 s. 98-104.

  Hansen, Steen Ivan:

  Det »gotiske« Århus. Et blik på nygotikken og dens forudsætninger. 1984 s. 59-69.

  Hansen, Sv. Nørregaard:

  Kgl. Majestæts gæstegård i Nim. 1991 s. 17-36.

  Hansen, Svend:

  En mølle midt i skoven (Skovmøllen). 1974 s. 30-36.

  Hansen, Vilfred Friborg:

  De åndelige brydninger på Djursland. 1996 s. 14-38.

  Hansen, Vilfred Friborg:

  Kalø-udsigten – og billeder af den. 2000 s. 52-60.

  Hansen, Vilfred Friborg:

  Hvad udad tabes må indad vindes. 2006 s. 127-147.

  Harder, Keld Esmark og Grethe Russel Harder:

  Om besættelsestiden. 2014 s. 92-99.

  Harder, Keld Esmark:

  Hjemstavn - hvad er det? 2011 s. 36-38.

  Hasselbach, Chr.:

  Christoffer Bågø. 1943 s. 25-43.

  Hauberg Lund, E. og Henrik

  Træk af Vedslet sogns historie indtil fællesskabets ophævelse. 1946 s. 65-84.

  Hauberg Lund, E.:

  Af Vedslet sogns historie. 1947 s. 92-96. 1948 s. 166-171.

  Hauberg Lund, E.:

  Fra en kunstmalers hjemegn. Nogle træk fra N. P. Mols´s barndom og ungdom. 1955 s. 142-146.

  Hauberg Lund, E.:

  Folkesagn og Folkeoverleveringer fra Vedslet sogn og nabosogne. Indledning af Hans Ellekilde. 1954 s. 103-105.

  Haurum, Niels:

  Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Røgen. 1976 s. 9-15.

  Hede, Christen Jacobsen:

  Af en hedebondes liv. Ved Tage Kaarsted. 1959 s. 63-80.

  Hedin, Henrik Stamer:

  Glaskunstens skæbne ved Gl. Rye. 2005 s. 17-21.

  Heilskov, Chr.:

  Fra gamle kirkebøger. 1952 s. 38.

  Heilskov, Chr.:

  Den gamle Rye-Randers landevej. 1946 s. 96-102. 1949 s. 188.

  Heilskov, Chr.:

  "Herregården" i Sorring. 1945 s. 23-27. 1946 s. 176.

  Heilskov, Chr.:

  Den rige og fattige møller. En beretning fra 1761. 1946 s. 40-41.

  Heilskov, Chr.:

  Røvere i Rye skov. 1949 s. 72.

  Heilskov, Chr.:

  Gamle veje og vejspor på Silkeborgegnen. 1954 s. 125-28.

  Heilskov, Chr.:

  Den gamle Horsens-Rye landevej. 1945 s. 122-127.

  Heilskov, Chr.:

  De 17 søers sogn. Sønder-Vissing sogn landskabeligt og historisk skildret. 1951 s. 5-52.

  Heilskov, Chr.:

  Vandreinger i Vrads herred. 1938 s. 103-24.

  Heilskov, Chr.:

  En gammel herredfogedslægt fra Borum. 1944 s. 109-116.

  Hejgaard, Jens L.:

  Årets gang i en bondegård på Helgenæs omkring 1870. Ved Chr. Heigaard. 1954 s. 88-97.

  Hejgaard, Jens L.:

  Livet i fest og glæde på Helgenæs omkring år 1870. Ved Chr. Heigaard. 1956 s. 93-97.

  Hejgaard, Jens Laursen:

  Træk af Helgenæs´ ældre historie. Ved J.E. Laursen Hejgaard. 1982 s. 36-41.

  Hejlsvig, Jørgen Søes:

  Da klinger i muld det gamle guld. 2004 s. 83-88

  Henriksen, H.:

  Erindringer fra min læretid. 1959 s. 46-50.

  Henriksen, H.:

  Fra min barndomstid i 1880erne. 1958 s. 15-21.

  Henriksen, Ole Bernt:

  Hvidekirken i Århus. 1993 s. 9-17.

  Hinrup, Hans Jørgen:

  Farvel til Danmark. 2012 s. 103-106.

  Holbek, Bengt:

  Landskabsvitser i Danmark (Århus-historier). 1975 s. 66-75.

  Holm Jensen, P.:

  Lisbjerg mejeri.1987 s. 72-87.

  Holm Rasmussen, Agnes:

  Min barndom (Krogsgårde). 1985 s. 94-98.

  Holm, Anna Dorthea:

  Fruering præstegård 1912-35. 1958 s. 71-76.

  Holm, Erling:

  Da krigen kom til Tiset sogn. Et tidsbillede fra Treårskrigen. 1987 s. 26-36.

  Holm, Petra Julie:

  En spådukke eller ordsprogsdukke. 1968 s. 113-116.

  Holm, Poul:

  Barndoms og ungdomserindringer fra Århusegnen. 1953 s. 75-93. 1954 s. 39-50.

  Holmfeld, Chr. D.:

  Om hulerne i Sønder-Lindskov ved Horsens. 1951 s. 150-152.

  Holmgaard, Jens:

  Østjyske godsejeres syn på fællesskab og udskiftning i 1759. 1965 s. 26-38.

  Holmgaard, Niels Aage:

  Falskmøntneren slap for dødsstraf. 2004 s. 31-38

  Holtet, Chr.:

  Rye galge. En udgravning. 1953 s. 64-68.

  Holtet, Chr.:

  Nørre-Vissing. Af sognets og byens historie. 1940 s. 85-98.

  Holtet, Chr.:

  Endnu lidt om Skævt Mølle. 1939 s. 77-78.

  Holtet, Chr.:

  Den hellige kilde ved Skvæt Mølle. 1939 s. 72-77.

  Holtet, Chr.:

  Skanderborg i 1660. 1949 s. 130-134.

  Holtet, Chr.:

  Af Skvæt Mølles historie. 1938 s. 183-199.

  Holtet, Chr.:

  Kunstmaler J. Th. Jensen. En Skanderborgkunstner. 1948 s. 85-96.

  Holtet, Chr.:

  Fabrikant A. Blom, Skanderborg. 1951 s. 53-64.

  Horn, Victor:

  Et gensyn medbarndomsegnen (Mesing). 1979 s. 48-51.

  Hougaard, Christine:

  Hjelm I. 1970 s. 78-105.

  Hougaard, Christine:

  Hjelm II. 1973 s. 49-78.

  Hougaard, Christine:

  Hjelm 1. 1970 s. 78-105.

  Hvelplund, Frede K.:

  Energi uden brug af brændsel. 1975 s. 76-85.

  Hvidtfeldt, Johan:

  Erik Eriksen Banner, lensmand på Kalø. En dansk adelsmand på reformationstiden. 1946 s. 103-111.

  Højmark, Mogens:

   Karen Jeppe. 2016 s. 79-84.

  Høy, Thorkild:

  Stilling-Solbjerg Sø. 2006 s. 87-92.

  Ingvordsen, Jens:

  En farende svends dagbog 1905-06 (Otto Reppien). 1998 s. 63-90.

  Ingvordsen, Jens:

  Gensyn med Skanderborg-skeerne. 2001 s. 83-104.

  Ingvordsen, Jens:

  Herre, jeg har ingen til at bringe mig ned i dammen (Skvæt mølle). 1994 s. 64-73.

  Ingvordsen, Jens:

  Regelbunden der at være (Ring kloster) 1990 s. 9-22.

  Ingvordsen, Jens:

  Altertavlen i Østbirk kirke. 1991 s. 37-57.

  Israelsen, N. J.:

  En undersøgelse af nogle storstensgraves bevaringstilstand omkring Kalø Vig. 1960 s. 5-15.

  Israelsen, N.J.:

  Murermester Johan Friederich Colwitz, 1964 s. 62-73.

  Israelsen, N.J.:

  Århus gamle rådhus.1963 s. 50-58.

  Israelsen. N.J.:

  Herskinds gård og andre empirehuse i Århus. 1962 s. 92-117.

  Jelsbak, A.:

  Redaktør N. P. Østergaard, Brabrand. 1964 s. 5-8.

  Jenen, Thørger:

  Følle for en menneskealder siden. 1949 s. 147-150.

  Jensdatter, Ane:

  Erindringer, Fortalt af hendes søn Johannes Vinther. 1938 s. 83-97.

  Jensen, Anders:

  Min livserindring (Ørting og Alrø). 1988 s. 108-115.

  Jensen, Birgit:

  Konfirmation i Østjylland. En foreløbig rapport. 1982 s. 85-94.

  Jensen, Bruno:

  Restaureringen af Tåning kirke 1957-59. 1961 s. 116-119

  Jensen, Børge:

  Fra det gamle Vinterslev. 1987 s.  58-65.

  Jensen, Egon:

  Opfinderen Johan Poul Sørensen. 2010, s. 20-27.

  Jensen, H. E.:

  Chr. Heilskov in memoriam. 1955 s. 157.

  Jensen, H. E.:

  Vandring i østjyske egne. 1956 s. 5-10.

  Jensen, H. E.:

  En vej rettes ud. 1958 s. 77-80.

  Jensen, H. E.:

  Ad østjyske veje. 1953 s. 5-9.

  Jensen, H. E.:

  En landsby i forvandlingens tegn. 1944 s. 5-15.

  Jensen, H. E.:

  De gamle stenkister. 1955 s. 72-74.

  Jensen, H. E.:

  Ad markstier og fortidsveje. 1954 s. 5-8.

  Jensen, Herluf Nydam:

  Hadsten og Omegns Svineslagteri. 2014 s: 10-19.

  Jensen, Herluf Nydam:

  Hadstenegnens Andelsmejeri. 2015 s: 103-104.

  Jensen, Herluf Nydam:

  Hadsten Andels Maskinstation. 2016 s: 71-78.

  Jensen, Jens:

  Ulrik Mathiasen og Marthias Ulriksen Sartz- en billedhuggerfamilie i Århus i 16-1700-tallet. 1993.

  Jensen, Jørgen Hauge:

  Gosmer Hospital. 1992 s. 28-39.

  Jensen, Keld Møller:

  Skolegang i et par østjyske landsbyer. 2002 s. 107-110.

  Jensen, Kirstine:

  Et kært og festligt minde (Falling og Alrø). 1988 s.116-122.

  Jensen, Kjeld:

  Odderkredsen og Gert Winther. 1939 s. 166.

  Jensen, Kjeld:

  Brædstrup folketingskreds 1848-1918. 1945 s. 61-76. 1946 s. 43-56.

  Jensen, Kjeld:

  Amtsrådsvalg og amtsrådsmedlemmer i Århus amtsrådskreds gennem 100 år. 1941 s. 8-32. 1942.

  Jensen, Kjeld:

  Amtsrådsvalg og amtsrådsmedlemmer i Skanderborg amtsrådskreds gennem 100 år. 1938 s. 19-59.

  Jensen, Kjeld:

  Århuskredsen.1953 s. 103-13. 1954 s. 51-60.

  Jensen, Kjeld:

  Skanderborg amts 2. Valgkreds. 1936 s. 25-50. 1937 s. 63-87.

  Jensen, Kjeld:

  Hørningskredsen. Randers amts 3. Valgkreds. 1943 s. 44-58. 1944 s. 77-87.

  Jensen, Kjeld:

  Skjoldelevkredsen. 1948 s. 61-76, 1949 s. 89-100. 1950 s. 86-92. 1951 s. 113-121.

  Jensen, Kjeld:

  Poul Jensen fra Todbjerg. 1942 s. 118-119.

  Jensen, Kristjan:

  Fortidsliv. 1965 s. 41-53.

  Jensen, Lillian Hedegaard:

  Erindringer fra Mellerup Færgested. 2008 s. 43-51.

  Jensen, Morten:

  Gentofteulykken. 2012 s. 41-46.

  Jensen, N. A.:

  En mand og hans samtid. 1944 s. 21-40.

  Jensen, Ove:

  Karen Fogh. 2013. s. 51-59.

  Jensen, Ove:

  Niels Henriksen mejeribestyrer, skuespiller og ildsjæl. 2014. s. 116-124.

  Jensen, Ove:

  1864 – i et østjysk landsogn. 2014. s. 69-81.

  Jensen, Ove:

  Mikkel Jensen af Stautrup Skole – murermester og salmedigter samt meget andet. 2015. s. 144-153.

  Jensen, Ove:

  En fortælling om et mord. 2010. s. 53-62.

  Jensen, Ove:

  Fra Enslev uddrog en flok spillemænd. 2012 s. 78-86.

  Jensen, Ove:

  Da sognepræsten og friskole røg i totterne på hinanden, 2016 s. 11-22.

  Jensen, Ove:

  Da der var høj sø i Ormslev og Kolt sogne. 2011 s. 152-173.

  Jensen, Victor:

  Et lille trip til øen i Århusbugten. 1958 s. 22-28.

  Jensen, Victor:

  Originaler i Århus omkring århundredeskiftet. 1960 s. 84-89.

  Jensen, Victor:

  Vandringer på Mols. 1948 s. 5-14.

  Jensen, Victor:

  En torvedag i Århus for længe siden. 1950 s. 57-62.

  Jensen, Victor:

  Lidt om Marselisborggården. 1949 s. 63-66.

  Jensen, Victor:

  Skoleliv i Århus i halvfemserne. 1959 s. 103-107.

  Jensen, Victor:

  Rebslagerbanen - min barndoms legeplads. 1953 s. 69-72.

  Jensen, Victor:

  Mælkedreng i Århus i halvfemserne. 1955 s. 88-91.

  Jensen, Victor:

  Omkring den gamle banegård. 1956 s. 140-42.

  Jensen, Victor:

  En udflugt til Skovmøllen 1893. 1952 s. 81-84.

  Jensen, Victor:

  Bladdreng i Århus i halvfemserne. 1954 s. 98-102.

  Jensen, Victor:

  Reginehøj for 50 år siden. 1951 s. 70-73.

  Jensen, Villy:

  Anna Sophie - Danmarks og Norges Dronning - kom fra Voldum sogn. 2009 s. 11-16.

  Jensen, Villy:

  En litterær rundtur i Favrskov Kommune. 2006 s. 72-78.

  Jensen, Villy:

  Hadsten i krig. 2007. s. 29-37.

  Jensen, Villy:

  Mortensens studier af storke. 2008 s. 110-114.

  Jensen, Wagner:

  Kan mænd holde op med at ville? (Grundtvig og Østjylland). 1983. s. 66-74.

  Jeppesen, Jens:

  "Sørøverne" fra Saksild. 2002 s. 81-90.

  Jeppesen, Jens:

  Randlevs vikinger. 2000 s. 9-20.

  Jeppesen, Jens:

  Kildevandsledningen fra Stavtrup til Århus.1998 s. 91-98.

  Jeppesen, Jens:

  Stenaldergravhøje ved Hinnerup. 1995, s. 47-53.

  Jessen, Peter Neergaard:

  Silkeborg Hovedgaard og Jessen-slægten.1997 s. 31-41.

  Johansen, J. A.:

  Fra Silkeborg omkring århundredskiftet. 1993 s. 91-106.

  Johansen, Thomas:

  Fra min skoletid i Silkeborg 1930-38. 1998 s. 21-33.

  Johansen, Thomas:

  Strejftog på Djursland. 2006 s. 43-50.

  Johansen, Thomas:

  Erindringer fra Silkeborg. 1987 s. 66-71.

  Johansen, Thomas:

  Silkeborg Vesterskov og Thorsø Bakker, vandringer og erindringer. 1986 s.  53-63.

  Justesen, Iris:

  Historien om et hængeskab fra 1756 i Enggården, Studshoved. 1960 s. 70.

  Juul, Jens:

  Lidt historie om Viby som forstad til Århus. 1959 s. 90-97.

  Juul, Jens:

  Erindringer fra Kolt friskole og fortsættelseskole 1889-98. 1962 s. 85-91.

  Jørgensen, Anne Bloch:

  Udgravning af Grundfør vandmølle. 1991 s. 9-16.

  Jørgensen, Anton:

  Fra halvfemserne og begyndelsen af århundredet. Efterladte erindringer. 1937 s. 116-124.

  Jørgensen, Anton:

  Fra halvfjerdserne og firserne. Efterladte erindringer. 1936 s. 67-93.

  Jørgensen, Ejnar:

  Glimt af fattigvæsenets historie. 1967 s. 116-123.

  Jørgensen, Ejnar:

  Fra samlet til spredt bebyggelse. Træk af Snærilds historie. 1946 s. 164-168.

  Jørgensen, Ejnar:

  Glimt af Cannegårds (Rantzausgaves) historie. 1955 s. 152-153.

  Jørgensen, Ejnar:

  Dagligliv i Hads herred i slutningen af det forrige århundrede. 1949 s. 69-71.

  Jørgensen, Ejnar:

  Uddrag af befordringsprotokol fra Fillerup fogderi, Odder sogn, 1809-64. 1969 s. 98-104.

  Jørgensen, Ejnar:

  Landsbylæreren, der blev komponist. 1965 s. 72-77.

  Jørgensen, Ejnar:

  Rathlousdals seværdigheder ved århundredskiftet. 1970 s. 64-77.

  Jørgensen, Ejnar:

  Fester og festskikke i Hads herred i slutningen af forrige århundrede, 1951 s. 65-69.

  Jørgensen, H.:

  Markedsdal. Enerosionskløft ved Svejbæk. 1963 s. 80-85.

  Jørgensen, H.:

  Hostrup i Linå. Af en lærerkones erindringer. 1962 s. 136-137.

  Jørgensen, H:

  Lidt om floraen på Paradisøerne. 1949 s. 60-62.

  Jørgensen, Jørg. J.:

  Minder omkring et forsamlingshus. 1945 s. 109-117.

  Jørgensen, Jørg. J.:

  Landevejen. 1942 s. 38-43.

  Jørgensen, Poul:

  Skanderup kirke.1968 s, 136-48.

  Jørgensen, Vagn:

  Tilst kirkes restaurering 1959-60. 1961 s. 119-122.

  Kelstrup, Peter:

  4 store gamle ligsten fra samme slægt på Vejerslev Kirkegaard. 2013 s. 63-74.

  Kirkegaard, Marie:

  Johanne Cathrine Bøggild. En jysk forfatterinde. Nogle personlige erindringer. 1944 s. 58-61.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  En historisk rejse ad den gamle Randers-Ebeltoft landevej. 1978 s.  43-58.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  En spillemandsdagbog (Frederik Pedersen, Stensballe). 1980 s.  19-29.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  En gammel spillemandsslægt. 1956 s. 130-133.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  Omkring en præstegård. 1967 s. 141-146.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  En lærerfamilie i Vellev. 1947 s. 111-117.

  Kjær Jensen, Wilh.:

  En skovfogedfamilie fra forrige århundrede. 1963 s. 74-79.

  Kjær, Anna Meta og Søren

  Aarhusegnens selskabelige Forening. 1999 s. 56-60.

  Kjær, Erik:

  Herregårdsliv for 50 år siden. 1994 s. 19-29.

  Kjær, Henry:

  Albert Stabell til Grauballegård, Allingskovgård og Ø. Kejlstrup. 1995 s. 54-72.

  Kjær, Ove:

  Søren Rasmussen Mikkelsen. 2006 s. 63-71.

  Kjær, Ove:

  For 100 år siden. 2002 s. 111-116.

  Kjærholm, Poul:

  Ebeltoft Vig - Brabrand Sø tur-retur. 1962 s. 24-35.

  Kjærholm, Poul:

  Jernbanemanden og krigen. 1965 s. 142-147.

  Klausen, K. P.:

  En aftægtskontrakt. 1953 s. 36-38.

  Knie-Andersen,  Erna:

  Guldsmedene og deres Laug. 2009 s. 120-122.

  Knie-Andersen, Bent:

  Horsens kirker. 2004. s. 26-30

  Knie-Andersen, Bent:

  De hollandske Kedelførere - om monopol på udførelse af håndværk. 2009 s. 133-136.

  Knie-Andersen, Bent:

  Guldsmedelaugene i Østjylland. 2008 s. 58-66.

  Knie-Andersen, Bent:

  Sølvsmed Wilhelm Andersen i Horsens 1868-1905. 1982 s. 48-59.

  Knie-Andersen, Bent:

  Horsens rådhuse. 2006 s. 159-162.

  Knie-Andersen, Bent:

  En håndværkerfamilie i Horsens (malermester Lauritz Sørensen). 1977 s.  26-34.

  Knie-Andersen, Bent:

  Realkreditten i Østjylland. 1986 s.  69-77.

  Knie-Andersen, Bent:

  Studenten fra Horsen. 2007 s. 119-112.

  Knudsen, Anne-Marie:

  Det sidste Hvilested. 2009 s. 101-107.

  Knudsen, Anne-Mette:

  Horsens Kvindeseminarium. 2010 s. 11-16.

  Knudsen, Anne-Mette:

  Badeliv i Horsens, badeanstalternes betydning for det offentlige badeliv. 2011 s. 87-92.

  Knudsen, Anne-Mette:

  Tvangsarbejds- og Forsøgelsesanstalten i Horsens 1864-1973. 2010. s. 104-111.

  Knudsen, Elise Marie:

  Et 10-12 års barns møde med »Statsradiofonien« for 50 år siden (Vorre). 1975 s.  44-45.

  Knudsen, Knudåge:

  Min barndomsdal. 2004 s. 70-78

  Knudsen, Meta:

  Mine børn på Samsø (Toftebjerg). 1977 s.  79-84.

  Knudsen, Niels Sehested:

  Hvasgård. 1967 s. 128-133.

  Knudsen, Peter:

  Folkeliv i Grædstrup sogn. Ved August F. Schmidt. 1950 s. 93-100. 1951 s. 140-48. 1952 s. 104-108.

  Knudsen, Regnar:

  Åkær og Bilsbæk. Tillæg og rettelser til "Åkærdalens gåder" 1948 s. 15-19.

  Knudsen, Regnar:

  Åkærdalens gåder. 1945 s. 9-19.

  Knudsen, Regnar:

  Hvem har grundet Åkær. 1957 s. 111-114.

  Knudsen, Regnar:

  Dansk hjemstavnskulter. 1940 s. 81-84.

  Knudsen, Søren:

  En anselig østjysk bondegård. 1942 s. 120-127.

  Knudsen, Søren:

  Skorstenshamre og skorstenshylder samt stolper. 1942 s. 36-37.

  Knudsen, Søren:

  Alrø kirke. 1937 s. 20.

  Knudsen, Søren:

  Lidt om Skvæt Mølles bygninger. Nogle iagttagelser inden nedbrydning. 1938 s. 199-200.

  Knudsen, Søren:

  Bindingsværk i Østjylland. 1942 s. 54-55.

  Knudsen, V. Sigfred:

  Fuglelivet i Århusskovene. 1939 s. 64-71.

  Knudsen, V. Sigfred:

  Fugle ved Kysing Fjord. 1945 s. 85-93.

  Knudsen, V. Sigfred:

  Om Kaløvigegnens fugle. 1937 s. 144-150.

  Knudsen, V. Sigfred:

  Lillering Skov. 1944 s. 63-70.

  Knudsen, Vagn Boes:

  Markeder og landboauktion i Skanderborg. 2008 s.80-86.

  Knudsen, Vagn Boes:

  Dørup Østergaard og Hem Odde. 2007. s. 83-89.

  Knudsen, Vagn Boes:

  Motorbanen ved Hem Odde. 2007. s. 90-93.

  Knudsen, Vagn Boes:

  Marienlunds historie fra 1660-2006. 2007. s. 80-82.

  Knudsen, Vagn Boes:

  Dørup skole. 2007. s. 94-96.

  Knudsen, Vagn Boes:

  En dag på Ø:L:A:. 2008 s. 87-89.

  Konradsen, Kr. G.:

  Prinsessens selskabsdame. Charlotte Dorothea Fischer, f. Schweffel. 1955 s. 43-45.

  Konradsen, Otto Glud:

  Med Horsens-Tørring Jernbane. 1975 s.  9-13.

  Konradsen, Viggo Glud:

  Kr. D. Konradsen, sognepræst til Hvirring-Hornborg 1873-1903. 1949 s. 121-129.

  Krag, N.:

  Om Hundslund sogns præster efter reformationen. 1949 s. 135-146.

  Krag, N.:

  Af Hundslund præstegårds historie. 1947 s. 48-56.

  Krag, N.:

  Hundslund kirke. 1948 s. 50-60.

  Kragelund, Jørgen:

  Kirkens alder. 2012 s. 158-162.

  Kristensen, Alfred:

  Af træskoens saga. Barndomserindringer fra tiden før første verdenskrig (Salten). 1976 s.  44-49.

  Kristensen, Ellen:

  Barn i Horsens ved århundredets begyndelse. 1966 s. 138-147.

  Kristensen, Ellen:

  Min gamle skole (Odder kommuneskole). 1965 s. 137-141.

  Kristensen, Hakon:

  Da Tønning var industriby. 1960 s. 82-83.

  Kristensen, J.:

  Præsterne i Linnerup-Hammer. Fra reformationen til pastoratets deling 1911. 1941 s. 85-102.

  Kristensen, Jens Holmberg:

  En nedlagt landsbyskoles historie. Tostrup skole, Vellev sogn. 1962 s. 132-135.

  Kristensen, Jeppe Norskov:

  Den sociale baggrund for vækkelsen i ØsterSnede sogn 1831-42. 1999 s. 70-88.

  Kristensen, Johanne:

  Gamle folk. 1970s. 132-134.

  Kristensen, Johanne:

  Den gamle stråtækte skole i Mårslet og den efterfølgende nye. 1970 s. 129-131.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2006 s. 167-176.

  Kristensen, Lars Otto:

  Skæbnen for østjyske slotte og godser. 2004 s. 93-105

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2003 s. 105-113.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2002 s. 117-126.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2001 s. 147-151.

  Kristensen, Lars Otto:

  Karl Marx som nordisk litteratur. 2006 s. 51-58.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2008 s. 170-175.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2009 s. 172-175.

  Kristensen, Lars Otto:

  "Er de ikke den gamle garnisonskommandant?". 2011 s. 133-136.

  Kristensen, Lars Otto:

  Litteratur om Østjylland siden sidst. 2010. s. 171-176.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Røgen kirke. 1970s, 145-46.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Elev kirkes istandsættelse. 1969 s. 141-141;

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Dover kirke. 1969s. 139-141.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Them kirkes restaurering.1969 s. 147-149.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Karlby kirke,1966 s. 151-153.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Sporup kirkes istandsættelse. 1967 s. 150-152.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Dallerup kirke.1968 s. 148-151.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Sabro kirkes istandsættelse. 1967 s. 147-149.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Haldum kirke,1969 s. 142-143.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Linå kirke. 1966s. 148-151.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Risskovs kirkes kortilbygning. 1969 s. 146-147.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Adslev kirke.1970 s. 142-144.

  Kristensen, Aage og Aksel Skov:

  Låsby kirkes restaurering. 1969 s. 143-146.

  Kristensen, Aage:

  Da elektriciteten kom til Odder. 2006 s. 39-42.

  Kristiansen, Kristian P.:

  Mellem træskomænd og spillemænd i Salten Skov. 1946 s. 144-152.

  Kristiansen, Kristian P.:

  Udflytterne i Salten Skov. Lidt om beboerne i fire slægtled. 1948 s. 171-73. 1949 s. 186-188.

  Kristiansen, Kristian P.:

  Træskomænd og spillemænd. Optegnelser fra Salten og Them. 1954 s. 116-124.

  Kusk, Aase:

  Et liv med gymnastik. 2012 s. 87-92.

  Kuur, Rasmus:

  Købmand Johan Frederik Kuur. Købmand i Århus 1835-57. 1955 s. 75-80.

  Kæmsgaard, Asbjørn:

  Min barndomsegn (Matrup Ladegård). 1983 s.  75-79.

  Kærgaard, Bodil Fruelund:

  Gamle faster i Svostrup. 2006 s. 148-152.

  Kaae, Alfred:

  En familietragedie i Farre. 1973 s.  7-20.

  Kaae, Alfred:

  Farre bys vide 1663. 1940 s. 46-47.

  Kaae, Alfred:

  Tjenestekarl i 1860erne. Optegnelser af Anders Nielsen Kaae. 1946 s. 34-40.

  Kaae, Alfred:

  Fra Gjern og Framlev herredsting omkring 1700. 1950 s. 49-55.

  Kaae, Alfred:

  Husmandsliv i Gjern herred for 100 år siden. Optegnelser af Anders Nielsen Kaae. 1945 s. 33-51.

  Kaae, Alfred:

  Sejr-fejden i Gjern herred. 1967 s. 134-140.

  Kaae, Alfred:

  Fra Gjern herred. Lidt stof fra de ældste tingbøger. 1971 s. 26-37.

  Kaae, Alfred:

  En Kaae-slægt fra Blegind. 1953 s. 49-55

  Kaae, Anders Nielsen:

  Tjenestekarl i 1860erne. Udgivet af Alfred Kaae. 1946 s. 34-40.

  Kaae, Anders Nielsen:

  Husmandsliv i Gjern herred for 100 år siden. Ugivet af Alfred Kaae. 1945 s. 33-51.

  Kaae, Christian:

  Den jyske smed.1963 s. 59-65.

  Kaarsted, Tage:

  Af en hedebondes liv. Christen Jacobsen Hede 1809-91. 1959 s. 63-80.

  Ladefoged, Kjeld:

  Nogle historiske glimt fra Århusskovene. 1954 s. 106-09.

  Ladefoged, Kjeld:

  Naturen omkring Århus. 1978 s.  81-94.

  Ladefoged, Kjeld:

  Riis Skovs og Marselisborgsskovenes ejendomsforhold gennem tiderne. 1959 s. 51-57.

  Lampe, Jens Kongsted:

  Tre brødre Terkelsen i oplysningens tjeneste. 2001 s. 115-118.

  Lampe, Jens Kongsted:

  Bering valgmenighed i 125 år. 2001 s. 119-120.

  Lampe, Jens Kongsted:

  Teglværker i det østlige Midtjylland. 1994 s. 86-104.

  Lampe, Jens Kongsted:

  Den første danske flyvetur over Atlanterhavet. 2002 s. 91-94.

  Larsen, Arild:

  Bispetorv 5. maj 1945. 1913 s. 51-59.

  Larsen, Henrik og E. Hauberg

  Træk af Vedslet sogns historie indtil fællesskabets ophævelse. 1946 s. 65-84.

  Larsen, Henrik:

  Alrø. Træk af øens historie i ældre tid. 1937 s. 10-18.

  Larsen, Henrik:

  Østjyllands skove i fortiden. 1938 s. 166-73. 1939 s. 18-20. 1940 s. 32-38.

  Larsen, Keld Dalsgaard:

  Rasmus Randløb Jensen og stjernekikkerten. 2013 s. 12-21.

  Larsen, Keld Dalsgaard:

  Dampskibet Hjejlen. 2011 s. 44-53.

  Larsen, Keld Dalsgaard:

  God borgerlig madOm pensionater og pensionærer i Silkeborg. 2010. s.91-98.

  Larsen, Keld Dalsgaard:

  Leve for friheden. 2012 s. 117-127.

  Larsen, Laurits K.:

  Lars og Karen. Fra livet i et håndværkerhjem i Borum. 1940 s. 99-105

  Larsen, Laurits K.:

  Fra sygekassernes barndom og opvækst. En sygekasse gennem 75 år. 1949 s. 190-195.

  Larsen, O.:

  Kyllinge-Sørens danse, 1941 s. 150-153.

  Larsen, Sigrid:

  Gyldne september (Odder-egnen). 1980 s. 90-95.

  Larsen, Sigrid:

  En træhandler i Odder. 1974 s.  72-75.

  Larsen, Viggo:

  "De takkede Gavle maa udgaa" (Haldum). 1996 s. 73-82.

  Lassen, N. Ø.:

  Skørring by og dens beboere i halvfjerdserne. 1941 s. 118-125.

  Lauritsen, Ulla:

  Hilsen fra Aarhus og fra Anna. 2013 s. 183-183.

  Laursen, Carl A.:

  Tved sogn i Molslandet. 1972 s.  133-139.

  Laursen, Ejner:

  Spredte minder fra Sandagers Mølle. 1960 s. 43-46.

  Laursen, Laurs:

  Fratræskokarlenes og træskormændenes tid. 1962 s. 118-122.

  Laursen, Laurs:

  Lærer S. P. Petersen, Gjessø. 1953 s. 159-161.

  Leth, A.:

  Et hoverireglement for Tvilum-gård 1774. 1981 s.  60-64.

  Leth, Søren:

  Provst Ramsing og Søren Nielsen fra Harlevgård. 1938 s. 59.

  Leth, Søren:

  Niels Poulsen, Røgen. Bidrag til en levnedsbeskrivelse. 1938 s. 201-207.

  Leth, Søren:

  Fusvad. 1943 s. 58.

  Leth, Søren:

  Lidt om jysken på Århuskanten. 1947 s. 138.

  Leth, Søren:

  Den svenske kvinde i Harlev. 1943 s. 114-16.

  Leth, Viggo:

  Minder fra Blegind-Hørning sogneråd. 1968 s. 127-31.

  Lindetoft, A. O.:

  En hædersmand. 2012 s. 51-54.

  Lindetoft, Aksel O.:

  En ung østjydes rejse til Skotland i 1898. 2011 s. 67-72.

  Lindetoft, Aksel O.:

  De sidste dage af besættelse i Hammel. 2012 s. 67-77.

  Lindetoft, Aksel O.:

  Den Belgiske Hest i Østjylland. 2009 s. 53-58.

  Lindhardt, P.G.:

  Kongevalget i Rye1534. 1985 s.  10-19.

  Lorenzen,  J.:

  Marie Nemcovas erindringer. 2011 s. 107-108.

  Lorenzen, Erna:

  Dansen den går så let gennem lunden. 1979 s.  81-86.

  Lorenzen, Erna:

  På Samsø var – der meget tøj! 1983 s.  55-65.

  Lorenzen, Erna:

  Tøj og folk i Østjylland. 1963 s. 5-14.

  Lorenzen, Erna:

  Forrideren fra Clausholm. 1972 s.  49-54.

  Lorenzen, Erna:

  Omkring en stamfaders fødsel. 2011 s. 19-24.

  Lorenzen, Erna:

  Glimt frabesættelsestiden (Århus). 1975 s. 54-56.

  Lovdal, Viggo:

  Musik og fotografi. 2013 s. 75-78.

  Lovdal, Viggo:

  Husflidsforeninger eksisterer endnu. 2014 s. 145-148.

  Lovdal, Viggo:

  Galten Kirke – som en bøgeskov en forårsdag. 2015 s. 129-133.

  Lovdal, Viggo:

  Skomagerens hus ligger der endnu. 1998 s. 99-103.

  Lovdal, Viggo:

  Farvel til Centralværkstedet. 2000 s. 37-43.

  Lovdal, Viggo:

  Hvordan Them kirke fik sit første orgel. 1997 s. 99-102.

  Lovdal, Viggo:

  Gunner blev kaldt skovmaleren. 2003 s. 58-62.

  Lovdal, Viggo:

  Labing Mølle er et sted med saft og kraft. 2005. s. 131-136.

  Lovdal, Viggo:

  Hele Them sogn blev "oplyst" i 1949. 2007. s. 38-42.

  Lovdal, Viggo:

  Skolelærerens hyldest til sin skole. 1995 s. 24-26.

  Lovdal, Viggo:

  Den musikglade fotograf fra Galten. 2002 s. 45-49.

  Lovdal, Viggo:

  Skihoppet ved Duedealsbjerg. 2011 s. 149-151.

  Lovdal, Viggo:

  Minder fra tørvemosen. 2012 s. 47-50.

  Lovdal, Viggo:

  Konfirmationsforberedelse 60 år tilbage i tiden. 2010. s. 77-81.

  Lovdal, Viggo:

  Danmarks smukkeste jernbane. 2008 s. 128-132.

  Lovdal, Viggo:

  Dilettant - en folkelig tradition. 2009 s. 97-100.

  Lovdal, Viggo:

  Specialisten højt på strå. 2006 s. 59-62.

  Lund Hansen, H.:

  Århus 1779. Efter en samtidig skildring. 1941 s. 81-84.

  Lund Hansen, H.:

  Horsens 1779. Efter en samtidig skildring. 1939 s. 97-99.

  Lund, Eja:

  Historien i Landskabet. 2006 s. 11-20.

  Lund, Troels Christensen:

  Svend Thusbek. 2005. s. 137-150.

  Lundgaard, Jens:

  Låsby gamle krogård. 1949 s. 196-198.

  Lundskov, Kurt:

  Opmaskning i Aarhus. 2011 s. 130-132.

  Lykke, Palle:

  Den nu forsvundne landsby Gellerup (Gjellerup). 1989 s. 76-90.

  Lytken, Vilhelm:

  Arbejde. 1976 s.  82-94.

  Lægdsmand, Johs.:

  Den sidste henrettelse i Tyrsting herred. 1969 s. 62-69.

  Lægsmand, Johannes:

  Kat-Søren og Hans "killinger". 1954 s. 129-135.

  Løvstad, Kristoffer:

  Nogle mindelser fra mon sommertjeneste for 60 år siden. 1958 s. 51-63.

  Løvstad, Kristoffer:

  Nybyggerliv på Vrads Sande. Lidt om en husmand som hedeopdyrker og husflidsmand. 1948 s.

  159-165.

  Madsen, Claus Corvenius:

  Lensmand og handelsmand i middelalderens Østjylland. 2001 s. 105-114.

  Madsen, Hans Jørgen:

  Vikingernes Århus. 1966 s. 5-15.

  Madsen, Oskar:

  Skjoldelevbrugsforening. 1980 s. 30-38.

  Madsen, Thorvald:

  Fillerup Overmølle. Herredsskriver Knud Engelbreth og hans slægt. 1953 s. 39-48.

  Madsen, Thorvald:

  Skægs Mølle. 1955 s. 92-102.

  Madsen, Thorvald:

  En væverfamilie. 1943 s. 70-73.

  Madsen, Thorvald:

  Hede Mølles historie. 1952 s. 85-96.

  Madsen, Thorvald:

  En landsbysnedkers værk fra 1795. 1954 s. 153-154.

  Madsen, Thorvald:

  Lundhoff. 1964 s. 74-107.

  Madsen, Thorvald:

  Behrmannslægten i Odder. 1949 s. 167-174.

  Madsen, Thorvald:

  Hads herred i sang og vers. 1951 s. 122-130.

  Madsen, Thorvald:

  Borgmester Oluf Hansen Svane i Horsens. 1947 s. 139-144.

  Madsen, Thorvald:

  Hads herreds veteraner fra Napoleonskrigene. Bærere af Skt. Helena madaillen. 1956 s. 81-86.

  Madsen, Thorvald:

  Bindebreve. 1949 s. 108-109.

  Madsen, Thorvald:

  Gersdorffslund.1966 s. 52-76. 1967 s. 54-76.

  Madsen, Thorvald:

  Odder Stampemølle. 1962 s. 12-23.

  Madsen, Thorvald:

  Odder Nedermølle1961 s. 57-68.

  Madsen, Thorvald:

  Åndelige strømninger i Århusegnen i 1850erne og 60-erne. 1938 s. 125-33. 1939 s. 131-140.

  Madsen, Thorvald:

  Fillerup Nedermølle og dens møllere. 1954 s. 78-87.

  Madsen, Thorvald:

  Sandagers Mølle. 1960 s. 29-42.

  Madsen, Thorvald:

  Niels Blicher og bondestanden. 1936 s. 51-63.

  Madsen, Thorvald:

  Norsminde kro og bro. 1957 s. 117-128.

  Madsen, Thorvald:

  Hads herreds friskoler og deres lærere. 1945 s. 128-36. 1946 s. 112-115.

  Malling Pedersen, Esther:

  Odder valgmenighed og dens første præst. 1957 s. 99-110.

  Mandrup Frandsen, Jens:

  Søbyvad kro gennem 275 år. 1966 s. 99-107.

  Mandrup Frandsen, Jens:

  Syn over Frijsenborg grevskabs hoved og ladegårde. 1989 s. 26-38.

  Mark, Harald:

  Af en herredsgårdssaga (Kollerup) II. 1970 s.  14-46.

  Mark, Harald:

  Af en herredsgårdssaga (Kollerup) I. 1969 s.  20-32.

  Mark, Harald:

  Af en herredsgårds saga. 1969 s. 20-32. 1970 s. 14-46.

  Mark, Harald:

  Af en herredsgårdssaga (Kollerup) III. 1971 s.  103-122.

  Mathiasen, Cathrine Elisabeth:

  Fra Skanderborg i 1870´erne. Efterladte optegnelser. 1947 s. 145-147.

  Mathiasen, Paul:

  Bygholm. 1957 s. 11-26. 1958 s. 33-55.

  Meyer, Bent:

  Renovering af Skorup kirke 1998-99. 2000 s. 21-30.

  Mikkelsen, M. R.:

  Torupvolde. 1962s. 62-65.

  Mikkelsen, M. R.:

  Vorsø. 'Træk af øens historie og natur. 1961 s. 95-108.

  Mikkelsen, M. R.:

  Fortidsminder, der forsvinder. 1957 s. 86-88.

  Mikkelsen, M. R.:

  Nogle borge og voldsteder i Horsenslandet. 1965 s. 113-118.

  Mikkelsen, M. R.:

  Har der ligget en skvætmølle ved Søvind kirke? 1969 s. 105-108.

  Mikkelsen, M. R.:

  Jyske kampestenslader og svenske stenhuggere. 1967 s. 77-83.

  Mikkelsen, M. R.:

  Folkeminder fra Søvind sogn. 1948 s. 128.

  Mikkelsen, N. E.:

  En murermester fra Skanderborgegnen i forrige århundrede. 1961 s. 83-87.

  Mikkelsen, Nielsine:

  Et mejeri mindes. 1959 s. 58-59.

  Mikkelsen, Nielsine:

  Skødstrup sogn i mands minde. 1953 s. 133-141.

  Mikkelsen, Nielsine:

  Mellem Sønderborg og den hule bæk. Gamle stednavne i Skødstrup sogn. 1969 s. 80-82.

  Mikkelsen, Nielsine:

  Løgten - byen, der opstod ved en vej. 1955 s. 139-141.

  Mogensen, Knud:

  En by og dens skole (Allingåbro realskole). 1977 s. 98-100.

  Mogensen, Ole Edvard:

  Alken holdeplads og havnebane. 2007. s. 144-146.

  Mogensen, Ole Edvard:

  Brunkul til Midtkraft. 2010. s. 99-103.

  Mogensen, Ole Edvard:

  Ambulant togsalg. 2012 s. 132-136.

  Mogensen, Ole Edvard:

  Livet i Ledvogterhuset. 2009 s. 123-130.

  Mogensen, Ole Edvard:

   Farvel til Odderbanen. 2016 s. 101-116.

  Molbech, S. P.:

  Juleforberedelser og julegilder. Barndomsminder fra Lillering i 1870erne. 1937 s. 90-93.

  Mollerup, N. E.:

  Et alter og dets historie. 1954 s. 151-153.

  Mortensen, Elin:

  26 hollandske vindmøller i Hads Herred. 2004 s. 45-57

  Møller Pedersen, Keld:

  Maskinsnedkerlærling. 2012 s. 25-27.

  Møller, Birgit Wendelbo:

  Søbadeanstalten Kattegat i Århus 1922-33.1998 s. 9-20.

  Møller, Erik:

  En voldtægtssag fra Randlev - familiens deroute. 2011 s. 73-79.

  Møller, Erik:

  Multkter og fængsel  for skoleforsømmelser i Låsby i 1838-1839. 2016 s. 23-30.

  Møller, Hans (Mårsle

  Mårslet kommunalbestyrelse. 2012 s. 163-167.

  Møller, Helene og Aage

  Elsehøj - Morsholt om gården Elsehøj og slægten bag. 2008 s. 133-137.

  Møller, Ib:

  Er vi ligeglade med vore omgivelser? (Århus). 1973 s. 106-126.

  Møller, Martin:

  Smedjerne i Ødum gennem mere end 100 år. 2013 s. 137-144.

  Møller, Martin:

  Ødum Kirke. 2012 s. 113-116.

  Møller, Mathias:

  Vor hjemstavns tilblivelse. 1936 s. 13-24.

  Møller, Th.:

  Nogle danske våben fra krigen 1864. 1964 s. 9-14.

  Møller, Th.:

  Nogle danske våben fra treårskrigen. 1960 s. 55-61.

  Møller, Th.:

  Nogle danske våben fra Napoleonskrigene. 1956 s. 87-92.

  Møller, Th.:

  Oplevelser ved en tysk besættelse af Statsfængslet i Horsens den 29. august 1943. 1986 s. 86-94.

  Nellemann, Aksel:

  Rasmus Nellemann og nogle af hans sønner. 1981 s. 49-59.

  Nellemann, Aksel:

  Selvejerbonden Ole Jørgensen i Adslev. 1980 s. 13-18.

  Nicolaisen, Henning:

  Skrædderne i Den Liden Gade i 1700 tallet. 2013 s. 36-45.

  Nicolaisen, Henning:

  Sølvtøj fra Skægs Mølle og Klaks Mølle – og lidt historie om møllerens beboere. 2014 s. 43-52.

  Nicolaisen, Henning:

  Jens Christian Ramsing. Provst i Harlev og Framlev sogne 1805-52. 2015 s. 47-54.

  Nicolaisen, Henning:

  Hjertebægeret fra Aakjær. 2006 s. 115-118.

  Nicolaisen, Henning:

  Guldsmed Schibler i Skanderborg. 2008 s. 11-18.

  Nicolaisen, Henning:

  Polske landarbejderfamilier i Østjylland. 2010. s 43-49.

  Nicolaisen, Henning:

  Guldsmed Rasmus Sørensne. 2012 s. 36-40.

  Nicolaisen, Henning:

  Guldsmed Creutzberg i Mejlgade 1784-1826. 2009 s. 86-96.

  Nicolaisen, Henning:

  Guldsmed Frederich Julius Christian Islin og hans medsammensvorne i falskmøntneriet 1849 i København.
  2010. s. 112-119.

  Nicolaisen, Henning:

  Hvordan købmandsdatteren fik sin Frits. 2007 side 18-23.

  Nicolaisen. Henning:

  Mads Alstrup, guldsmed og daguerreotypist. 2011 s.80-86.

  Nicolaisen. Henning:

   Barokbæger fra Skanderborg. 2016 s.31-36.

  Nielsen, Børge:

A. P. Hansen (1840-1948) – fotograf og opfinder. 2014 s. 65-68.

  Nielsen, Børge:

  Brabrand i 1880érne. 2015 s. 140-143.

  Nielsen, Børge:

  Kontorelev under besættelsen. 2011 s. 93-98.

  Nielsen, Børge:

  August F. Schmidt Danmarks flittigste forfatter. 2008 s. 125-127.

  Nielsen, Hans:

  Grevelig forvalter for 100 år siden. Ved V. L. 1956 s. 149.

  Nielsen, Henrik Gjøde:

  Ovn til gloende kugler forefindes ikke. 2007. s. 154-165.

  Nielsen, Henrik Gjøde:

  Anmeldelse af Østjysk Hjemstavn. 2006 s. 163-166.

  Nielsen, Holger:

  En lensbaron og hans godsinspektør (Rosenholm). 1999 s. 89-93.

  Nielsen, J. A.:

  Strandinger på Djurslands kyst. 1982 s.  60-69.

  Nielsen, Jens:

  Niels Kristoffersen og de Gjern Bakker. 1959 s. 108-114.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Slægten Has(s)ager. 2013 s. 182-182.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Kollision mellem dansk og tysk nationalisme. 2014 s. 132-138.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Ulstrup Slot. 2014 s. 53-64.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Museum Østjylland. 2016 s. 161-164.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Fra Gutenberg til Østjysk Hjemstavn. 2012 s. 130-131.

  Nielsen, Kurt Quist:

  Hadsten og Omegns Folkeblad i 100 år. 2004 s. 112-118

  Nielsen, Lisbeth:

  En kvægtyvs vandring. 1992 s. 19-27.

  Nielsen, Niels Kayser og Troels

  Idrætsforeningsliv på Horsensegnen i 1900-tallet - fra landsbyklub til business. 1997 s. 50-63.

  Nielsen, Niels Åge:

  Om nabo had på Djursland. 1956 s. 115.

  Nielsen, Niels Åge:

  En østjysk dialekttekst fra 1759. 1956 s. 26-32.

  Nielsen, Niels:

  Ungdomsarbejdet på Århusegnen 1900-1925. 1976 s.  53-56.

  Nielsen, Niels:

  Mundelstrupgård som herresæde. 1974 s.  46-53.

  Nielsen, O. C.:

  Små sagn fra Frederik den Fjerdes tid. Fortalt af Robert Schak. 1943 s. 117-118.

  Nielsen, Ole:

  Stenvad Kirke 50 år. 2009 s. 59-69.

  Nielsen, Otto:

  Odder sognekirkes restaurering, 1963 s. 99-104.

  Nielsen, Rasmus

  Peder Lausen. En østjysk eventyrfortæller. 1938 s. 60-65.

  Nielsen, Rasmus

  Indtryk fra et vinterophold på Testrup højskole i 1880erne. 1937 s. 56-62.

  Nielsen, Rasmus

  Herredskirken i Framlev. 1950 s. 101-107.

  Nielsen, Rasmus

  Guldringene fra Tåstrup. 1946 s. 174-175.

  Nielsen, Rasmus

  Palle Hansen og hans kamp for bevarelsen af Borum Eshøj. 1949 s. 84-88.

  Nielsen, Rasmus

  Strejftog i Harlev og Framlev sogne. 1948 s. 138-147.

  Nielsen, Rasmus

  Danneqvinden Kirsten Nielsdatter i Lillering. 1945 s. 151-153.

  Nielsen, Rasmus:

  Efterladte optegnelser. 1968 s. 52-88.

  Nielsen, Sigurd:

  Mejerilærling for 60år siden (Støvring). 1976 s.  57-64.

  Nielsen, Sigurd:

  Tilbageblik over en god barndom (Støvring). 1977 s. 50-62.

  Nielsen, Sine:

  Erindringer fra Rye. Efterladte optegnelser. 1945 s. 154-159.

  Nielsen, Svend Aage:

  Historien om en maori aner i Skandinavien. 2008s. 36-42.

  Nielsen, Thomas:

  Sognefogeder i Grundfør sogn fra 1791. 1941 s. 126-128.

  Nielsen, Trine:

  Køkkenpige på Vilhelmsborg anno 1937. 1999 s. 9-15.

  Nielsen, Trine:

  En arbejderfamilie i mellemkrigstidens Århus. 1997 s. 9-16.

  Niemann, A.:

  Frijsenborgs skove i1620. 1978 s.  9-30.

  Nikolajsen, Sigurd:

  Den gamle mølleri Ørting. 1965 s. 123-125.

  Nikolajsen, Sigurd:

  Torveminder fra Århus. 1968 s. 89-94.

  Nordmann, V.:

  De geologiske forhold i Vedslet sogn. 1946 s. 57-64.

  Nordmann, V.:

  Mossøs geologiske historie. 1947 s. 121-125.

  Nordmann, V.:

  Gudenåens forgænger. 1948 s. 77-83.

  Norn, V.:

  Horsens sølv på Horsens Museum. 1955 s. 7-8.

  Norn, Viggo:

  Østjyske veje.1964 s. 108-114.

  Nors, Hans P.:

  I Horsens under okkupationen 1864. 1952 s. 33-37.

  Nyboe Andersen, P.:

  Da Malling Landbrugsskole blev oprettet. Uddrag af forstander J. P. Nyboes efterladte erindringer.
  1965 s. 67-71.

  Nydam, Herluf:

  Det festlige liv i Hadsten. 2003 s. 72-74.

  Nymand, Knud:

  En sømand drev iland (Endelave). 1984 s.  84-93.

  Nørgaard Pedersen, Kirstin:

  En bykone på landet (Karen Sørens datter i Tåstrup). 1990 s. 48-61.

  Nørgaard Pedersen, Kirstin:

  Den velklædte Voldborg (Jensdatter, Tåstrup). 1988 s.  9-19.

  Nørholm, Chr. A.:

  Et stykke »privatinitiativ« i børnesagsarbejdet. 1904 s. 70-75.

  Nørlund, Poul:

  Det gyldne alter fra Lisbjerg kirke. 1949 s. 9-14.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Udskiftningen i Nim.1988 s.  69-83.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Skanderborg Vildtbane II. 1982 s.  9-35.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Hasselager i 300 år (1558-1858). 1984 s.  12-24.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Skanderborg Vildtbane III. 1983 s.  13-39.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Jernbaneulykken ved Hansted 1876. 1986 s.  38-47.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Kystmilicen underkrigen mod England 1807-14. 1985 s. 68-78.

  Nørregaard Hansen, Svend:

  Skanderborg Vildtbane I. 1981 s.  9-42.

  Olesen, Torsten:

  Jernbanen Aarhus-Randers 150 år. 2012 s. 96-99.

  Olesen, Torsten:

  Modeljernbane Europa. 2012 s. 128-129.

  Olsen, Gunnar:

  Stordriften i Østjylland. 1959 s. 5-31.

  Olsen, Lykke:

  Harald Selmer - en moderne psykiatrier. 2011 s. 174-177.

  Olsen, Lykke:

  Mellem sprog og virkelighed. 2007. s. 43-51.

  Olsen, Olaf:

  Daglejerbarn for hundrede år siden. Fyrbøder Peter Skovs erindringer fra barndommen og de
unge år
(1877-1918). 1979 s. 19-33.

  Ottosen, Knud Lynge:

  Hadstenegnens Andelsmejeri – min barndom og ungdom der. 2015 s. 95-102.

  Overgaard, Morten Eriksen:

  Soldaterliv i firserne og landmandsliv i halvfemserne. 1952 s. 54-65.

  Overgaard, Morten Eriksen:

  Erik Thørgersens barselsgilde og andet fornøjeligt fra Ingerslev i 1860erne og 70erne. Optegnelser fra

   min drengetid. 1950 s. 66-80.

  Paludan, Anna Margrethe:

  Thorsager var vigtig for kongemagten. 2002 s. 67-75.

  Pedersen, Anders:

  Optegnelser fra Nebel sogn. 1953 s. 166-72. 1955 s. 147-151.

  Pedersen, Anders:

  Optegnelser om Serridslev og Bleld skoler. 1960 s. 71-75.

  Pedersen, André:

  Vildtbaner. 1980 s.  9-12.

  Pedersen, Edvard:

  Fra handelsbetjent til fabrikant (Århus). 1977 s. 18-25.

  Pedersen, Edvard:

  Da hvidevarer var hvide (Odder). 1976 s.  77-81.

  Pedersen, Ejnar:

  Når fortid og nutid mødes (Karen Jeppe fra Gylling). 1990 s. 62-65.

  Pedersen, Frede:

  Egens kirke og den omgivelser. 1955 s. 136-138.

  Pedersen, Gudrun:

  Pigeliv på Fjordsgades skole. 2002 s. 50-60.

  Pedersen, J. C.:

  Tiset sogns skoler før og efter skoleloven af 1814. 1964 s, 122-143.

  Pedersen, J. C.:

  Kommunelærer Valdemar Sigfred Knudsen. 1963 s. 105-106.

  Pedersen, J. C.:

  175-årsdagen forstavnsbåndets løsning. 1963 s. 86-93.

  Pedersen, J. C.:

  Dræning igennem hundrede år. 1955 s. 132-135.

  Pedersen, J. C.:

  Krigen 1864 og krigsdeltagere fra Tiset sogn. 1964 s. 19-43.

  Pedersen, J. C.:

  Tiset sogns sognefogder gennem 175 år. 1966 s. 108-127.

  Pedersen, Jacob Hanquist og Verner Bjerge:

  Hovedgaard Teglværk. 2014 s. 33-42.

  Pedersen, Jacob Hanquist:

  Gardeforeningen for Horsens. 2009 s. 137-151.

  Pedersen, Jens Christian:

  Fra hyrdedreng til kommis. 2003 s. 78-87.

  Pedersen, Jørgen Skødt:

  For 200 år siden. 2005. s. 22-36.

  Pedersen, Kirstin Nørgaard:

  Gravlagt på humle - en udgravning i Østbirk kirke. 1999 s. 94-96.

  Pedersen, Kirstin Nørgaard:

  Skanderup Birks Tingbøger. 1991 s. 98-102.

  Pedersen, Kirstin Nørgaard:

  Alfarvej. 1995 s. 27-38.

  Pedersen, Kirstin Nørgaard:

  Silke, salt og sild - købmandsvarer 1683. 1998 s. 104-113.

  Pedersen, Kirstin Nørgaard:

  Et "hotel" i Skanderborg anno 1617. 1994 s. 82-84.

  Pedersen, Kr.:

  Hovedgården Tyrrestrup og slægten Søltoft. Minder og optegnelser. 1954 s. 141-150.

  Pedersen, Kr.:

  Minder om redaktør Jens Pedersen-Bjerregaard. 1958 s. 113-115.

  Pedersen, Kristian Boje.:

  da et jordskælv var ved at lukke Thorsø Kirke. 2013 s. 33-35.

  Pedersen, Kristian Boje.:

  En landsbysmed i Thorsø. Historien om smedeværktøjet i Thorning og et standur i Thorsø.
2014 s. 100-102.

  Pedersen, L. P.:

  Lidt om en fynsk soldat og hans deltagelse i træfningen ved Fuldbro Mølle 19. Juli 1849. 1957.

  Pedersen, Niels Chr.:

  Nybyggerne på Volstrup og Faurskov. 2001 s. 70-76.

  Pedersen, Niels Chr.:

  Hestenes rolle i livsformen på landet. 2006 s. 79-86.

  Pedersen, P. Madsen:

  Kirketomten Stabrand. Sagn og virkelighed fra Nødager sogn. 1962 s. 77-84.

  Pedersen, P. Madsen:

  Dønninger fra 2.verdenskrig her i Østjylland, 1970 s. 121-124.

  Pedersen, P. Madsen:

  Adskillelsen at Feldballe og Nødager kommuner. 1969 s. 109-114.

  Pedersen, P. Madsen:

  Tre møller ved Øksenmølle Å. 1964 s. 53-61.

  Pedersen, P. Madsen:

  Fra Tirstrup flyveplads under besættelsen. 1967 s. 106-115.

  Pedersen, P. N.:

  Kristen Poulsen i Hvorslev 1791 - 1859. 1958 s. 98-104.

  Petersen, Harald:

  Den historiske baggrund for Blichers Messingjensnovelle, 1970 s. 135-141.

  Petersen, Harald:

  Gjessø forsamlingshus. 1973 s. 30-37.

  Petersen, Harald:

  Fra Skovlovringegnen (Them). 1973 s.  78-94.

  Petersen, Harald:

  Skvol-Niels. 1960 s. 65-69

  Petersen, Jacob Hanquist:

  Et studium i Rude og Saksild byers vider og vedtægter. 2008 s. 115-124.

  Petersen, S. P.:

  Forsøg på indførelse af "Evangelisk-kristelig Salmebog" i Them kirke i 1803. 1953 s. 34-35.

  Petersen, S. P.:

  Frederik II og de podoliske får i Engeved. 1952 s. 51-52.

  Petersen, S. P.:

  Folkeliv og arbejde i Them sogn i tiden omkring 1860. 1953 s. 10-24.

  Petersen, S. P.:

  Them sogns gamle kirker. 1950 s. 81-85.

  Petersen, S. P.:

  Niels Rasmussen. Eneboeren på Lovdal Hede. 1960 s. 62-65.

  Petersen, S. P.:

  Mads Johansen Slange, kaldet Skrædermads. Nogle af hans digte, oplysninger om disse og lidt om

  ham selv. 1948 s. 32-41. 1949 s. 199.

  Petersen, S. P.:

  Them kirke. Dens skæbne i gode og onde tider. 1956 s. 116-129.

  Petersen, S. P.:

  Slægtsgården Rustrup i Them sogn. Gennem 400 år. 1950 s. 33-48. 1951 s. 74-84.

  Petersen, S. P.:

  Museet i Them. 1951 s. 131-133.

  Petersen, S. P.:

  Fra Them sogns skove. Gustav Hagstrøm. 1949 s. 15-24.

  Pilgaard, Chr.:

  Tranbjerg kirkerestaureret. 1962 s. 143-145.

  Plovgaard, Karen:

  Møllersvend Peder Johansen Sørensen. 1956 s. 108-113.

  Pontoppidan, Alfred:

  Et tilbageblik. 1942 s. 84-94.

  Pontoppidan, Alfred:

  Til Valdemar Jensens minde. 2008 s. 146-151.

  Pontoppidan, Jørgen A.:

  Monsted-slægtens gravsted, 2005, s. 41-50.

  Pontoppidan, Jørgen:

  Hendrik Pontoppidan, købmand. 2011 s. 120-129.

  Pontoppidan, Jørgen:

  Det sociale liv på landet. 2007. s. 102-116.

  Pontoppidan, Jørgen:

  Pontoppidan-slægten på Constantinsborg. 2001 s. 42-60.

  Pontoppidan, Jørgen:

  Et mindebrev (Petra Hvalsø, f. Mønsted). 1997s. 21-30.

  Porse, Peder:

  Tom Blichers første hosekræmmer. 2013 s. 60-62.

  Poug, Mariann:

  Teenager i begyndelsen af 1960’erne (Århus). 1977 s. 92-97.

  Poulsen, C. M.:

  Dreng i Silkeborg 1914-20(III). 1973 s.  95-100.

  Poulsen, C. M.:

  Fuglene i Silkeborgegnen. 1943 s. 59-64.

  Poulsen, C. M.:

  Dreng i Silkeborg1914-20 (I). 1971 s. 5-25.

  Poulsen, C. M.:

  Dreng i Silkeborg1914-20 (II). 1972 s. 55-62.

  Poulsen, Peter:

  Kulturminder i Hasle. 2012 s. 15-21.

  Poulsen, Peter:

  Bissen, Bonden og Bronchealderen. 2007 s. 11-17.

  Poulsen, Peter:

   Da præsten i Borum blev myrdet. 2016 s. 59-70.

  Poulsen, Poul Porskær:

  En kvægtyvs vandring. 1992 s. 19-27.

  Poulsen, Poul Porskær:

  "Det var Ungdom og Kræfter, Styrke og Vilje" (Gymnastik og skyttesag).1996 s. 39-51.

  Poulsen, Robert:

  Et nøjsomt liv på Trøjborg under krigen. 2002 s. 95-106.

  Poulsen, Robert:

  Århushistorie: metalstøberiet Trio. 1999 s. 16-21.

  Poulsen, V.:

  Erindringer fra Gjedved. 1952 s. 74-80.

  Povlsen, Povl R.:

  Mark-fælleskabets ophævelse og jordernes udskiftning i Foldby sogn. 1943 s. 74-81.

  Povlsen, Povl R.:

  Blade af en slægtsgårds historie. En østjysk bondegårds udvikling i det 19. Århundrede. 1941 s.

  107-117.

  Povlsen, Povl R.:

  Hedeopdyrkning på Frisenborgegnen. Foldby og Lading sogne. 1936 s. 64-66.

  Povlsen, Povl R.:

  Grundforbedringsarbejder i tidligere tid i den nordlige del af Århus og Skanderborg amter. 1951.

  Povlsen, Povl R.:

  Den rige Christen Pedersen i Tinning. 1944 s. 140-141.

  Povlsen, Povl R.:

  Nogle bestillingsmænds forhold og vilkår på grevskabet Frisenborgs gods i ældre tid. Gengivet efter

  uddrag af fæsteprotokollen. 1947 s. 118.

  Povlsen, Povl R.:

  Da fæsterne på grevskabet Frisenborg blev selvejere. 1937 s. 88-89.

  Povlsen, Povl R.:

  En foregangsmand og hedeopdyrker. 1937 s. 152-54.

  Povlsen, Povl R.:

  Jens Lassen Tommesen. Godsforvalter på Frisenborg 1802 - 32, birkedommer 1832 - 39. 1939.

  Povlsen, Povl R.:

  Endnu lidt om Niels Remmer. 1940 s. 105.

  Povlsen, Povl R.:

  Indførelse af "Evangelisk-kristelig Salmebog! I Søften og Foldby. 1953 s. 32-34.

  Povlsen, Povl R.:

  Fæstebonden Niels Remmer, Skivholme Terp. 1938 s. 134-141.

  Randløv Christoffersen, Mathilde:

  Et nytårsskud (Tåning). 1975 s.  52-53.

  Randløv Johs.:

  Træfningen ved Fuldbro Mølle. 1968 s. 132-135.

  Randløv, R. P.:

  Køllen. 1945 s. 77-78.

  Randløv, R. P.:

  Let fræ mi båndomsti. 1958 s. 85-86.

  Randløv, R. P.:

  Folketro og overtroiske meninger. 1948 s. 30-31. 1949 s. 39-40. 1950 s. 55-56. 1954 s. 124. 1955 s.

   128. 1957 s. 115-116.

  Randløv, R. P.:

  Marked i Skanderborg omkring 1870. 1938 s. 152-156.

  Randløv, R. P.:

  Lidt om Skanderborgegnen fauna. 1937 s. 107-14. 1938 s. 74-82.

  Randløv, R. P.:

  Erindringer. 1939 s. 79-91. 1940 s. 59-71. 1941 s.68-81. 1942 s. 103-10. 1943 s. 65-69.

  Randløv, R. P.:

  Kirke og kirkeskikke i Tåning. 1944 s. 117-124.

  Randløv, R. P.:

  Gamle stednavne og gamle beboere i en gammel landsby. 1936 s. 123-132.

  Randløv, R. P.:

  (Øst)jysk ordsprog. 1936 s. 192. 1937 s. 151. 1938 s. 209. 1939 s. 170. 1940 s. 109. 1941 s. 102.

  1942 s. 53. 1943 s. 118-19. 1944 s. 61.

  Rasmussen, Asta:

  »I må ikke glemme Hans!« Om en nervepatient fra Holme. 1985 s. 86-93.

  Rasmussen, Asta:

  Lærer Jens Andersen (Tranbjerg). 1991 s. 58-66.

  Rasmussen, B. S.:

  Erindringer fra Tåning skyttekreds i årene 1886 - 89. 1958 s. 105-112.

  Rasmussen, Erik:

  Udskiftningen af bymarken i Horn i Tvilum sogn. 1947 s. 105-107.

  Rasmussen, Herman:

  Far og søn i modstandsbevægelsen. 2013 s. 181-181.

  Rasmussen, Herman:

  Konsulen fra Voel. 2013 s. 79-91.

  Rasmussen, Herman:

  Krigen 1864 – Ole Sørensen, Skellerup, Linå sogn. 2014 s. 20-32.

  Rasmussen, Herman:

  Linå Andelsfryseboks. 2015 s.105-111.

  Rasmussen, Herman:

  Arnsborg og skibsredder Arne Schmiegelov. 2016 s.177-132.

  Rasmussen, Herman:

  Formand i 25 år. 2012 s. 93-95.

  Rasmussen, Herman:

  Veteraner fra de slesvigske krige. 2011 s. 104-106.

  Rasmussen, Herman:

  Vi brød ud. 2008. s. 19-21.

  Rasmussen, Holger:

  Østjyskpottemageri. 1962 s. 5-11.

  Rasmussen, Ingelise Smed:

  Bonden, hingsten og kunstneren. 2016 s: 85-90.

  Rasmussen, Jens Eskild:

  Stjær by og sogns fortid. 1966 s. 128-37.

  Rasmussen, Lars M.:

  James Barret og hans møller. 2011 s. 54-66.

  Rasmussen, Lars M.:

  Historien om Marie Mølle. 1996 s. 83-96.

  Rasmussen, Lars M.:

  Margrethemøllen i Århus. 2000 s. 94-102.

  Rasmussen, Marie:

  Følle - en driftig landsby. 1949 s. 151-156.

  Rasmussen, Peter:

  Hjorddrenge i Termestrup. 1974 s.  54-57.

  Rasmussen, Peter:

  Kommunikation. 1975 s.  27-33.

  Rasmussen, Poul:

  Herreklostrene i Århus stift, deres jordegods i det 16. Århundrede og dets historie.
  1954 s. 9-38.

  1955 s. 9-42, 120-28. 1956 s. 42-80, 1957.

  Rasmussen, Poul:

  Syn på Marselisborg 1770. 1949 s. 66-67.

  Rasmussen, Poul:

  Økonomiske og kulturelle forhold i Rosenholm birk 1678 - 87. 1951 s. 89-103.

  Rasmussen, Poul:

  Af Kolt bys landbohistorie i middelalderen. 1941 s. 32-35.

  Rasmussen, Poul:

  Bidrag til Thorsager sogns ældste historie. 1950 s. 63-64.

  Rasmussen, Poul:

  Bidrag til Brabrand bys historie i middelalderen. 1946 s. 31-33.

  Rasmussen, Poul:

  Præsten i Gjern, hr. Erik Thomsen, og hans retstrætter. Udtog af tingbogen for Tvilum birk 1683 -

  86. 1953 s. 59-63.

  Rasmussen, Poul:

  Tingskriveren beretter. 1959 s. 60-62.

  Rasmussen, Poul:

  Vilhelmsborg birk 1661 - 1856. 1956 s. 114-115.

  Rasmussen, Poul:

  Gårdene i Følle for 1688. 1949 s. 157-160.

  Rasmussen, Poul:

  Økonomiske og kulturelle forhold i Hads herred for ca. 300 år siden. Tingskriveren fortæller om

  livet og  tilstandene i 1657 og 1659. 1949.

  Rasmussen, Poul:

  Stadsgård eller Constantinborgs historie indtil år 1780. 1944 s. 41-57.

  Rasmussen, Poul:

  Et drab i Skejby 1670. 1945 s. 117-118.

  Rasmussen, Poul:

  Tilstande og begivenheder i Vester-Lisbjerg birk samt i Galten og Houlbjerg herreder 1688 - 93.

  1952 s. 66-73.

  Rasmussen, Poul:

  De økonomiske tilstande i Lille Fulden efter krigene med Karl Gustav. 1947 s. 77-82.

  Rasmussen, Poul:

  Tingskriveren fortæller om livet og tilstandene i Framlev herred 1661. 1948 s. 20-29.

  Rasmussen, Poul:

  Nedrivning af Ormslev kirkes tværskib. 1948 s. 84.

  Rasmussen, Poul:

  Tre ulykkestilfælde, som indtraf i Ning herred 1664. 1950 s. 65.

  Rasmussen, Poul:

  Af Stadsgårds ældste historie. Stadsgård eller Constantinborgs jordtilliggende indtil år 1700. 1942.

  Rasmussen, Poul:

  Forsvundne gravminder i og ved Hornslet kirke. 1952 s. 108-109.

  Rasmussen, Poul:

  Bidrag til Ormslev kirkes historie i middelalderen. 1945 s. 28-32.

  Rasmussen, Poul:

  Bidrag til Gylling bys historie i middelalderen. 1953 s. 94-96.

  Rasmussen, R. K.:

  Lidt om gamle abildhaver og gamle æbler i Malling sogn. 1957 s. 27-32.

  Rasmussen, R. M.:

  Fra kysten syd for Kysing Fjord. 1960 s. 90-92.

  Rasmussen, R. N.:

  Fra Trige sogn. 1970 s. 106-116.

  Rasmussen, R. N.:

  Trige-Ølsted sogneforstanderskab og sogneråd 1842 -1946. 1969 s. 33-61.

  Rasmussen, R. P.:

  Erindringer fra et langt liv Hads herred. 1960 s. 76-81.

  Rasmussen, R. P.:

  Landbygilder i Hads herred i 1870erne. 1945 s. 94-100.

  Rasmussen, R. P.:

  Færge- og transportforhold på Alrø i tidligere tid. 1947 s. 144.

  Rasmussen, R. P.:

  Uldens og hørrens behandling i halvfjerdserne. 1942 s. 44-53.

  Rasmussen, R. P.:

  Fra dagliglivet i Hads herred i halvfjerdserne. 1943 s. 106-113.

  Rasmussen, Rs. M.:

  Tyende og småkårsfolk i Hads herred i begyndelsen af århundredet. 1969 s. 115-120.

  Rasmussen, Søren:

  Reformer, dagligdag og hændelser i en lille østjysk landsby i de sidste årtier af 1700-tallet.  2015. s. 112-128.

  Rasmussen, Søren:

  Okkerforekomsterne ved Skårup og deres udnyttelse. 2010 s. 120-136.

  Rasmussen, Søren og Bredholt,

  Farende svende. 2012 s. 100-102.

  Rasmussen, Tage:

  Den glemte vej (Århus-Norsminde). 1986 s. 31-37.

  Rasmussen, Th.:

  Brobygning i fortiden. Stilling Dams Bro i Viby. 1952 s. 50-51.

  Rasmussen, Thøger:

  Fra sjællænder til østjyde, 1966 s. 16-35.

  Rasmussen, Troels:

  Lyngaavej 41. 2014 s. 139-144.

  Rasmussen, Troels:

  Da tyskerne indtog Stabrand. 2014 s. 109-115.

  Rasmussen, Aase Rosenberg:

  Glimt af gamle dages Risskov. 1968 s. 21-27.

  Reinholdt, Helle:

  ”Leve den nye Grundlov!” Da kvinder og tjenestefolk fik valgret i 1915. 2015 s. 82-94.

  Reppke, Gerda:

  Familien i Astrup præste-gård og herremanden på Rantzausgave. 1997 s. 42-49.

  Reppke, Gerda:

  Tingskov kro - et samlingssted. 1976 s. 34-43.

  Reppke, Gerda:

  Træk af Solbjergshistorie. 1965 s, 78-93. 1966 s. 90-98.

  Riisberg, Gerda:

  Et sørgeligt efterbryllup i Sandby. 1995 s. 39-46.

  Riishede, 0.:

  Hovedistandsættelse af Skørring kirke. 1965 s. 148-154.

  Ritzau, Marianne:

  Om guldsmed Rasmus Jensen, 1841-1922. 1995 s. 9-23.

  Roesdahl, Else (red.):

  Fugholm. En udgravning i middelalderens Horsens. 1976 s. 107-119.

  Rolighed, Jens:

  Forfatteren og skolemanden Kristjan Jensen. 1965 s. 39-40.

  Rosenkrantz, Iver:

  En østjysk herremand i det 18. Århundrede. Brev til Hans Gram. Ved Kjeld Elkjær. 1956 s. 35-38.

  Rosenkvist, Ove:

  Hadstens hvide borg. 2013 s. 148-1497.

  Rosenkvist, Ove:

  Husholdningens førstedame. 2013 s. 145-147.

  Rosenkvist, Ove:

  Da Danmark blev sprængt. 2013 s. 115-118.

  Rosenkvist, Ove:

  Da Langåbroerne blev sprængt. 2013 s. 109-114.

  Rosenkvist, Ove:

  Langå – broernes by. 2013 s. 107-108.

  Rosenkvist, Ove:

  Da damptoget kom. 2012 s. 22-24.

  Rosenkvist, Ove:

  Manden der trak sporet. 2012 s. 12-14.

  Rosenqvist, Holger:

  Søften-drengen kom til politiet. 2002 s. 17-22.

  Rosenstand, Palle:

  Mosekonen bryggede - men så kom la Cour (Pindstrup). 1975 s. 46-51.

  Rugholm, T.:

  Kirkerestaureringer i Hads og Ning herreders provsti, 1961 s. 122.

  Rytter, Steen:

  En barndomserindring om fiskeri i Gudenåen. 2010. s. 63-67.

  Rømer, Jan:

  En gammelselvejergård (Enggården i Over Fløjstrup). 1985 s.  20-34.

  Rørmand, Henny:

  Vaskedag i trediverne. 2007. s. 117-118.

  Salomonsen, E.:

   Fhv. sognerådsformand Jens Juul. 1968 s. 153.

  Sandberg, L.:

  Parker og anlæg i Århus by og deres oprindelse. 1950 s. 113-119.

  Sass, Gerda f. Terndrup:

  Erindringsbilleder fra en barndom på Rathlousdal i Odder. 2015 s. 10-29.

  Scheel-Thomsen, Lissi F.:

  Søren Handskemagers søn. 1993 s. 39-42.

  Scheel-Thomsen, Lissi F.:

  Niels Ebbesen og "Mindet" ved Skanderborg. 1991 s. 96-97.

  Scheel-Thomsen, Lissi F.:

  Laust - den kloge mand i Auning. 1992 s. 64-69.

  Schmidt, August F.:

  I Gjern lyngbakker. 1937 s. 155-161.

  Schmidt, August F.:

  Thor Lange og Østjylland. 1953 s. 142-146.

  Schmidt, August F.:

  Fra det gamle Bidstrup. 1955 s. 129-131.

  Schmidt, August F.:

  En salme fra Stautrup. 1953 s. 72-74.

  Schmidt, August F.:

  Fra Grauballegård. 1946 s. 116-119.

  Schmidt, August F.:

  Fra Kolt sogn. 1939 s. 141-47.

  Schmidt, August F.:

  Om Constantinsborg og den ejere. 1942 s. 70-83.

  Schmidt, August F.:

  Træk af Constantinsborgs landbrugshistorie. 1968 s. 28-51.

  Schmidt, August F.:

  Fra Høver. 1956 s. 134-139.

  Schmidt, August F.:

  To gamle breve fra Silkeborg. 1958 s. 96-97.

  Schmidt, August F.:

  Fra Beder og Malling sogne. 1938 s. 66-73.

  Schmidt, August F.:

  Bidrag til Marselisborgskoves nutidshistorie. 1965 s. 126-136.

  Schmidt, August F.:

  Fra Voldby sogn. 1954 s. 110-115.

  Schmidt, August F.:

  Christoffer Bågø og folkeminderne. 1945 s. 57-60.

  Schmidt, August F.:

  Folkelivet i Grædstrup sogn. Optegnelser af Peter Knudsen, Løvet. 1950 s. 93-100. 1951 s. 140-48.

   1952 s. 104-08.

  Schmidt, August F.:

  Litteraturhistorikeren Th. H. Erslew til Favrgård. 1958 s. 116-117.

  Schmidt, August F.:

  Fra Storring sogn. 1957 s. 136-143.

  Schmidt, August F.:

  Fra Yderup. 1939 s. 100-02.

  Schmidt, August F.:

  Folkeskribenten Peder Jæger. 1946 s. 135-143.

  Schmidt, August F.:

  Amtsgrænser, trevandsbrug og udskiftning især vedrørende Skanderborg amt. 1936 s. 152-156.

  Schmidt, August F.:

  Pseudonymet Knud Skytte. 1937 s. 124-125.

  Schou, Niels:

  Også om Rosenkrantzernes løsøre i Mørkekirke. 1992 s. 82-96.

  Schøler, Aage:

  Klapsejleren (Hår).1975 s.  23-26.

  Schøler, Aage:

  Dagbogsblade fra Tinning Hede. 1992 s. 54-59.

  Schøler, Aage:

  Hans Pedersens dagbog (Hår). 1986 s. 78-85.

  Sehested, Niels:

  Holmstol. Om en by i "det kåde sogn" i et halvt årtusinde. 1990 s.  81-89.

  Selling og Søren Rasmussen, Sofie:

  Mejlby Sogns Historie. 2009 s. 108-112.

  Simonsen, Thorkild:

  Musikhusets fødsel. 2005. s. 11-16.

  Skakke, Johan:

  Thorvald Køhl in memorian. 1958 s. 56-66.

  Skautrup, Peter:

  Østjyske dialekter i slægtens hjemstavn. 2011 s 25-30.

  Skautrup, Peter:

  Lidt om østjysk. 1937 s. 5-9.

  Skautrup, Peter:

  Østjysk Hjemstavn. Foredrag i anledning af Ø.H.’s 35 års fødselsdag. 1972 s. 5-8.

  Skjerk, H.:

  Hornslet kirkes restaurering.1963 s. 94-99.

  Skjøt-Pedersen, A. E.:

  Jorden under vore fødder. 1945 s. 20-22.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Låsby kirkes restaurering. 1969 s. 143-146.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Elev kirkes istandsættelse. 1969 s. 141-142.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Sabro kirkes istandsættelse. 1967 s. 147-149.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Karlby kirke.1966 s. 151-153.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Linå kirke. 1966s. 148-151.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Dallerup kirke.1968 s. 148-151.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Røgen kirke. 1970 s. 145-146.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Haldum kirke.1969 s. 142-143

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Risskov kirkes kortilbygning. 1969 s. 146-147.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Dover kirke. 1969s. 139-141.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Sporup kirkes istandsættelse. 1967 s. 150-152.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Them kirkes restaurering. 1969 s. 147-49.

  Skov, Aksel og Aage Kristensen:

  Adslev kirke. 1970 s. 142-44.

  Skov, Aksel:

  Ebeltoft kirkes restaurering . 1964 s. 144-148.

  Skov, Aksel:

  Viby kirkes restaurering. 1964 s. 148-153.

  Skov, Aksel:

  Restaureringen af sakristiet ved Århus Vor Frue kirke. 1962 s. 138-142.

  Skovbjerg, Erland:

  Tanker en Sommeraften. 2009 s. 164-167.

  Skovbjerg, Erland:

  Fra Krigens Tid. 2009 s. 157-160.

  Skovbjerg, Erland:

  Årets Mærkedage. 2009 s. 152-156.

  Skovbjerg, Erland:

  Forsamlingshuset i Nimtofte. 2009 s. 161-163.

  Skovbjerg, Erland:

  Udsigten over Nimtofte. 2004 s. 19-25

  Skovbjerg, Erland:

  Min tid som lærling i brugsen 1945-49. 2007. s. 73-79.

  Skovbjerg, Erland:

  Gamle helligkilder i Østjylland. 2010. S. 28-30.

  Skovfoged, Anne Marie:

  Anlægget Vennelund i Odder. 1985 s.  79-85.

  Skovfoged, Anne Marie:

  En dramatisk session i 1569 (Åkær len). 1984 s.  9-11.

  Skovfoged, Anne Marie:

  Bidrag til Hundslunds historie. 1986 s.  21-30.

  Skrubbeltrang, Fridlev:

  Strejftog blandt østjyske bønder i det 18.århundrede. 1961 s. 20-33.

  Skytte, Knud:

  "Gamle Weirsøe". 1936 s. 165-178.

  Sloth Carlsen, S.:

  Skatten i skovbrynet (Skrald). 1971 s.  134-137.

  Spandet, N. C.:

  Første valg i Østjylland til den nørrejyske stænderforsamling.1968 s. 117-126.

  Spandet, N. C.:

  Træk af skolevæsenets historie på Alrø. 1967 s. 89-105.

  Spandet, N. C.:

  Alrø præstegård og dens beboere gennem 400år. 1965   s. 94-103. 1966 s. 77-89.

  Spandet, N. C.:

  Elev i Horsens Statsskole 1906-1910. 1969 s. 83-95.

  Spandet, N. C.:

  Den sociale forsorg på Alrø efter 1833. 1962s. 123-129.

  Spandet, N. C.:

  Har der fundet saltudvinding sted på Alrø? En undersøgelse af nogle stednavne. 1970 s. 117-120.

  Spandet, N. C.:

  Mennesker og huse på Alrø. 1973 s.  21-29.

  Spanner, Søren:

  Dragon i Århus. 1959 s. 115-119.

  Sparre, Th.:

  Rivemordet i Torrild 1703. 1967 s. 84-88.

  Sparre, Th.:

  Bidrag til Torrild og Vedslet sognespræstehistorie I. 1909 s. 121-123.

  Steen, A.:

  Minder fra et lærerhjem. Et blad af det folkelige oplysningsarbejdes historie. 1940 s. 39-46.

  Steen, A.:

  Glimt fra bispevisitatser Århus stift. 1962s. 130-131.

  Steen, A.:

  Fastelavnsskikke før og nu. 1948 s. 174-175.

  Steen, A.:

  Da Sondrup Bakker blev skovklædte. Et kulturarbejde forandre en egn. 1944 s. 104-108.

  Strange Nielsen, A.:

  Minder fra Fuldbro Mølle. 1964 s. 115-121.

  Staarup, H A.:

  Lille dreng -stor dreng - ungt menneske i Århus 1892-1906. 1962 s. 36-61.

  Staarup, H. A.:

  Barndomserindringer fra Vestervig og Århus. 1961 s. 69-82.

  Svndsen, Kurt Villy:

  Evald Tang. 2012 s. 107-112.

  Søgaard, Helge:

  Lidt om pottemageri og folkekunst i Gjern herred. 1940 s. 9-18.

  Sønderby, Carsten:

  En gravhøj fra ældrebronzealder i Tulstrup sogn, Gjern herred. 1971 s.  138-142.

  Søndergaard, Aksel R.:

  Erindringer fra Låsby. 1955 s. 49-71.

  Søndergaard, Knud:

  Asta Grundtvig. 2013 s. 163-165.

  Sørensen, Agnes Bruun:

  Saxild Sogns første 100-årige. 2005. s. 85-96.

  Sørensen, Arne:

  Fremtidens arbejde og fritid. 1974 s.  106-14.

  Sørensen, Axel Marius:

  Erindringer fra et langt liv (Århus). 1977 s.  35-42.

  Sørensen, Chr. A.:

  Et herredsskel, der blev flyttet. 1944 s. 16-17.

  Sørensen, Edith:

  Erindringer fra USA – og arbejdsår i Århus. 1981 s. 106-137.

  Sørensen, Edith:

  Barndom i Århus - også emigration. 1980 s. 39-62.

  Sørensen, Georg:

  Erindringer fra USA – og arbejdsår i Århus. 1981 s. 106-137.

  Sørensen, Harald:

  Erindringer fra Todbjerg Vestergård. 1980 s.  63-74.

  Sørensen, Harald:

  Odder Biblioteks historie. 1991 s. 87-95.

  Sørensen, J.:

  Cirkus Mundeling. 2008 s. 67-71.

  Sørensen, Jens M.:

  Minder om en gammel bondeslægt i Vellev. 1969 s. 127-129.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Litteratur siden sidst - MarselisborgCentret. 2013 s. 177-177.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Beretning. 2013 s. 166-176.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Beretning 2013-14. 2014 s. 163-174.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Beretning 2014-15. 2015 s. 173-181.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Mine erindringer – barndom og ungdom i Aarhus 1933-1953. 2015 s. 55-81.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Sådan gik 2008. 2009 s. 176-183.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  75 år med fjernvarme i Århus. 2006 s. 181-183.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Året 2007-08 - beretning om årbog og spændende udflugter i Østjylland. 2008 s. 176.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Nekrolog: Erik Kjær. 2011 s. 42-43.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Nekrolog: Niels Peter Boye-Nielsen. 2011 s. 41-41.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Beretning om det forløbne år. 2012 s. 173-177.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Beretning om det forløbne år. 2011 s. 178-183.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Mindeord for Erna Lorenzen. 2006 s. 177-177.

  Sørensen, Karen Margrethe:

   Referat for det forløbne år. 2016 s. 165-176.

  Sørensen, Karen Margrethe:

  Store Ravnsbjerg præger Viby. 2004 s. 39-44

  Sørensen, M.:

  Nissen og bussemanden og andre underlige væsener. 1956 s.129.

  Sørensen, M.:

  Et uroligt liv. 1946 s. 157-163.

  Sørensen, M.:

  Skolegang i Jeksen i 1870 erne. 1945 s. 118-119.

  Sørensen, M.:

  Et kjørmesgilde i halvfjerdserne. 1941 s. 48-49.

  Sørensen, M.:

  Den gamle landsby. Træk fra Adslev i halvfjerdserne. 1939 s. 56-63. 1940 s. 29-31.

  Sørensen, M.:

  Omrejsende handelsmænd i 1870erne. 1942 s. 35.

  Sørensen, M.:

  Bindebrev. 1944 s. 116.

  Sørensen, M.:

  Hyrdedrengens tidsfordriv. 1949 s. 67-68.

  Sørensen, M.:

  Fra hjulplovenes tid. 1947 s. 56-57.

  Sørensen, M.:

  Lys og lamper i den gamle landsby. Erindringer fra Adslev og Jeksen i 1870erne. 1957 s. 35-36.

  Sørensen, Magnus:

   Hornsletkredsen. Randers amts 4. valgkreds. 1967 s. 5-22. 1968 s.5-20. 1969 s. 5-19.

  Sørensen, Marinus:

  Den gamle landsby Malling. 1990 s.  93-97.

  Sørensen, Mine:

  En gammelfastelavns-tradition (Sall). 1976 s.  69-73.

  Sørensen, Nicolaj:

  Gårdejer i Følle Nicolaj Sørensens optegnelser. Ved Magnus Sørensen. 1958 s. 87-95.

  Sørensen, Peter:

  Kywling-Søren og hans meritter. 1941 s. 128-149.

  Sørensen, Peter:

  Slægten Jørgensen fra Følle. 1949 s. 162-166.

  Tang Kristensen, Johs. E.:

  Et borgerhus og dets første beboere i Adelgade i Skanderborg. 1976 s.  16-22.

  Termansen, Peter Bang:

  Hvad kirkelofterne kan gemme. 1953 s. 97-102.

  Termansen, Peter Bang:

  Middelalderlige potteskår. Et fund i Åle. 1955 s. 103-106.

  Terp, Ove:

  Natmandsfolk (Ørting). 1985 s.  40-54.

  Thane, L.:

  Lidt om de gamle fastelavnsrevyer i Skanderborg Håndværkerforening. 1939 s. 162-168

  Thavlov, Lis:

  Når enden er go. ´2014 s. 149-153

  Therkelsen, Herdis:

  En mordsag fra Hovedgård i 1680. 1972 s. 140-149.

  Thomasen, E.:

  Erindringer om Århus Byvagt 1944-1945. 1963 s. 15-37.

  Thomasen, Immanuel:

  Min barndom i Mejlgade. 2006 s. 119-126.

  Thomassen, Viggo:

  Gårdene i Slet by efter udskiftningen 1786. 1984 s. 25-42.

  Thomsen, Bente og Rasmussen,

  Historien om Dagny 1898-1978. 2007. s. 123-126.

  Thomsen, J. S.:

  En lejekontrakt (Randlev). 1993 s. 18-22.

  Thomsen, J. S.:

  I 200-året for de store landboreformer. 1988 s.  31-56.

  Thomsen, J. S.:

  Bysmedien i Viby.1987 s.  51-57.

  Thomsen, J. S.:

  Kapitelstakster.1982 s.  42-45.

  Thomsen, J. S.:

  Spaniolerne i Søften. Efter oplæg og materiale fra N. P. Boye-Nielsen. 1987 s. 22-25.

  Thomsen, J. S.:

  To Århus-borgere. 1986 s.  64-68.

  Thomsen, J. S.:

  Fra Holme sogn. 1983 s.  80-89.

  Thomsen, J. S.:

  Fra Kolt sogn. 1979 s.  62-66.

  Thomsen, Laust:

  Optegnelser. Barndom og ungdom på Horsensegnen i 1840erne og 1850erne. Deltagelse i krigen

  1864. Ved H. P. Berthelsen. 1947 s. 33-47.

  Thordrup, N. M.:

  Allingåbro og stationen. 1974 s. 84-93.

  Thyresen, Jørgen Sørensen:

  Soldaterliv og husmandskår i Frederik den Sjettes tid. Efterladte optegnelser. 1938 s. 174-182.

  Torkild-Hansen, Estrid:

  Erindringer om Anders Nielsen og hjemmet på Svejstrup Østergård. 1961 s. 47-56.

  Toubro, Jørgen:

  En romantisk og tragisk historie. 2001 s. 77-82.

  Toubro, Jørgen:

  Mavelanding på Djursland. 2004 s. 89-92

  Toubro, Jørgen:

  Indre Missions høvding. 2003 s. 67-71.

  Toubro, Jørgen:

  Dinesen-slægten satte kulør på Katholm. 2002 s. 9-16.

  Trampedach, Kirsten:

  Mårslet kirkes romanske kalkmalerier - et mesterværk fra middelalderen. 1986 s.  9-20.

  Tromborg, Esther:

  Bylaugets gilder. 1990 s. 90-92.

  Tromborg, Esther:

  Arvefæste i Rude i 1770´erne. 1992 s. 70-77.

  Tromborg, Esther:

  Et eventyr om Nølev-Assedrup skole, som er100 år. Hvad den gamle skole fortæller. 1993 s. 59-66.

   

  Truust, P. C.:

  En vej, der blev omlagt, og en by, der forsvandt. 1969 s. 96-97.

  Ullman, Ellen:

  »Lille De« på Moesgård 1920. 1980 s. 75-79.

  Unmack Larsen, Sv.:

  Omkring naturfredninger i Århus amt. 1953 s. 115-132.

  Ussing, Hj.:

  Biologiske og geologiske skildringer fra Gudenå ved Randers. 1941 s. 103-106.

  Ussing, Hj.:

  Biologiske skildringer fra Lilleå ved Laurbjerg. 1938 s. 98-102.

  Veien, A.:

  Fra Hads herreds østkyst. 1940 s. 52-58.

  Veien, A.:

  Om skudehandelen på Hads herreds østkyst. 1952 s. 97-103.

  Venti, Gail:

  Østjyder underamerikansk lup. 1973 s.  101-105.

  Vestergaard, Kristian:

  Fra Thorsager sogn.1978 s.  75-90.

  Vestergaard, Kristian:

  Stenholtgård i Kragelund sogn. 1982 s. 46-47.

  Vestergaard, Søren:

  Det folkelige hjemmeværn i Østjylland. 1979 s. 87-98.

  Vestergaard, Søren:

  Skejby sygehus - forberedelse og start. 2004 s. 11-18

  Viemose, Jørgen og Holleufer,

  Thorads Hus - et østjysk husmandshus fra 1700-tallet. 2001 s. 133-146.

  Villadsen, Villads:

  Højskoleforstander N. P. Simonsen, Hesselballe. 1939 s. 155-157.

  Villadsen, Villads:

  Et minde fra det gamle Egå. 1969 s. 124-126.

  Vindberg-Larsen, Jan:

  Karl-Gustav-krigenes følger i Århus stift. 1997 s. 74-85.

  Vinther, Johannes:

  Ane Jensdatters erindringer. Fortalt af hendes søn. 1938 s. 83-97.

  Vinther, Johannes:

  Af en slægtsgårds krønike. 1944 s. 131-134.

  Voigt, Anna:

  Anna Fabritius Nørregård. 1944 s. 94-103.

  Volf, R.:

  Tamdrup kirke og dens gyldne alter. 1954 s. 61-77.

  Volf, R.:

  Mere om det gyldne alter i Tamdrup. 1954 s. 136-140.

  Wad, Leo:

  Af familien Nellemanns annaler. 1950 s. 133-142.

  Weinreich, Mogens:

  Rathlousdal. 2013 s. 179-179.

  Weinreich, Mogens:

  Verdenskrigens mørkeste danske kapitel fortrænges. 2013 s. 92-100.

  Weinreich, Mogens:

  Århusiansk idræt har mistet terræn. Idrætsgrene, som tidligere indtog dominerende positioner,
er i dag mere eller mindre anonyme. 2014 s. 125-131.

  Weinreich, Mogens og Bitsch,

  Litteratur siden sidst.2012 s. 178-182.

  Weinreich, Mogens:

  Cykle. Bernhardt ydede sit til at Aarhus ophørte som garnisonsby. 2012 s. 151-157.

  Weinreich, Mogens:

  Da 1864-tragedien nåede Jeksen Dalen.

  Weinreich, Mogens:

  Underholdning før verden gik af lave. 2008 s. 138-145.

  Weinreich, Mogens:

  Den "midlertidige" lufthavn i Tirstrup på vej mod 65 år. 2010. s. 166-170.

  Weinreich, Mogens:

  Jubilæum: Østjysk Hjemstavn 75 år. 2011 s 12-18.

  Weinreich, Mogens:

  Fra Galgebakken til Atletion. 2005. s. 121-130.

  Weinreich, Mogens:

  Rasmus Mørkes endeligt på skafottet ved Klejtrup. 2007. s. 138-143.

  Weinreich, Mogens:

  Byporte og smuglere i konsumptionens Århus. 2006 s. 111-114.

  Weinreich,Mogens:

  Med Ånd og Snille og ved Hånds Gjerning. 2009 s. 35-40.

  Westergaard, Poul Lehmann:

  Min elevtid på en herregård (Ristrup). 1997 s. 17-20.

  Wilhelms, Estrid:

  En landsby i mellemkrigstiden. 1991 s. 67-86.

  Wilhelms, Estrid:

  Et levnedsløb (lærer H. E. Jensen, Tovstrup). 1989 s. 49-56.

  Wilhelms, Estrid:

  Fattigbørns vilkår i sidste del af 180-tallet. 2001 s. 121-123.

  Wilhelms, Estrid:

  To drabssager fra 1700-tallet (Ormslev og Tiset sogne). 1998 s. 34-39.

  Wilhelms, Estrid:

  Epidemier tog livet af folk. 2002 s. 76-80.

  Wilhelms, Estrid:

  "Slemme" Michels meriter (Over Kolt). 1996 s. 113-116.

  Wilhelms, Estrid:

  En østjysk landbofamilie i 1800-tallet. 1994 s. 30-44.

  Wilhelms, Estrid:

  Et par retssager fra 1700-tallet. 1995 s. 89-93.

  Wilhelms, Estrid:

  Episoder omkring slægten Charisius på Constantinsborg. 1993 s. 79-90.

  Wilhelms, Estrid:

  En gammel slægt i Kolt gennem 300 år. 1992 s. 40-53.

  Wilhelms, Estrid:

  De fattiges hårde liv i 1800-tallet. 2003 s. 9-14

  Wilhelms, Estrid:

  Treårskrigen i Århus og omegn. 2000 s. 61-70.

  Wilhelms, Estrid:

  Mikkel Høfsens hustru i Ormslev findes død i brønden i hendes kålhave. 1999 s. 53-55.

  Winther Pedersen, Niels:

  Alrø. 1960 s. 96-116.

  Winther, Flemming Aagaard:

  Astrup-præster fra reformationen til 1750. 1998 s. 40-51.

  Wistoft, H.:

  Spredte minder fra en gammel købmandsgård i Århus. 1949 s. 25-39.

  Worsøe, Hans H.:

  Træk af Århus og Skanderborg, amters historie. 1969 s. 47-63.

  Worsøe, Hans:

  Slante-Laus. Et forsøg på t komme bagom myten om ham i 200året for hans død (provst Laurids

  Sørensen Worsøe i Blegind). 1981 s. 43-48.

  Wulff, Hertha:

  "Echo"´s Middelhavstogt. Brudstykker af en dagbog. 1976 s. 26-33.

  Østergaard Olesen, Jørgen:

  Åleblusning ved Alrø før og nu. 1937 s. 53-55.

  Østergaard, Bent:

  Var Thomas Andersen i Siim drabsmanden? En mordsag fra 1689. 1995 s. 73-88.

  Østergaard, Bent:

  De tre søstre i Sinding, Sejling og Rye. 2001 s. 124-132.

  Østergaard, Bent:

  Anne Pouls datter, Peder Bloch og deres efterkommere på Rye Mølle. 1993 s. 67-78.

  Østergaard, Bent:

  Din lod på jorden – dobbeltportræt i glas og ramme (Ålsø). 2000 s. 71-93.

  Østergaard, Bent:

  Din lod på jorden – dobbeltportræt i glas og ramme (Ålsø). 2000 s. 71-93.

  Østergaard, N. P.:

  Mikkel Jensen fra Stautrup. 1956 s. 39-40.

  Østergaard, N. P.:

  Jost Rosenmejer. Lidt om Alrøboernes "stamfader". 1937 s. 39-44.

  Østergaard, N. P.:

  Viceskoleinspektør J. Kr. Findal. 1939 s. 172.

  Østergaard, N. P.:

  R. P. Randløv. 1945 s. 162-163.

  Østergaard, N. P.:

  Povl R. Povlsen, Tinning Vesterholm. 1953 s. 174-75.

  Østergaard, N. P.:

  Lidt Bjørnbakiane. 1951 s. 148-149.

  Østergaard, N. P.:

  A. J. Gejlager. 1955 s. 156.

  Østergaard, N. P.:

  Kjeld Jensen. 1957 s. 152-153.

  Østergaard, N. P.:

  Østjysk Hjemstavnsforening. Træk af foreningens historie 1936-1961. 1961 s. 125-149.

  Østergaard, N. P.:

  Chr. Heilskov. 1955 s. 156-157.

  Østergaard, N. P.:

  Rs. Nielsen, Lillering. 1950 s. 143-47.

  Østergaard, N. P.:

  Da Lars Bjørnbak oprettede Viby højskole. 1936 s. 108-122.

  Aaes, Ejnar:

  Ormslev-Koltsskolehistorie. 1984 s.  43-58.

  Ågård, Erik:

  Kirkerestaureringer i Østjylland. Dråby kirke. 1971 s. 143-48.

  Aagaard, Frode:

  Grev Mogens Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs, Frisenborg. 1849 - 4. Maj - 1949. 1948 s. 148-158.

  Aagaard, Frode:

  Grev C. E. Frijs til Frisenborg. 1947 s. 9-21.

  Aagaard, Frode:

  Høvdingen fra Viby (Lars Bjørnbak). 1965 s. 5-25.

  Aagaard, Frode:

  Søren Kjær, En østjysk politiker. 1955 s. 81-87.

  Aagaard, Frode:

  Oliemøller F. V. Schytte. 1950 s. 120-124.

  Aakjær, Kaj Lykke:

 Mit liv som kæmner i Hinnerup. 2001 s. 9-18.

  Kysing Fjord inddæmning. 2015 s. 161-172.

  Oldtiden i cyberspace. 2015 s. 177.

 

                    

Gå til toppen af denne side

Gå til forsiden